U sklopu MEG projekta, Služba za gospodarstvo i financije je izradila Proračun / Budžet za građane za 2018.godinu što će biti polazna osnova za izradu i za 2019.godinu.

Konzultant za izradu u ime MEG projekta je bio gospodin Aleksandar Eskić.

Općina Žepče će vršiti distribuciju i promociju ovog dokumenta na svim promotivnim punktovima Općine Žepče, putem Razvojne agencije Žepče i na WEB stranici Općine Žepče.

Na ovaj način se jača komunikacija s građanima i daje doprinos javnosti Proračuna/Budžeta Općine Žepče tako što se prezentiraju  osnovne informacije na razumljiv i koristan način. Komunikacija proračunske/budžetske politike putem ovog dokumenta u konkretnom slučaju unaprjeđuje legitimitet kao i efektivnost lokalne samouprave.