Na osnovu člana 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća, saziva se 39. Sjednica Općinskog vijeća za 22. (četvrtak) 10.2020.godine sa početkom u 10,00 sati, u općinskoj sali Doma kulture sa sljedećim Dnevnim redom:

  1. Prijedlog Programa kapitalnih investicija za period 2020.-2024.godina
  2. Informacija o radu osnovnih i srednjih škola za školsku 2019./2020.godinu
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sticanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu Zorana Travančić
  5. Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu Sabahudina Mehić
  6. Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu Općinskog načelnika

 

                                                                                                                               Predsjedavajući OV Žepče

                                                                                                                                   Muhamed Jusufović