Danas, 6.travnja je objavljena Preliminarna rang lista kandidata po Javnom pozivu dugoročno nezaposlenim osobama i socijalno ugroženim kategorijama  stanovništva koje su evidentirane na Birou rada Žepče za učešće u aktivnostima programa podrške zapošljavanju kroz javne radove koje implementira općina žepče uz  podršku projekta ''Lokalni integrirani razvoj'' u 2017.g.

U nastavku pogledajte izgled preliminarne  rang liste: 

Br.

Ime I prezime

Odabran za učešće u preliminarnom odabiru

1

Belmir Halilović

DA

2

Ana Juranović

DA

3

Ljubica Jukić

DA

4

Sanja Bagić

DA

5

Dževad Nadžak

DA

6

Kata Banoža

DA

7

Jasmin Nadarević

DA

8

Tomislav Perković

DA

9

Uner Žuna

DA

10

Edhem Hačimić

DA

11

Amir Mujić

DA

12

Jasmin Selimović

DA

13

Samir Manđuka

DA

14

Fehim Hrehmić

DA

15

Ivo Slišković

DA

16

Emin Makić

DA

17

Muamer Makić

DA

18

Edin Makić

DA

19

Izudin Agić

DA

20

Ivo Slišković

DA

21

Ankica Udovičić

DA

22

Borislav Jović

DA

23

Jela Cvrk

DA

24

Semir Krnjić

DA

25

Fahret Krehmić

DA

26

Adis Berbić

DA

27

Miroslav Karatović

DA

28

Ernest Cikotić

DA

29

Šerif Zvekić

DA

30

Salih Nadžak

DA

31

Dejan Udovičić

DA

32

Kasim Tutnić

NE

33

Ferid Kendić

NE

34

Sulejman Husejnović

NE

35

Šemsudin Agić

NE

36

Esad Isić

NE

37

Drago Slišković

NE

38

Senad Selimović

NE

39

Bahrudin Karso

NE

40

Ilija Jukić

NE

41

Mirsad Makić

NE

42

Nihad Ahmić

NE

43

Miloš Kovačević

NE

44

Jozo Filipović

NE

45

Džemaludin Efendić

NE

46

Mehmed Efendić

NE

47

Ismet Dubravić

NE

48

Darko Budim

NE

49

Adem Alić

NE

50

Marijana Jukić

NE

51

Aldin Čičeklić

NE

52

Senad Ahmić

NE

53

Nihad Mujičić

NE

54

Benjamin Huskić

NE

55

Asim Brković

NE

56

Janja Maličević

NE

57

Damir Fazlić

NE

58

Rasmin Mujičić

NE

59

Senaid Sarajlić

NE

 

 

 

Kandidati pod rednim brojevima od 1 do 31 (zaključno sa brojem 31) su zadovoljili uvjete Javnog poziva i ostvarili najveći broj bodova te će sa istim biti potpisan ugovor.

Ukoliko netko od odabranih kandidata odustane od potpisivanja ugovora, uzeti će se kandidati sa rang liste ispod broja 31.

Žalbe po ovoj rang listi se podnose u pismenoj formi i predaju na pisarnicu Općine Žepče. Rok za žalbe je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja Preliminarne rang liste.