Danas kratkotrajno isključenje električne energije na cijelom području općine Žepče

JP Elektroprivreda „HZ – HB“ DP Centar, poslovnica „Elektro – Žepče“ obavještava potrošače električne energije, da će danas 11.lipnja 2018. godine zbog radova na energetskom postrojenju struja biti isključena na cijelom području općine Žepče u vremenu od 16,00 do 16,30 sati.

Opširnije...

Dan otvorenih vrata Službe za gospodarstvo i financije – Program poticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Općini Žepče

U skladu sa Odlukom Općinskog načelnika  o uspostavi Dana otvorenih vrata Općine Žepče (Broj 01/1-05-214/18 od 06.03.2018), Služba za gospodarstvo i financije  Općine Žepče organizira Dan otvorenih vrata za potencijalne aplikante na grant šemu po četiri ponuđena LOT-a:

 

Opširnije...

Plan izlaganja Privremenog biračkog popisa

Na osnovu članka 17. i 18. Pravilnika o uporabi i izradi izvoda iz Centralnog biračkog popisa (“Službene glasnik BiH“ broj 29/18) Općinsko izborno povjerenstvo/komisija Žepče na sjednici održanoj 30.05.2018 godine, donijelo je PLAN izlaganje Privremenog biračkog popisa.

Opširnije...

Pojašnjenje korisnicima komunalnih usluga u svezi novog načina izrade računa

Kao što su klijenti , korisnici usluga JP Komunalno Žepče mogli primijetiti, došlo je do promjene u načinu fakturiranja komunalnih usluga. Umjesto jednog računa za sve komunalne usluge, kako je bilo do sada, dobili su odvojene račune za svaku uslugu. Također, na račune je ugrađen bar-kod radi lakšeg plaćanja i evidentiranja uplata.

Opširnije...

Stranica 9 od 62