Temeljem članka 18. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Žepče za 2020.godinu ( „Službeni glasnik Općine Žepče“, broj 10/19 ), prema Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za pomoć pri stambenoj izgradnji“ Općinski načelnik   r a s p i s u j e

 

JAVNI POZIV

za stambeno zbrinjavanje mladih bračnih parova

na području općine Žepče za 2020.godinu

 

 

I.

Prema Proračunu Općine Žepče „Transferom za pomoć pri stambenoj izgradnji“, Općinski načelnik raspisuje javni natječaj za pomoć pri stambenoj izgradnji za:

1.       Izgradnja novih individualnih objekata,

2.       Kupovina stanova

3.       Kupovina obiteljskih kuća i

4.       Nadogradnja i dogradnja obiteljskih kuća u svrhu trajnog rješavanja stambenog pitanja

 

 

II.

Opći kriteriji za podnošenje zahtjeva za podnositelje iz točke II imaju:

 

-          osobe koje su započele s novogradnjom,

-          koje su vlasnici predmetne imovine s dijelom 1/1,

-          koji nemaju useljene objekte,

-          koji nisu bili raniji korisnici sredstava za pomoć u izgradnji na bilo kom nivou države,

-          koje prvi puta rješavaju stambeno zbrinjavanje na području općine Žepče,

-          koji imaju trajno prebivalište na području općine Žepče i

-          osobe u bračnom statusu koje nemaju više od 40.godina života

 

 

III.

Podnositelji zahtjeva iz točke II ovog Poziva uz zahtjev dostavljaju još i:

-          kopiju osobne iskaznice,

-          kopiju vjenčanog lista,

-          dokaz o broju članova uže obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu s podnositeljem zahtjeva,

-          dokaz o pravu građenja – građevinska dozvola, koja je eliminatorne naravi, odnosno koja je uvjet za dodjelu sredstava iz Programa ( za stavak 1. točke I ),

-          kupoprodajni ugovor ne stariji od 2 godine, koji je eliminatorne naravi, odnosno koji je uvjet za dodjelu sredstava iz Programa ( za stavak 2. i 3. točke I ),

-          odobrenje za nadogradnju/dogradnju nadležne općinske službe, koje je eliminatorne naravi, odnosno koje je uvjet za dodjelu sredstava iz Programa ( za stavak 4. točke I.)

IV.

Iznos sredstava predviđenih za novo gradnju dijeli se na sljedeće kategorije:

 

1.       gradnja obiteljskih kuća:

a)       započeta gradnja objekta – izliveni temelji i „mrtva ploča“ s maksimalnim iznosom do 2.500,00 KM

b)      započeta gradnja objekta – ozidan objekt, ne pokriven s maksimalnim iznosom do 3.000,00 KM

c)       završna gradnja objekta – objekt pokriven ( bez maltanja, podova, instalacija i sl. ) s maksimalnim iznosom do 4.000,00 KM

 

2.       kupovina stana s maksimalnim iznosom od 2.000,00 KM,

 

3.       nadogradnja/dogradnja obiteljske kuće s maksimalnim iznosom od 3.000,00 KM

4.       kupovina obiteljske kuće:

a)       useljive obiteljske kuće s maksimalnim iznosom od 2.000,00 KM

b)      obiteljske kuće kojima je potrebna sanacija maksimalan iznos od 3.000,00 KM

 

 

NAPOMENA:

 

Na sredstva iz točke IX Programa ne mogu aplicirati osobe:

-          koje rade i žive s obitelji u inozemstvu,

-          koje su ranijih godina dobile najveći iznos sredstava za te namjene ili su na drugi način rješavali pitanje stambenog zbrinjavanja preko nadležne općinske službe,

-          osobe starije od 40 godina koje nisu u bračnom statusu,

-          korisnici donacija Vlade R Hrvatske,

-          korisnici sredstava ministarstava ZDK i F BiH, u iznosu većem od 5.000,00 KM.

 

 

V.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Općina Žepče, Općinski načelnik, ul. Stjepana Radić br. 2., 72230 Žepče ili predajom na protokol Općine, s naznakom „Za stambeno zbrinjavanje“.

Rok za podnošenje prijava je 15 / petnaest / dana od dana oglašavanja i isticanja na oglasnoj ploči Općine Žepče.