Istraživanje o negativnim efektima na poslovanje MSP sektora u općini Žepče uzrokovanim pandemijom

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Razvojna agencija Žepče provodi istraživanje na temu “Kako kriza prouzrokovana virusom COVID-19 utiče na kompanije i male biznise u općini Žepče?”

Ova anketa je namijenjena svim poduzetnicima/ama i vlasnicima/ama MMSP u općini Žepče, bez obzira na djelatnost.

Cilj istraživanja je dobiti uvid u posljedice koje je širenje COVID-19 virusa prouzrokovalo u privatnom sektoru u općini Žepče.

Prvo istraživanje provedeno je u mjesecu aprilu/travnju 2020. kada je utvrđeno stanje i potrebe privatnog sektora u općini Žepče u vrijeme pandemije i važećih ograničenja shodno epidemiološkim mjerama nadležnih institucija.

Novo istraživanje provodimo kako bismo pratili stanje u gospodarstvu te dobili potrebne informacije s terena u skladu s kojim ćemo uskladiti naše aktivnosti u pravcu pružanja podrške MSP sektoru u općini Žepče.

Molimo da odvojite nekoliko minuta za odgovore koji su nam neophodni u daljem radu i pronalasku načina podrške MSP sektoru u vremenu krize.

Upitnik za obrte
Upitnik za MSP

Sutra bez električne energije naselja koja se napajaju s dalekovoda Zavidovići - Brankovići

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Obavještavaju se potrošači električne energije da će sutra, 16.07.2020. godine  radi radova do isključenja doći na dalekovodu  DV 10 kV Zavidovići - Brankovići koji napaja  naselja: Debelo Brdo, Vrbica, Gornji Lug, Gradina , dio naselja Donji Lug, Radunice, Gromilice, Jukići i Brezici od  08:30 - 14:00 sati.

Za sva dodatna obavještenja možete se obratiti dežurnoj službi u radnoj jedinici u Žepču na brojeve telefona 881-717 i na 883-134.

 

NK Žepče: Javni poziv za natjecateljsku sezonu 2020/21

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Novoosnovani nogometni klub „NK ŽEPČE 1919“ poziva sve zainteresirane nogometaše da se uključe u trenažni proces za sljedeću natjecateljsku  sezonu 2020/21 – selekcija kadeta , juniora i seniorskog tima.
Pozivaju se svi zainteresirani roditelji da upišu svoju djecu u našu školu nogometa u selekcije pretpioniri , pionira ali i one najmlađe u selekciju limača.
Također se pozivaju svi zainteresirani treneri koji posjeduju A , B ili C licencu , da se prijave za rad u određenim selekcijama  kluba .

Prijave i upis moguće je obaviti pozivom na broj telefona 063-981-757 , putem maila na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ili osobno na Gradskome stadionu u Žepču ( u zatvorenoj kuverti ).

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za poticaj u poljoprivredi u 2020. godini

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Na temelju članka 39. Statuta općine Žepče („Sl.glasnik općine Žepče“  broj 4/2009), članka 18. Odluke o izvršenju proračuna općine Žepča za 2020. godinu („Sl.glasnik općine Žepče broj 10/2019“) i Programa poticaja za poljoprivredu u 2020.godini  broj 01/1-20-511/202 od 25.06.2020.godine, Općinski  Načelnik Općine Žepče, objavljuje:
                       
JAVNI POZIV ZA DODJELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA  POTICAJ  U  POLJOPRIVREDI U 2020. GODINI


I Predmet Javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za  poticaj u poljoprivredi  koja će se financirati iz Proračuna općine Žepče za 2020. godinu – „Transfer za poljoprivredu i subvencije u poljoprivredi“.

 
 II Uvjeti za sudjelovanje na Javnom pozivu

1.Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju poljoprivredni proizvođači-fizička lica, poljoprivredni obrti  

   poljoprivredne zadruge i poljoprivredna udruženja općine Žepče upisana u registar poljoprivrednih

   gazdinstva/klijenata na općini Žepče i to:

    poljoprivredne zadruge i poljoprivredne udruge općine Žepče koje se bave organizacijom otkupa

   jagodičastog voća i pčelarskom proizvodnjom na području općine Žepče

–  poljoprivrednici koji u uzgoju imaju dvije i više muzenih  krava nad kojima je izvršen veterinarski nadzor od

   strane teritorijalno ovlaštene veterinarske stanice

    poljoprivrednici koji u uzgoju imaju tri ili četiri rasplodne krmače nad kojima je izvršen veterinarski nadzor od

   strane teritorijalno ovlaštene veterinarske stanice

–  pčelari –fizička lica  koja u svom vlasništvu imaju minimalno 10 a maksimalno 100 košnica pčela i izvršili su

   upis u Registar pčelara općine Žepče  

–  poljoprivrednici-fizička lica  sa zasnovanom plasteničkom proizvodnjom na površini od 200 do 500 m2

–  aktivni poljoprivredni obrti  koji imaju registriranu djelatnost više od pet godina

–  poljoprivredne zadruge/udruge koje imaju stalno uposlenog djelatnika

 

    Pravo sudjelovanja nemaju:

–  aplikanti  koji nisu upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstva i klijenata  na općini Žepče

–  aplikanti koji imaju neizmirene obaveze prema općini Žepče po bilo kakvoj osnovi.

–  aplikanti koji nisu do dana objave javnog poziva dostavili izvješće o utrošenim sredstvima u 2019. godini,

   a ista su dobili po Odluci Općinskog načelnika

 

   III Kriteriji s potrebnom dokumentacijom
 
Vrsta poticaja     Kriteriji     Dokumentacija
 

 

 

Kontrola zdravstvenog stanja muznih krava i rasplodnih svinja
 
Farma muznih krava s minimalno dvije muzne krave sa  redovnim vršenjem  kontrole zdravstvenog stanja istih od strane teritorijalno ovlaštene veterinarske stanice     

– zahtjev s uplaćenom pristojbom

– kopija obrasca V5 ne starijeg od godinu dana

 -kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

Farma svinja sa  3 ili   4 rasplodne  krmače sa  redovnim vršenjem kontrole zdravstvenog stanja istih od strane teritorijalno ovlaštene veterinarske stanice     – zahtjev s uplaćenom pristojbom

– potvrda nadležne Veterinarske stanice o provedenim

  mjerama  zaštite u 2020.godini i brojevima ušnih markica

  na istima  

– kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu
 

 

 Plastenička proizvodnja
 
Fizičko lice  sa zasnovanom proizvodnjom u plastenicima minimalne površine 200 m2  a maksimalne 500 m2     – zahtjev s uplaćenom pristojbom

– lista korištenja iz Registra polj.gazdinstva s upisanom

  površinom pod  plasteničkom proizvodnjom

– kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu
 

 

Pčelarska proizvodnja
 

Fizičko lice upisano u registar pčelara općine Žepče, član je Udruženja pčelara općine Žepče, posjeduje minimalno 10 a maksimalno 100 košnica pčela     – zahtjev s uplaćenom pristojbom

– lista stoke iz Registra pčelara s brojem košnica

– potvrda o aktivnom članstvu u Udruženju pčelara općine

  Žepče

– kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu
 

 

Aktivnosti organiziranog otkupa jagodičastog voća  i pčelarske proizvodnje   
 
Poljoprivredne zadruge/udruge općine Žepče  koje vrše organizirani otkup jagodičastog i drugog voća na  području općine Žepče      – zahtjev s uplaćenom pristojbama

 – podaci o otkupljenim količinama voća u 2019.godini  

  – financijska bilanca  za 2019.godinu

 – kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu
 

Udruženja pčelara općine Žepče
 
–  zahtjev s uplaćenom pristojbom

–  podaci o broju članova udruženja i broju košnica istih

–  financijska bilanca  za 2019.godinu

–  kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu
Sufinanciranje upošljavanja zaposlenog djelatnika u poljoprivrednim zadrugama/udrugama     

Zadruge/udruge koje imaju uposlenog

djelatnika koji je u radnom odnosu kod istih najmanje jednu godinu
 
–  zahtjev s uplaćenom pristojbom

 – uvjerenje o uplaćenim doprinosima za prvih šest mjeseci

   2020.godine

 – kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

Potpora poljoprivrednim obrtima koji imaju registriranu poljoprivrednu djelatnost više od pet godina     

Poljoprivredni obrti koji imaju registriranu poljoprivrednu djelatnost

više od pet godina  

 
 
– zahtjev s uplaćenom pristojbom

– kopija rješenje o otvaranju obrta

– uvjerenje o uplaćenim doprinosima za prvih šest mjeseci

   2020.godine

– kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

 

IV Vrednovanje zahtjeva

 

Vrednovanje i rangiranje prijava na javni poziv obavit će posebno Povjerenstvo koje imenuje Općinski Načelnik. Povjerenstvo razmatra prijave prema redoslijedu podnošenja, cijeni ispunjenost uvjeta te  izvješće   sa

prijedlogom korisnika dostavlja Općinskom Načelniku koji donosi odluku o isplati sredstava.

 Ukoliko dostavljeni zahtjev ne sadrži potpunu dokumentaciju, isti se neće uzimati u razmatranje.

 

V Mjesto, način i rok za podnošenja prijava

 

Obrazac prijave na javni poziv i informacije o istom se mogu dobiti  u Centru za pružanje

usluga građanima općine Žepče,  web stranici  www.opcina-zepce.com. i na telefon broj: 032 888 626.

 

Prijava s potrebnom dokumentacijom se dostavljaju na pisarnicu općine Žepče u zatvorenoj kuverti s naznakom: Općina Žepče -Prijava na Javni poziv za poticaj iz oblasti poljoprivrede – „NE OTVARAJ“

 

Javni poziv ostaje otvoren do 27.07.2020. godine.     

 

Zahtjev možete preuzeti klikom na link ispod:

Zahtjev

Poziv za redovito plaćanje komunalnih usluga

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

U posljednje vrijeme JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče bilježi osjetan pad prihoda od komunalnih usluga.

Naime, od sredine 3/2020. god., to jest s pojavom pandemije koronavirusa, došlo je do značajnog smanjenja prihoda od komunalnih usluga. Jedan od razloga je što su mnogi poslovni objekti bili jedno vrijeme zatvoreni pa im nisu fakturirane usluge grijanja i odvoza otpada. Drugi razlog, zbog kojega šaljemo ovaj poziv,  je smanjena redovitost uplata poslovnih korisnika i domaćinstava.

Jasno nam je da su mnoga naša poduzeća a samim time i njihovi uposlenici u teškoj financijskoj situaciji i da svoj novac raspoređuju sukladno vlastitim prioritetima. Očigledno je da plaćanje komunalnih usluga za mnoge nije prioritetno i ostavlja se za „neke bolje dane“.

Smanjenjem redovitih prihoda ovo poduzeće dolazi u sve teži položaj t.j. sve teže ispunjava svoje obveze prema dobavljačima i svojim uposlenicima. Troškovi nabavke goriva, uglja, el. energije, opreme i materijala za održavanje infrastrukture, kao i troškovi uposlenika (plaća, doprinosi, topli obrok, prijevoz...) su redoviti mjesečni troškovi koje moramo podmirivati kako ne bi  bili utuženi a što bi dovelo do blokade bankovnih računa. Zbog toga poduzeće poduzima sve potrebne mjere kako bi povećalo naplatu potraživanje, odnosno kako bi je vratilo na razinu prije pandemije. Jedna od tih mjera je i mjera utuživanja neredovnih platiša, i to onih koji imaju dugovanja više mjeseci i prije pandemije i koji se nisu odazvali opomeni pred utuženje.

Nakon niza utuživanja uslijedile su reakcije korisnika a osobito pravnih osoba, koje nas prozivaju da „mi, koji smo na budžetu“ ne razumijemo trenutnu situaciju u gospodarstvu.

Naglašavamo da JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče NIJE NA BUDŽETU nego radi na istome principu kao i svaki drugi pravni subjekt registriran kao D.O.O. Dakle, imamo samo onoliko novca koliko naplatimo za izvršene usluge i ništa više. Zbog toga moramo voditi računa o rentabilnosti poslovanja i blagovremenoj naplati potraživanja kao i svi drugi poslovni subjekti.

Shodno navedenom, molimo sve korisnike naših usluga da svoje prispjele račune plaćaju na vrijeme. Time će te omogućiti i dalje kvalitetno vršenje naših usluga (vodovod i kanalizacija, grijanje, prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih zelenih površina, usluge parkinga, zelene tržnice ...), kaže se u obavijesti iz JP Komunalno Žepče.

Page 4 of 109