Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

Javni poziv za podizanje zasada lješnjaka i jagoda – rok 30.06.2017.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Razvojna agencija Žepče, u svojstvu koordinatora projekta Lokalnog integriranog razvoja-LIR za općinu Žepče i UNDP-a koji provodi projekt u BIH, poziva sva zainteresirana fizička lica – pojedince da se prijave na javni poziv za dodjelu podrške za podizanje zasada lješnjaka i jagode.


Prijaviti se mogu fizička lica koja se bave ili namjeravaju baviti  poljoprivrednom proizvodnjom. Poseban fokus imat će ranjive kategorije stanovništva u koje spadaju povratnici i raseljena lica, domaćinstva pogođena poplavama tokom 2014. godine, osobe sa invaliditetom, i pripadnici ostalih manjina, mladi i žene iz ugroženih sredina te dugoročno nezaposleni.


Osnovni kriteriji koje  trebate ispuniti su:
•    Da imate prebivalište u općini Žepče
•    Da ste nezaposleni
•    Da raspolažete sa poljoprivrednim zemljištem , min. 4 000 m2 za proizvodnju lješnjaka i jagode na kojem će se uspostaviti proizvodnja
•    Da osigurate minimalno sufinanciranje u troškovima od 20% od ukupne vrijednosti individulanog paketa podrške . Sufinanciranje može biti iskazano u novcu, ili u stvarima i radu.
•    Da ste registrirani u Registru poljoprivrednih gazdinstava općine Žepče


Rok za dostavljanje prijava je 30.6.2017. godine do 17:00 sati.


Aplikacije se mogu dostaviti putem putem pošte u UNDP ured: Zmaja od Bosne bb (UN House), Sarajevo. Za aplikacije poslane putem pošte, dokaz je da je aplikacija dostavljena u roku predstavlja datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica
Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa +387 33 552 330 ili e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Za sve nejasnoće i pitanja kontaktirajte Razvojnu agenciju Žepče koja će pružiti svu potrebnu stručnu pomoć i pojašnjenje u vezi sa vašim apliciranjem na javni poziv.


Pozivamo Vas da iskoristite priliku i uz podršku programa započnete vlastiti biznis - poručuju iz RAŽ.