Obavijest školama: Kladionice i objekti za igre na sreću moraju biti udaljeni od škola najmanje 100 metara

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona uputilo je osnovnim i srednjim školama na području ovog kantona dopis u kojem podsjeća da kladionice i objekti u kojima se priređuju igre na sreću moraju biti udaljeni od škola najmanje 100 metara, u skladu sa odredbama Zakona o igrama na sreću i Pravilnika o prostornim, tehničkim i drugim uvjetima za priređivanje igara na sreću klađenja.

"U skladu sa Zakonom o osnovnoj školi odnosno Zakonom o srednjoj školi, dužni ste, u slučaju manje udaljenosti kladionice i objekta od škole gore propisane,  navedeno prijaviti nadležnim organima koji vrše nadzor nad provođenjem propisa koji reguliraju ovu oblast, tj. Federalnom ministarstvu financija i Poreznoj upravi Federacije BiH. S obzirom na navedeno, obavezujete se na dosljedno postupanje u skladu sa propisima koji reguliraju ovu oblast te da o postupanju pismeno obavijestite ovaj organ kantonalne uprave", stoji u dopisu kojeg je potpisao ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, profesor Spahija Kozlić.

 

Press služba ZDK

Žepče: Najavljena isključenja struje za četvrtak 17. listopada!

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
JP Elektroprivreda“HZ-HB“ DP Centar poslovnica „Elektro – Žepče“ obavještava potrošače električne energije da će u četvrtak, 17. listopada 2019. godine radi radova biti isključena struja na: 
 
 
-Dalekovod  10 kV "TK VINIŠTE" koji napaja naselje Osovca oko glavnog puta prema Viništu,Osovac i Milište, Lupoglav od groblja Vučica , farma Antukić , kuće Pavlovića i kuće oko Crkve, Lupoglav od Šumića do Kresić Nike u vremenu od 10:00 h do 11:00 h. 
 
Trafostanica 10/0,4 kV "TK VINIŠTE" koja napaja naselja Lupoglav od Šumića do Kresić Nike u vremenu od 11:30 h do 12:30 h. 
 
Trafostanica 10/0,4 kV "BUDIMIRI" koja napaja naselje Budimiri i dio Matine u vremenu od 13:00 h do 14:00 h. 
 
Za sva naknadna obavještenja potrošači se mogu obratiti dežurnoj službi u radnoj jedinici Žepče na broj telefona 032 881- 717 ili 883- 134.

Obavještenje o provođenju ankete o privatnim i poslovnim putovanjima u BiH (APPP)

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Temeljem dopisa Federalnog zavoda za statistiku  broj: 03-32.4-66-16/19 od 30.9. 2019 godine obavještavamo građane Općine Žepče da će se na području naše općine provesti prvi val Ankete o privatnim i poslovnim putovanjima (APPP) u 2019.godini.

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari, ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku, na uzorku izabranim domaćinstvima na području općine Žepče.

Anketom APPP 2019. prikupljaju se podaci o višednevnim privatnim i poslovnim putovanjima domaćeg stanovništva i jednodnevnim putovanjima u BiH i u inozemstvu za razdoblje siječanj-rujan 2019. godine.

Sve naše građane molimo za razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti, kaže se u informaciji iz Službe za društvene djelatnosti i opću upravu općine Žepče.

Zbog pucanja cijevi na primarnoj liniji gradskog vodovoda mnogobrojna naselja u Žepču bez vode

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Prema informacijama iz JP Komunalno Žepče, noćas 14.10.2019. god. došlo je do pucanja cijevi na primarnoj liniji gradskog vodovoda. Lokacija kvara je otkrivena i u tijeku su radovi na otklanjanju kvara.

Zbog navedenog kvara danas će svi potrošači koji se snabdijevaju iz rezervoara "Križ" (Zenički Put, Ciglane, Tatar Budžak, Novo Naselje, Radovlje, Lupoglav, Milišić, Vinište, Osova) ostati bez vode. Postoji mogućnost da će i viši katovi stambenih zgrada u Žepču također ostati bez vode.

Nakon popravke kvara i puštanja vode u sustav, ista će biti zamućena. Molimo korisnike da vodu ne koriste za piće dok se ne izbistri.

Normaliziranje situacije se očekuje do kraja dana.

Isključenja struje za srijedu 23. listopada!

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

 JP Elektroprivreda „HZ – HB“ DP Centar, poslovnica „Elektro – Žepče“ obavještava potrošače električne energije, da će zbog radova biti isključenja u napajanju električnom energijom. 

21. listopada: DV 10 kV koji napaja Barevo i Vlasinje (naselje Barevo i Vlasinje) do prekida napajanjem doći će u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.

23. listopada, u srijedu, radi radova struja će biti isključena na Trafostanicama koje napajaju naselja i objekte: Ljeskovica 1, Ljeskovica 2, EKO, Jasmin M, Antilop i Donja Lovnica u vremenu od 8:00 do 8:30 i 14:00 do 14:30 h. 

Isti taj dan struja će biti isključena na Trafostanicama koja napajaju područja Bistrica 1, Bistrica 2, Bistrica-rijeka i Kiseljak, u vremenu od 8:00 do 14:30 h. 

Za sva naknadna obavještenja potrošači se mogu obratiti  dežurnoj  službi u radnoj  jedinici  Žepče na telefon broj  881-717 iii 883-134.

 

Općina Žepče: Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Dana, 9. listopada, 2019. godine, na službenim stranicama Općine Žepče objavljen je „Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina“. Oglas se odnosi na osobe koje imaju nekretnine na području „Žepačkog polja“, a koje se nalaze na području na kojem je planirana izgradnja sustava navodnjavanja i odvodnje. Oglas prenosimo u cijelosti....

Dana, 09.10.2019.godine                                                                                                          

 

Na osnovu čl.23. Zakona o izvlaštenju ( „ Službene novine FBiH „ broj 70/07 ), te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju ( „ Službene novine FBiH „ broj 36/10, 25/12 i 34/16 ) i čl. 39.Statuta Općine Žepče ( Službeni glasnik Općine Žepče broj:4/09 )  Općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI OGLAS 

radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

 

Odlukom Općinskog vijeća broj:01-23-89/19 od 31.05.2019.godine o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju sustava navodnjavanja i odvodnje na području Općine Žepče i Odlukom o dopuni odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju  sustava navodnjavanja i odvodnje br. 01-23-136/19 od 30.09.2019.godine, utvrđen je javni interes za izgradnju sustava navodnjavanja i odvodnje  na području Općine Žepče – područje Lupoglava i Bistrica polje u Općini Žepče, obuhvat KO Žepče –van, KO Lupoglav, KO Osova, KO Bistrica i KO Orahovica površine 312,40 ha kao i da se u svrhu izgradnje sustava navodnjavanja i odvodnje može pristupiti potpunom i nepotpunom izvlaštenju nekretnina..

 

Postupak potpunog izvlaštenja obuhvaća slijedeće nekretnine:

-           K.č. br. 341/4 zv.“ Poljice „, oranica/njiva 1.klase, površine 216 m²,KO Lupoglav, posjednik Barbarić ( Anto ) Josip

-          K.č. br.341/3 zv. „ Put „ prilazni put, površine 255 m², KO Lupoglav, posjednici Šumić ( Stipo ), Franjo i Šumić ( Blaž ) Drago

-          K.č.br. 341/5 zv „ Poljice „ oranica/njica 1. Klase, površine 125 m²,KO Lupoglav, posjednik Šumić ( Blaž ) Drago

 

Pozivaju se vlasnici nekretnina, radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad nekretninama , koje će se izvlastiti u svrhu izgradnje  sustava navodnjavanja i odvodnje.

Svi zainteresirani vlasnici nakon objave ovog oglasa mogu pristupiti u prostorije Općine Žepče, ul. Stjepana Radića broj 1. – Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, ured br. 5, svakim radnim danom od 07.00 h – 15.30h.  

Ukoliko se vlasnici nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje  stjecanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o izvlaštenju pokrenuti postupak izvlaštenja pred nadženim organom uprave. 

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči Općine Žepče i na web stranici Općine Žepče.

Stranica 6 od 86