Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

Osiguran besplatan sadni materijal, projektna dokumentacija i stručna pomoć za pošumljavanje privatnih šuma

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - Kantonalna uprava za šumarstvo obavještava vlasnike privatnih šuma da će u cilju podrške proljetnom pošumljavanju u 2020. godini za sve zainteresirane biti osiguran besplatan sadni materijal, odgovarajuća projektna dokumentacija, kao i stručna pomoć pri izvođenju radova pošumljavanja.

Zainteresirani vlasnici privatnih šuma za detaljnije informacije mogu se obratiti na adresu Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona (032/460-692) ili direktno kontaktirati neko od područnih odjeljenja, ovisno od lokacije gdje se privatna šuma ili šumsko zemljište nalazi:

Tešanj - 032/656-590
Maglaj - 032/603-910
Zavidovići - 032/868-410
Žepče - 032/880-759
Zenica - 032/441-920
Kakanj - 032/557-350
Visoko - 032/734-893
Olovo - 032/825-475
Vareš - 032/843-800

Vlasnici privatnih šuma su dužni da uz zahtjev za pošumljavanje svoje parcele dostave i odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju vlasništvo nad predmetnom parcelom.

Pošumljavanje privatnih šuma ima veliki značaj ne samo za vlasnike privatnih parcela nego i za cijelo društvo, s obzirom na široku lepezu općekorisnih funkcija koje šume obavljaju.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK – Kantonalna uprava za šumarstvo