S radom danas počinje Gradska tržnica u Žepču

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Iz JP Komunalno Žepče obavještavaju  da je danas s radom ponovno počela Gradska tržnica. Obavijest prenosimo u cijelosti:

"Obavještavamo sve korisnike gradske tržnice (trgovce i kupce) da je Općinski stožer civilne zaštite stavio van snage odluku o zabrani rada gradske tržnice.

Od ponedjeljka 04.05.2020. god. tržnica nastavlja s radom po uobičajenom režimu uz obvezu poštivanja tržnoga reda i svih važećih mjera zaštite od virusa Covid-19.

Napominjemo da su svi trgovci i kupci dužni poštivati sljedeće zaštitne mjere:

    obvezno korištenje zaštitnih maski i zaštitnih rukavica,
    obvezno držanje međusobne fizičke distance od 2 m,
    obvezno poštivanje zabrane kretanja za osobe starije od 65 god. i mlađe od 18. god.

Ukoliko se trgovci i kupci ne budu pridržavali propisanih zaštitnih mjera, rad tržnice će ponovno biti zabranjen", navodi se u obavijesti iz Komunalnog Žepče.

Sutra bez struje Čusto Brdo

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

JP Elektroprivreda „HZ-HB“d.d. Mostar, DP Centar poslovnica „Elektro - Novi Šeher“


Obavještava potrošače električne energije da će u četvrtak, 23.04.2020.god, radi radova na elektroenergetskom postrojenju DV 10 kV Liješnica - Bradići, biti isključena struja na:
TS Čusto Brdo – Brdo od 09,00 do 15,00 sati.

Potrošači,
za sva naknadna obavještenja izvolite se obratiti dežurnoj službi u poslovnici Elektro Novi Šeher na telefon broj 032/890 013.

Danas isključenja električne energije u naseljima Čusto Brdo, Komšići i Cerije

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

JP Elektroprivreda „HZ-HB“d.d. Mostar, DP Centar poslovnica „Elektro - Novi Šeher“


Obavještava potrošače električne energije da će danas , 27.04.2020.god, radi radova na elektroenergetskom postrojenju DV 10 kV Liješnica - Bradići, biti isključena struja na:
TS Mlin, TS Cerije i TS Komšići od 09,00 do 09, 30;


TS Čusto Brdo- Luke od 09, 00 do 12,30;


TS Čusto Brdo- Brdo od 12,00 do 12, 30

 

Potrošači,
za sva naknadna obavještenja izvolite se obratiti dežurnoj službi u poslovnici Elektro Novi Šeher na telefon broj 032/890 013.

Poziv na odgođenu 34. sjednicu OV Žepče

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive


Temeljem  članka  57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  (''Službeni glasnik Općine Žepče'', broj: 4/09/, sazivam  odgođenu 34. sjednicu Općinskog vijeća za 23. /četvrtak/ 04.2020.godine s početkom u 10,00 sati, u kino sali Doma kulture sa sljedećim :


D N E V N I M   R E D O M

Točke od 1-9 odgođene sjednice zakazane za 24.03.2020. uz dodatak sljedećih točki:

-Informacija o epidemiološkom stanju u Žepču izazvana COVID-om 19,
-Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća                                                                                                                                              PREDSJEDAVAJUĆI
                                                                                                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                       
                                                                                                                                               Muhamed Jusufović

Za sutra najavljena nova isključenja električne energije

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

JP Elektroprivreda „HZ-HB“d.d. Mostar, DP Centar poslovnica „Elektro - Novi Šeher“


Obavještava potrošače električne energije da će u petak, 24.04.2020.god, radi radova na elektroenergetskom postrojenju DV 10 kV Liješnica - Bradići, biti isključena struja na:
TS Čusto Brdo – Brdo od 09,00 do 15,00 sati.

Potrošači,
za sva naknadna obavještenja izvolite se obratiti dežurnoj službi u poslovnici Elektro Novi Šeher na telefon broj 032/890 013.

Obavijest o mogućnosti podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu branitelja do 57 godina života

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Obavještavaju se građani Općine Žepče da je Ministarstvo za  braniteljska pitanja ZDŽ u sklopu donesene Uredbe o novčanoj ezistencijalnoj naknadi za demobilizirane branitelje do 57 godina života, otvorilo mogućnost za  podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na egzistencijalnu novčanu naknadu.

Zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, mole se svi branitelji koji ispunjavaju uvjete i planiraju podnijeti zahtjev da poštuju propisane mjere Federalnog i Županijskog stožera. Zahtjev za ostvarivanje prava će se moći podnositi do daljnjega.

Pravo na dodjelu novčane egzistencijalne naknade prema donesenoj UREDBI može ostvariti razvojačeni branitelj koji:

    a) nema navršenu dob od 57 godina života;
    b) ima prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona u trajanju od najmanje dvije godine u kontinuitetu, osim povratnika u Republiku Srpsku;
    c) je u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveo najmanje 24 mjeseca, odnosno 12 mjeseci ako je u Oružane snage pristupio kao maloljetno lice ili šest mjeseci po punoljetstvu;
    d) je kao nezaposlena osoba na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje u periodu od najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava; ili ima utvrđenu nesposobnost za rad i privređivanje; ili je korisnik mirovine u iznosu od 50% minimalne mirovine isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za prosinac 2019.godine (185,88 KM) ili nižem;
    e) ima utvrđena ukupna primanja zajedničkog kućanstva koja ne prelaze iznos prosječne neto plaće isplaćene u Kantonu za 2019. godinu.

Prihodom zajedničkog domaćinstva, u smislu odredbe stava (1) točka e) , ne smatraju se: novčana egzistencijalna naknada ostvarena po Federalnom zakonu ili ovoj Uredbi, novčane naknade po osnovu prava osoba s invaliditetom, dodatak na djecu, stipendije, krediti učenika i studenata, alimentacija i jednokratne pomoći.

Odredba iz stavka 1) točka e) ne primjenjuje se u slučaju ako supružnik podnositelja zahtjeva za novčanu egzistencijalnu naknadu također ima status razvojačenog branitelja iz stava 1. točka c) ovog članka.

Zahtjev za novčanu egzistencijalnu naknadu koji je podnio razvojačeni branitelj koji ima status ratnog vojnog invalida utvrđen u skladu s odredbama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17), a koji ima period učešća u Oružanim snagama kraći od perioda utvrđenog stavom (1) točka c) ovog članka, bit će uzet u razmatranje kao zahtjev razvojačenog branitelja koji ima period učešća u Oružanim snagama od 24 mjeseca.

 

Potrebna dokumentacija:

    popunjen zahtjev
    preslika osobne karte podnositelja zahtjeva (potrebna ovjera preslika osobne karte na šalteru 2. protokola Općine)
    uvjerenje MUP-a o kretanju (kao dokaz o prebivalištu), –(CIPS Žepče)
    uvjerenje o pripadnosti Oružanim snagama izdano od nadležne Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne evidencije (VFMB-3a),- (nije potrebno predati-pribavit će organ po službenoj dužnosti)
    rješenje o osobnoj invalidnini (za osobe sa statusom RVI), (nije potrebno predati, pribavit će organ po službenoj dužnosti) –potrebno naglasiti da se radi o osobi koja je RVI prilikom predaje zahtjeva radi upisa podataka.
    uvjerenje službe za zapošljavanje da je podnositelj zahtjeva na evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva i da ne prima novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti.- (Biro rada Žepče) (Podnositelji zahtjeva kojima je utvrđena nesposobnost za rad i privređivanje dostavljaju rješenje nadležnog organa o utvrđenoj nesposobnosti. Korisnici mirovine dostavljaju rješenje o mirovni – (domaćoj i inozemnoj),
    izjava o članovima obiteljskog domaćinstva,- (kućna lista) Info pult općine Žepče
    uvjerenje o bračnom stanju (ako nema drugih članova obiteljskog domaćinstva),-(nadležni Matični ured općine po mjestu rođenja)
    uvjerenje o prihodima zaposlenih, odnosno dokaz o nezaposlenosti punoljetnih članova domaćinstva, (Biro rada Žepče, potvrda o visini plaće-Poslodavac)
    potvrda banke s brojem tekućeg računa ili kopija tekućeg računa podnositelja zahtjeva. (Banka)

 

Zahtjev za ostvarivanje prava možete preuzeti u privitku :

 

Zahtjev za ostvarivanje prava H

Zahtjev za ostvarivanje prava B

 

 

Page 10 of 109