Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

Općina Žepče: Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Dana, 9. listopada, 2019. godine, na službenim stranicama Općine Žepče objavljen je „Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina“. Oglas se odnosi na osobe koje imaju nekretnine na području „Žepačkog polja“, a koje se nalaze na području na kojem je planirana izgradnja sustava navodnjavanja i odvodnje. Oglas prenosimo u cijelosti....

Dana, 09.10.2019.godine                                                                                                          

 

Na osnovu čl.23. Zakona o izvlaštenju ( „ Službene novine FBiH „ broj 70/07 ), te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju ( „ Službene novine FBiH „ broj 36/10, 25/12 i 34/16 ) i čl. 39.Statuta Općine Žepče ( Službeni glasnik Općine Žepče broj:4/09 )  Općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI OGLAS 

radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

 

Odlukom Općinskog vijeća broj:01-23-89/19 od 31.05.2019.godine o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju sustava navodnjavanja i odvodnje na području Općine Žepče i Odlukom o dopuni odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju  sustava navodnjavanja i odvodnje br. 01-23-136/19 od 30.09.2019.godine, utvrđen je javni interes za izgradnju sustava navodnjavanja i odvodnje  na području Općine Žepče – područje Lupoglava i Bistrica polje u Općini Žepče, obuhvat KO Žepče –van, KO Lupoglav, KO Osova, KO Bistrica i KO Orahovica površine 312,40 ha kao i da se u svrhu izgradnje sustava navodnjavanja i odvodnje može pristupiti potpunom i nepotpunom izvlaštenju nekretnina..

 

Postupak potpunog izvlaštenja obuhvaća slijedeće nekretnine:

-           K.č. br. 341/4 zv.“ Poljice „, oranica/njiva 1.klase, površine 216 m²,KO Lupoglav, posjednik Barbarić ( Anto ) Josip

-          K.č. br.341/3 zv. „ Put „ prilazni put, površine 255 m², KO Lupoglav, posjednici Šumić ( Stipo ), Franjo i Šumić ( Blaž ) Drago

-          K.č.br. 341/5 zv „ Poljice „ oranica/njica 1. Klase, površine 125 m²,KO Lupoglav, posjednik Šumić ( Blaž ) Drago

 

Pozivaju se vlasnici nekretnina, radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad nekretninama , koje će se izvlastiti u svrhu izgradnje  sustava navodnjavanja i odvodnje.

Svi zainteresirani vlasnici nakon objave ovog oglasa mogu pristupiti u prostorije Općine Žepče, ul. Stjepana Radića broj 1. – Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, ured br. 5, svakim radnim danom od 07.00 h – 15.30h.  

Ukoliko se vlasnici nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje  stjecanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o izvlaštenju pokrenuti postupak izvlaštenja pred nadženim organom uprave. 

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči Općine Žepče i na web stranici Općine Žepče.