Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

Poziv za redovito plaćanje komunalnih usluga

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

U posljednje vrijeme JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče bilježi osjetan pad prihoda od komunalnih usluga.

Naime, od sredine 3/2020. god., to jest s pojavom pandemije koronavirusa, došlo je do značajnog smanjenja prihoda od komunalnih usluga. Jedan od razloga je što su mnogi poslovni objekti bili jedno vrijeme zatvoreni pa im nisu fakturirane usluge grijanja i odvoza otpada. Drugi razlog, zbog kojega šaljemo ovaj poziv,  je smanjena redovitost uplata poslovnih korisnika i domaćinstava.

Jasno nam je da su mnoga naša poduzeća a samim time i njihovi uposlenici u teškoj financijskoj situaciji i da svoj novac raspoređuju sukladno vlastitim prioritetima. Očigledno je da plaćanje komunalnih usluga za mnoge nije prioritetno i ostavlja se za „neke bolje dane“.

Smanjenjem redovitih prihoda ovo poduzeće dolazi u sve teži položaj t.j. sve teže ispunjava svoje obveze prema dobavljačima i svojim uposlenicima. Troškovi nabavke goriva, uglja, el. energije, opreme i materijala za održavanje infrastrukture, kao i troškovi uposlenika (plaća, doprinosi, topli obrok, prijevoz...) su redoviti mjesečni troškovi koje moramo podmirivati kako ne bi  bili utuženi a što bi dovelo do blokade bankovnih računa. Zbog toga poduzeće poduzima sve potrebne mjere kako bi povećalo naplatu potraživanje, odnosno kako bi je vratilo na razinu prije pandemije. Jedna od tih mjera je i mjera utuživanja neredovnih platiša, i to onih koji imaju dugovanja više mjeseci i prije pandemije i koji se nisu odazvali opomeni pred utuženje.

Nakon niza utuživanja uslijedile su reakcije korisnika a osobito pravnih osoba, koje nas prozivaju da „mi, koji smo na budžetu“ ne razumijemo trenutnu situaciju u gospodarstvu.

Naglašavamo da JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče NIJE NA BUDŽETU nego radi na istome principu kao i svaki drugi pravni subjekt registriran kao D.O.O. Dakle, imamo samo onoliko novca koliko naplatimo za izvršene usluge i ništa više. Zbog toga moramo voditi računa o rentabilnosti poslovanja i blagovremenoj naplati potraživanja kao i svi drugi poslovni subjekti.

Shodno navedenom, molimo sve korisnike naših usluga da svoje prispjele račune plaćaju na vrijeme. Time će te omogućiti i dalje kvalitetno vršenje naših usluga (vodovod i kanalizacija, grijanje, prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih zelenih površina, usluge parkinga, zelene tržnice ...), kaže se u obavijesti iz JP Komunalno Žepče.