Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

Žepče: Anketa o uporabi informacijsko- komunikacijski tehnologija

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Iz Federalnog zavoda za statistiku obavještavaju stanovnike da će se na području općine Žepče provesti Anketa o upotrebi informacijsko-komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i pojedinačno i to u vremenskom periodu od 15. do 28. svibnja.


Anketiranje kućanstva na terenu obavit će ovlašteni anketari i prikupljat će podatke o pristupu informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, odnosno uporabi računala, korištenju interneta, uporabi elektronskog servisa javne uprave, trgovini putem interneta, elektronskim vještinama, te o socio-demografskim karakteristikama ispitanika.


Mole se  svi stanovnici  koji budu izabrani za anketiranje da izađu u susret anketarima i da odgovore na postavljena pitanja.
Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se u skladu sa odredbama člana 37. Zakona o statistici Federacije BiH koristiti isključivo u statističke svrhe.