Općina Žepče: Natječaj za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika – djeci branitelja za školsku 2019./2020. godinu

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Obavještavaju se pripadnici braniteljske populacije (djeca branitelja) koji imaju prebivalište na području općine Žepče u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji ostvaruju prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite u općini Žepče, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz braniteljsko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Žepče, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola – djeci branitelja za školsku 2019./2020.godinu.

Visina novčane pomoći određena je u sljedećim iznosima:
za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama…………………..100,00 KM
za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama…………………….150,00 KM

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:
djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
djeca umrlih ratnih vojnih invalida;
djeca umrlih demobiliziranih branitelja – sudionika rata;
djeca ratnih vojnih invalida – sudionika rata;
djeca demobiliziranih branitelja koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. godine do 23.12.1995. godine ili 12 mjeseci ako su u Oružane snage stupili kao maloljetna lica.

Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu nabavke obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po sljedećim kriterijima:
– ostvaren uspjeh u prethodnoj školskoj godini;
– socijalno-ekonomska situacija;
– učešće u Oružanim snagama;

Natječaj ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.


Za djecu pripadnika braniteljske populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj/ staratelj u vremenu od 01.07. 2019. do 22.07.2019. godine u Službi za braniteljsko-invalidsku zaštitu općine Žepče.

Kompletan tekst natječaja možete pronaći na sljedećem linku: www.opcina-zepce.com

Žepče: Počeli s radom bazeni Motela California

Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

Od ponedjeljka 1. srpnja 2019. godine, s radom su počeli bazeni koji su nalaze u sklopu Motela California.

Bazeni su otvoreni svakim danom od 09,00 do 21,00 h, a svi oni koji traže spas od ovih nesnosnih vrućina, rashlađenje mogu potražiti u velikom poluolimpijskom bazenu za odrasle, ili dječjem koji je namijenjen za naše najmlađe.

 

Ponovno se na Facebooku organizira lažna nagradna igra Binga

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Ponovno se pojavila lažna Facebook stranica Bingo official, koja organizira lažnu nagradnu igru s ciljem zlouporabe osobnih podataka, objavio je Bingo na svojoj službenoj stranici na Facebooku.

"Ograđujemo se od odgovornosti i molimo sve one koji su sudjelovali i ostavili svoje podatke da odu u najbližu policijsku stanicu i o tome obavijeste policiju.

Na linku možete vidjeti o kojoj lažnoj stranici je riječ: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=318077015737234&id=317944305750505, objavio je Bingo.

Kako se može vidjeti u komentarima ispod objavljenog upozorenja, dosta ljudi je povjerovalo u nagradnu igru i poslalo svoje osobne podatke spomenutoj stranici. Podsjetimo, u travnju ove godine se također pojavila lažna Facebook stranica Bingo koja je organizirala lažnu nagradnu igru s ciljem zlouporabe osobnih podataka.

 

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2019. godini

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

I Predmet Javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za poticaje u poljoprivredi koja će se financirati iz Proračuna općine Žepče za 2019. godinu – „Transfer za poljoprivredu i subvencije u poljoprivredi“.II Uvjeti za sudjelovanje na javnom pozivu

1.Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju poljoprivredni proizvođači-fizička lica,poljoprivredni obrti

poljoprivredne zadruge i poljoprivredna udruženja općine Žepče upisana u registar poljoprivrednih

gazdinstva/klijenata na općini Žepče i to:

- poljoprivredne zadruge i poljoprivredne udruge općine Žepče koje se bave organizacijom otkupa

jagodičastog i pčelarskom proizvodnjom na području općine Žepče

- mlade osobe starosti do 35 godina koje su registrirale poljoprivredni obrt u periodu 20.07.2018.godine-

26.06.2019.godine

- poljoprivrednici koji u uzgoju imaju dvije i više muznih krava nad kojima je izvršen veterinarski nadzor od

strane teritorijalno ovlaštene veterinarske stanice

- poljoprivrednici koji u uzgoju imaju tri ili četiri rasplodne krmače nad kojima je izvršen veterinarski nadzor od

strane teritorijalno ovlaštene veterinarske stanice

- pčelari –fizička lica koja u svom vlasništvu imaju minimalno 15 a maksimalno 100 košnica pčela, izvršili su

upis u Registar pčelara općine Žepče i isti ažurirali u tekućoj godini

- poljoprivrednici-fizička lica, sa zasnovanom plasteničkom proizvodnjom na površini od 200 do 500 m2

- aktivni poljoprivredni obrti koji imaju registriranu djelatnost više od pet godina

- poljoprivredne zadruge/udruge koje imaju stalno uposlenog djelatnika2. Pravo sudjelovanja nemaju:

- aplikanti koji nisu upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstva i klijenata na općini Žepče

- aplikanti koji imaju neizmirene obaveze prema općini Žepče po bilo kakvoj osnovi.

- aplikanti koji nisu do dana objave javnog poziva dostavili izvješće o utrošenim sredstvima u 2018. godini,

a ista su dobili po Odluci Općinskog načelnika

III Kriteriji s potrebnom dokumentacijom

Vrsta poticaja

Kriteriji

Dokumentacija

 

Kontrola zdravstvenog stanja muznih krava i rasplodnih svinja

Farma muznih krava sa minimalno dvije muzne krave sa redovnim vršenjem kontrole zdravstvenog stanja istih od strane teritorijalno ovlaštene veterinarske stanice

- zahtjev sa uplaćenom pristojbom

- kopija obrasca V5 ne stariji od godinu dana,

-potvrda o aktivnom bankovnom računu

Farma svinja sa 3 ili   4 rasplodne krmače sa redovnim vršenjem kontrole zdravstvenog stanja istih od strane teritorijalno ovlaštene veterinarske stanice

- zahtjev sa uplaćenom pristojbom

- potvrda nadležne Veterinarske stanice o provedenim

mjerama zaštite u 2019.godini i brojevima ušnih markica

na istima  

- potvrda o aktivnom žiro računu

Plastenička proizvodnja

Fizičko lice sa zasnovanom proizvodnjom u plastenicima minimalne površine 200m2 a maksimalne 500 m2

- zahtjev sa uplaćenom pristojbom

- lista korištenja sa upisanom površinom pod  

   plastenikom

- kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

Pčelarska proizvodnja

Fizičko lice upisano u registar pčelara općine Žepče, član je Udruženja pčelara općine Žepče, posjeduje minimalno 10 a maksimalno 100 košnica pčela

- zahtjev sa uplaćenom pristojbom

- ažurirana lista iz Registra pčelara sa brojem košnica

- potvrda o aktivnom članstvu u Udruženju pčelara općine

Žepče

- kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

Aktivnosti organiziranog otkupa jagodičastog voća i pčelarske proizvodnje voća

Poljoprivredne zadruge/udruge općine Žepče koje vrše organizirani otkup jagodičastog i drugog voća na području općine Žepče

- zahtjev sa uplaćenom pristojbama

- podaci o otkupljenim količinama voća u 2018.godini i

- podaci o otkupljenim količinama voća u 2019.godini

- financijska bilanca za 2018.godinu

- kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

Udruženja pčelara općine Žepče

- zahtjev sa uplaćenom pristojbom

- podaci o broju članova udruženja i broju košnica istih

- financijska bilanca za 2018.godinu

- kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

Izgradnja štalskih objekata

Poljoprivredni proizvođači koji su u 2018. godini započeli izgradnju štale i za isti imaju pribavljenu urbanističku ili građevinsku dozvolu

- zahtjev sa uplaćenom pristojbom

- lista korištenja stočnog fonda za 2019 godinu

- ovjerena kopija građevinske dozvole ili ovjerena

   kopija urbanističke suglasnosti za objekt

- kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

Potpora mladima do 35 godine u cilju vlastitog samozapošljavanja

Mlađe osobe do 35 godine koje

su registrirale poljoprivredni obrt u periodu 20.07.2018. –26.06.2019.

godine

 

- zahtjev sa uplaćeno pristojbom

- ovjerena kopija Rješenja o otvaranju obrta

- uvjerenje o uplaćenim doprinosima za prvih šest mjeseci

   2019.godine

-kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

Sufinanciranje upošljavanja zaposlenog djelatnika u poljoprivrednim zadrugama/udrugama

Zadruge/udruge koje uposlenog

djelatnika koji je u radnom odnosu kod istih najmanje jednu godinu

- zahtjev sa uplaćeno pristojbom

- ovjerena kopija ugovora o radu

- uvjerenje o uplaćenim doprinosima za prvih šest mjeseci

   2019.godine

-kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

Potpora poljoprivrednim obrtima koji imaju registriranu poljoprivrednu djelatnost više od pet godina

Poljoprivredni obrti koji imaju registriranu poljoprivrednu djelatnost

više od pet godina

- zahtjev sa uplaćeno pristojbom

- uvjerenje službe za gospodarstvo i fin.općine Žepče da je

   obrt aktivan sa podacima o datumu registracije istog

- uvjerenje o uplaćenim doprinosima za prvih šest mjeseci

   2019.godine

- kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

 

 

 

IV Vrednovanje zahtjeva

Vrednovanje i rangiranje prijava na javni poziv obavit će posebno Povjerenstvo koje imenuje Općinski Načelnik. Povjerenstvo razmatra prijave prema redoslijedu podnošenja, cijeni ispunjenost uvjeta te izvješće sa

prijedlogom korisnika dostavlja Općinskom Načelniku koji donosi odluku o isplati sredstava.

Spisak korisnika se objavljuje na oglasnoj ploči općine Žepče.

Ako dostavljeni zahtjev ne sadrži potpunu dokumentaciju, isti će se smatrati neispravnim.V Mjesto, način i rok za podnošenja prijava

Prijave na javni poziv i informacije mogu se dobiti u Centru za pružanje

usluga građanima općine Žepče, web stranici www.opcina-zepce.com. i na telefon broj: 032 888 626.Prijave se dostavljaju na pisarnicu općine Žepče u zatvorenoj kuverti s naznakom:

Općina Žepče -Prijava na Javni poziv za poticaj iz oblasti poljoprivrede- „NE OTVARAJ“Javni poziv ostaje otvoren do 16.07.2019. godine.


 

ZAHTJEV 1

ZAHTJEV 2       

Vranduk: Prijevoz životno-ugroženih pacijenata pod pratnjom policije

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Uprava policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona će putem Policijske stanice Nemila osigurati da sanitetska vozila sa pacijentima čije je stanje akutno-životno ugrožavajuće, prođu bez zadržavanja ili uz minimalno zadržavanje uzrokovano radovima na tunelu Vranduk - zaključeno je na sastanku ministra zdravstva dr. Adnana Jupića sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK.

Sastanak je organiziran s ciljem traženja rješenja za problem prijevoza pacijenata sa područja općina Žepče, Zavidovići, Maglaj, Doboj Jug, Usora i Tešanj u pravcu Kantonalne bolnice Zenica, izazvan zastojem i velikim gužvama zbog rekonstrukcije tunela Vranduk, naročito posljednjih dana kada zbog povećanih gužvi nije moguće provoditi ranije postignute dogovore sa MUP-om o načinu prijevoza pacijenata.

"PS Nemila će osigurati da sanitetsko vozilo bude preuzeto od policijske patrole i propraćeno na najefikasniji način kroz mjesto izvođenja radova ili alternativnim putem. U slučaju da se transport vrši u vremenu kada na spomenutoj dionici nema gužve i velikih zastoja, dežurni u PS Nemila će dati uputu vozaču da u pravcu Zenice prođe bez policijske pratnje što će iziskivati najmanji utrošak vremena. Sa rješenjem su upoznate sve zdravstvene ustanove, a uvjereni smo da će doći do pozitivnih iskoraka i olakšanja transporta naših pacjenata", kazao je dr. Jupić.

Također, u koordinaciji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja ZDK vode se pregovori sa Univerzitetskim kliničkim centrom Tuzla, kako bi se, dok traje rekonstrukcija tunela u Vranduku, pojednostavilo upućivanje životno ugroženih pacijenata u ovu zdravstvenu ustanovu.

"Poseban akcent će biti stavljen na izbjegavanje bilo kakvih zloupotreba u okviru ponuđenih rješenja, kako bismo osigurali prijem i stvarnu korist za životno-ugrožene pacijente sa sjevera Zeničko-dobojskog kantona u UKC Tuzla", kazao je ministar Jupić.

 

Press služba ZDK

Općini Žepče dodijeljeno 33.250,00 KM za drugu ratu stipendija iz braniteljske populacije

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je gradskim/općinskim službama za braniteljsko-invalidsku zaštitu u ZDK-u petak, 28.lipnja doznačila drugu ratu stipendija za 2.232 korisnika stipendija za studijsku 2018./2019. godinu u iznosu od 304.200,00 KM, koji obuhvata redovni i samofinancirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja.

Nadležne gradske/općinske službe će izvršiti isplatu sredstava korisnicima stipendija.

U Proračunu Kantona za 2019. godinu za ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 2.433.600,00 KM. Po prvi put u dugogodišnjoj aktivnosti Ministarstva za braniteljska pitanja, stipendije su dobili svi studenti koji su aplicirali na natječaj i koji su ispunjavali uvjete.

"Visina stipendije za prvu godinu je 800,00 KM, za drugu i ostale godine studija, te za prvu i drugu godinu drugog ciklusa 1.200,00 KM. Nastojat ćemo da održimo kontinuitet i da svaki mjesec bude izvršena isplata jedne rate stipendije", kazao je Fahrudin Čolaković, ministar za braniteljska pitanja ZDK.

 

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je sljedeći:
-Grad Zenica – 70.850,00 KM,
-Općina Breza – 13.650,00 KM,
-Općina Doboj Jug – 8.200,00 KM,
-Općina Kakanj – 28.000,00 KM,
-Općina Maglaj – 20.550,00 KM,
-Općina Olovo – 13.300,00 KM,
-Općina Tešanj – 23.950,00 KM,
-Općina Usora – 6.850,00 KM,
-Općina Vareš – 10.800,00 KM,
-Općina Visoko – 38.250,00 KM,
-Općina Zavidovići – 36.550,00 KM
-Općina Žepče – 33.250,00 KM.

Stranica 8 od 83