Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

Općina Žepče: Objavljen natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2017./2018.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Temeljem odredbi Zakona o prenošenju nadležnosti Zeničko-Dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Žepče /»Službene novine Zeničko-Dobojskog kantona», broj:12/09, te Odluke OV Žepče o primjeni Zakona o osnovnoj školi i Zakona o srednjoj školi na području općine Žepče na privremenoj osnovi broj:01-38-127/09 od 14.09.2009. godine, objavljenoj u Sl. glasniku općine Žepče 5/09 , te Plana upisa učenika u srednju školu u šk. 2017./2018. g. usvojenog na  sjednici OV Žepče održane 27.4.2017    g.   objavljenog u SL, glasniku općine Žepče,broj: 4/17   Općinski načelnik  objavljuje:

 

NATJEČAJ/KONKURS

                                                         ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2017./2018.god.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

    

 

 

Naziv škole

 

Zvanje /Zanimanje

 

Stupanj

Plan Broj

 

ODJELA

 1

KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR

„DON BOSCO“

OPĆA GIMNAZIJA

Opća gimnazija

 

IV

 

2

 

Ukupno:

 

2

 

 

 

 

2

 

 

KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR

„DON BOSCO“

TEHNIČKO-OBRTNIČKA ŠKOLA

Tehničar za mehatroniku

IV

1

Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut

IV

1

Autoelektričar/Elektromehaničar

III

(1/2+1/2)

Zavarivač/Strojobravar

III

(1/2+1/2)

 

 

 

    Ukupno:             

III-IV

6

 

 

 

 

3

 

 

 

SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA

«ŽEPČE» ŽEPČE

/PO HNPP//

Tehničar cestovnog prometa

IV

1

Građevinski tehničar

IV

1

Medicinski tehničar

IV

1

Hotelijersko-turistički tehničar

IV

1

Pediker-frizer

III

(1/2+1/2)

Konobar/Kuhar EU-VET

III

(1/2+1/2)

Ukupno HNPiP

III-IV

6

 

 

 

 

 

 

 

 

SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA

«ŽEPČE» ŽEPČE

/PO BNPP/

Gimnazija

IV

1

Ekonomski tehničar(EU VET)

IV

1

Tekstilni tehničar - konfekcionar

IV

1

Medicinska sestra/tehničar

IV

1

Frizer -vlasuljar

III

1

Vozač motornog  vozila

III

1

Bravar-Plinski vodoinstalater

III

(1/2+1/2)

 

 

 

Ukupno BNPiP

III-IV

7

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

GLAZBENA ŠKOLA

"KATARINA KOSAČA KOTROMANIĆ"

ŽEPČE

 

 

 

Teoretski odsjek

IV

 

1

Glazbenik solo pjevač

IV

Glazbenik klavira

IV

Glazbenik gitare

IV

Glazbenik violine

IV

Glazbenik flaute

IV

Glazbenik udaraljkaš

IV

                                                                                                     

Natječaj/Konkurs za upis učenika srednjih škola u školskoj 2017./2018. godini  traje od:                  

Prvi termini upisa u srednje škole za četverogodišnja zvanja traju od 19.6.-26.6.2017

Prvi termini upisa za trogodišnja zanimanja traju od 19.6.-30.6.2017   

        

Na Natječaj/Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole kandidat je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- Zahtjev za upis (poseban formular),

- Izvod iz Matične knjige rođenih,

- Originalnu svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,

- Originalno uvjerenje o uspjehu u V,VI i VII VIII IX razredu,

- Druga dokumentacija relevantna za utvrđivanje bodova u skladu sa Kriterijima.

 

Informacije o mjestu i vremenu predaje dokumentacije za prijem, objavljuje se na oglasnoj tabli svake škole.

Izbor kandidata vrši se na osnovu već utvrđenih Kriterija za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području općine Žepče .

 

  Ukoliko se na temelju Natječaja/ Konkursa u lipanjskom/junskom upisnom roku ne upiše 

   planirani broj učenika onda će se drugi upisni rok provesti od 16.08. do 30.08.2017 g.