Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

RAŽ: Poziv za žepčake u dijaspori

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Općina Žepče potpisala je ugovor o suradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BIH za implementaciju projekta „Partnerstvo s dijasporom za održiv ekonomski razvoj općine Žepče“ koji je u skladu sa Strategijom u oblasti migracije i azila BIH 2012.-2015. Godine, a Razvojna agencija Žepče - RAŽ provodi projektne aktivnosti.

 


Projekt financira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BIH (Sektor za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH), a sufinanciraju Općina Žepče i Razvojna agencija Žepče. Suradnici na projektu su kompanije “Praha” d.o.o. i “Kamin Studio” d.o.o. Žepče čiji su vlasnici podrijetlom iz općine Žepče, ali godinama žive u Češkoj i Norveškoj.


Opći cilj projekta je uspostavljanje i održavanje aktivne veze s dijasporom u cilju iskorištenja zajedničkih gospodarskih i ljudskih potencijala koji će doprinijeti održivom gospodarskom razvoju općine Žepče.


Očekivani rezultati projekta su: ojačani informativno-komunikacijski kapaciteti lokalne samouprave u uključivanju dijaspore u lokalni razvoj i promociju investicija; uspostavljeni mehanizmi za poslovno povezivanje i razmjenu znanja i iskustva između predstavnika dijaspore i privatnog sektora koji posluje u općini Žepče; i promovirani investicijski i potencijali općine Žepče u zemljama Europske unije u cilju privlačenja stranih investicija.


Ovim putem pozivamo sve žepčake iz dijaspore da nam se na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. jave sa sljedećim kontakt podacima:
ime i prezime,
kontakt telefon i e-mail,
lokacija u dijaspori,
odakle potječu iz Žepča.


Dostavljeni podatci će biti korišteni za implementaciju aktivnosti projekta koje će uključivati izradu interaktivnog web portala za bržu komunikaciju i povezivanje s dijasporom općine Žepče, uspostavu online baze s podacima o kompanijama iz općine Žepče i bh dijaspore, o nevladinim udrugama koje čuvaju kulturu i običaje naroda općine Žepče, i o pojedincima koji svojim primjerom doprinose razvoju općine Žepče.


Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., a više informacija o samom projektu možete na sljedećem linku Priopćenje: Projekt općine Žepče "Partnerstvo s dijasporom" kao i na facebook stranici Žepče i dijaspora.