Žepče: Anketa o radnoj snazi Federacije BiH

Iz Federalnog zavoda za statistiku obavještavaju sve građane općine Žepče da će se u razdoblju od 10. do 23. travnja, 2017.godine, (sukladno Planu i Programu provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH) na teritoriju naše općine provesti anketa o radnoj snazi.

Opširnije...

Kantonalno ministarstvo obrazovanja: Objavljen natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2016./2017.

Na osnovu Zaključka o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji „Tekući transfer za stipendiranje studenata“ Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, broj: 02-14-2623/17. od 23.02.2017. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona r a s p i s u j e

Opširnije...

Njemačka firma traži dobavljače

Razvojna agencija Žepče u suradnji sa Predstavništvom njemačke privrede u Bosni i Hercegovini - AHK vas obavještava da renomirani njemački proizvođač mašina i alata ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG, u BiH traži dobavljače iz oblasti proizvodnje električnih razvodnih ormara (kompletno instalirani i ožičeni).

Opširnije...

Stranica 4 od 27