Dana 05.08.2020. godine isplate za sljedeća prava:

1. Porodilje koje nisu u radnom odnosu za 06./2020.

2. Stalne novčane pomoći za 06./2020.


3. Dječji dodatak za 06./2020.

4. Isplata za porodilje u radnom odnosu za 06./2020.

5. Troškovi medicinskog vještačenja 06./2020.

6. Smještaj u hraniteljsku obitelj 06./2020