Utorak, Prosinac 11, 2018

Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

Rezultati natječaja za izbor anketara

Temeljem članka V. Odluke Općinskog vijeća o ispitivanju zadovoljstva građana radom javne uprave i odluke Općinskog vijeća broj: 01-02-119/17 od 28.09.2017.godine, te sukladno odredbama Javnog poziva za izbor anketara za sudjelovanje u istraživanju „Ispitivanje zadovoljstva građana radom javne uprave i radom Općinskog vijeća“ Povjerenstvo je sačinilo:


Z A P I S N I K
O OTVARANJU PRISTIGLIH PRIJAVA ZA IZBOR ANKETARA

1. Povjerenstvo za izbor anketara za sudjelovanje u istraživanju „Ispitivanje zadovoljstva građana radom javne uprave i Općinskog vijeća“ u općini Žepče po okončanju natječajne procedure, otvorilo je ukupno petnaest pristiglih prijava i utvrdilo je da četrnaest prijava ispunjava propisane uvjete, a jedna prijava je odbačena kao nepotpuna.

2. Datum početka pregleda pristiglih prijava

05.12.2017.godine

3. Popis pristiglih prijava koje ispunjavaju uvjete

1.ARMIN BOLIĆ
2.HAZIM TUTNJIĆ
3.SINAN KREHMIĆ
4.HASAN MANDŽUKA
5.IVAN MARKANOVIĆ
6.BLAŽENKA RAVNJAK
7.MERIMA BEGUNIĆ
8.JELICA MARINOVIĆ
9.ALEM SMAJLOVIĆ
10.ROBERT RAŠIĆ
11.SADŽID JUSUFOVIĆ
12.MARINA ŠUPUKOVIĆ
13.KRISTINA DUNĐER
14.MARIJA ŠIRIĆ

3.1.. Popis pristiglih prijava koje ne ispunjavaju uvjete

1. SAMRA TUTNJIĆ (nepotpuna dokumentacija)

4. Pregled traženih i dostavljenih dokumenata

Povjerenstvo je izvršilo bodovanje sukladno kriterijima, te odabralo sljedeće kandidate:

1. ARMIN BOLIĆ

2. HAZIM TUTNJIĆ

3. SINAN KREHMIĆ

4. IVAN MARKANOVIĆ

5. BLAŽENKA RAVNJAK

6. MARINA ŠUPUKOVIĆ

Prilikom odabira povjerenstvo je dalo prednost visoko obrazovanim osobama te osobama koje imaju status volontera, prethodno iskustvo na istim ili sličnim poslovima i da je osoba prema uvjerenju Biroa rada Žepče dulje vremena na evidenciji nezaposlenih osoba.

5. Datum završetka pregleda i ocjene prijava

05.12.2017. godine.