Obzirom na učestale primjedbe korisnika komunalnih usluga a koji neredovito plaćaju dospjele račune i bivaju utuženi zbog toga, dajemo pojašnjenje o procesu utuženja dužnika.

Kao i svako ozbiljno poduzeće, tako i naše, vodi računa da se ispostavljeni računi plate na vrijeme kako bi mogli izvršiti svoje financijske obveze prema državi, uposlenicima i našim dobavljačima (porezi, doprinosi, plaće, struja, gorivo, telefon, ugalj, klor, održavanje vozila, oprema za održavanje instalacija vodovoda, grijanja i kanalizacije i.t.d..). Ukoliko blagovremeno ne naplatimo naša potraživanja onda nismo u mogućnosti na vrijeme platiti naše obveze pa plaćamo kazne ili zatezne kamate zbog kašnjenja u plaćanju. Obveza Uprave poduzeća je da maksimalno smanji troškove poslovanja, poveća stupanj naplate i brine se o solventnosti i likvidnosti poduzeća.

U percepciji dijela građana, komunalne usluge se smatraju kao nešto što im je država dužna osigurati  a  plaćanje se smatra kao neki namet koji na sve načine pokušavaju izbjeći. Tako se računi za El. energiju, telefon i mobitel plaćaju odmah i bez pogovora a računi za komunalne usluge ostaju zadnji za plaćanje, a često i zaboravljeni.

Naša praksa je da na svakom računu navedemo i neplaćeni dug iz prethodnog razdoblja, s napomenom da taj račun služi i kao opomena za ranije neplaćene račune. Naša obveza je da za svaki neplaćeni račun korisnika utužimo, a to obično činimo tek nakon neplaćanja 2  ispostavljena računa. Prije svakog utuženje dužniku šaljemo OPOMENU  s pozivom za plaćanje duga u zadatom roku i s upozorenjem da će biti utužen ukoliko ne izvrši uplatu duga. Ukoliko se korisnik ne odazove i ne plati dug, isti bude utužen.

Napominjemo da smo, prije utuženja,  spremni na dogovor oko eventualnog produženja roka za plaćanje ili otplate duga na više rata, o čemu s korisnikom potpisujemo Ugovor o odgodi plaćanja u kome se točno definiraju rokovi plaćanja duga. Ovo nije naša obveza ali smo ovu praksu uveli kako bismo pomogli dužnicima koji zaista žele platiti dug ali su u teškoj financijskoj situaciji. Ukoliko se potpisani ugovor ne ispoštuje također slijedi utuženje.

Također, obavještavamo  korisnike koji bezrazložno odbijaju primiti račune ili ih vrate u upravu poduzeća da time nisu riješili svoju obvezu, da će račune i dalje dobijati a da se neplaćeni iznos gomila na njihovoj kartici te će biti predmetom utuženja.