Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

Sutra 9. sjednica Lokalnog ekonomskog foruma općine Žepče

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

U srijedu, 9. prosinca 2015. godine, sa početkom u 14.30, u dvorani OV Žepče, održat će se 9. sjednica Lokalnog ekonomskog foruma  (LEF-a) općine Žepče sa sljedećim dnevnim redom:

 

1.Usvajanje dnevnog reda IX sjednice LEF-a;

2.Usvajanje zapisnika sa VIII sjednice LEF-a;

3.Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu LEF-a za 2015. godinu;

4.Razmatranje Nacrta budžeta/proračuna općine Žepče za 2016. godinu, - podnositelj, pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije;

5.Informacije o inicijativama iz 2015. godine;

6.Informacija o provedenoj anketi o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora – podnositelj RAŽ;

7.Informacije o provedenim aktivnostima između VIII i IX sjednice LEF-a;

8.Revidiranje članstva LEF-a;

9.Zaključci i planiranje naredne sjednice.