Četvrtak, Studeni 21, 2019

Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

U Žepču od naredne godine sustav za navodnjavanje

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Jedinica za implementaciju projekata iz oblasti šumarstva i poljoprivrede u suradnji s Općinom Žepče, održali su danas u Žepču javnu raspravu o dokumentu Plan upravljanja okolišem za podprojektna područja Lupoglav i Bistrica polje u općini Žepče, a koji je pripremljen u okviru projekta Razvoj sustava navodnjavanja u Bosni i Hercegovini (IDP).

Navedenim projektom je planirano da područje Lupoglava i Bistričkog polja bude obuhvaćeno izgradnjom sustava navodnjavanja koji bi na području općine Žepče trebao biti izgrađen u tekućoj kalendarskoj godini, a koji bi poljoprivrednici mogli koristiti od naredne vegetacijske sezone.

Točnije, projektno područje navodnjavanja i odvodnjavanja u općini Žepče ukupne je površine 312,40 ha, a obuhvata područja Žepčakog polja, Bistričkog polja, Lupoglavskog polja i Radovlja.

Kroz ovaj projekt na navedenim lokacijama bi se gradili bazeni i primarna mreža za navodnjavanje, a krajnji korisnici bi bili dužni od postavljenih šahtova, dovesti dalje vodu do svojih parcela koje žele navodnjavati.

O sustavu navodnjavanja koji će se graditi na području općine Žepče nazočnim građanima, danas su govorili Alojz Dunđer direktor Ureda za implementaciju projekata pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva te mr.  Dragana Selmanagić ispred Instituta za agrotehniku Sarajevo koja je održala i predavanje o utjecaju navedenog projekta na okoliš.

Ono što su gosti iz ministarstva danas prezentirali, jeste da će zbog velikog broja poljoprivrednih kultura i relativno malih poljoprivrednih parcela biti urađeni različiti sustavi navodnjavanja i to navodnjavanje kišenjem za pretežito ratarske kulture, navodnjavanje mini rasprskivačima za ratarske i povrtlarske kulture te navodnjavanje kap po kap za voćarske kulture i vinovu lozu, te plasteničku proizvodnju.

Prema katastarskom planu i situaciji na terenu nužno je naglasiti da će se planirani objekti pumpnih stanica nalaziti unutar poljoprivrednog područja na dijelu parcela uz rijeku Bosnu, a planirana mreža cjevovoda za područja navodnjavanja polagati će se u poljske puteve ili uz rub poljoprivrednih parcela predviđenih za navodnjavanje.  Projektom je predviđeno da bude ukupno 66 priključaka za navodnjavanje.

Ono što je nazočne građane danas zanimalo je postupak eksproprijacije do kojeg će doći na pojedinim dijelovima parcela zbog izgradnje bazena i sustava navodnjavanja, a također su imali i pitanja, da li će projekt utjecati na floru i faunu u slivu rijeke Bosne, te da li postoji mogućnost da se na pojedinim lokalitetima uslijed navodnjavanja pojavi problem korova ili nekih drugih biljaka napasnika koje bi se eventualno mogle razviti i nastaniti putem navodnjavanja.

Što se tiče eksproprijacije ona će biti minimalna jer su iz Općine Žepče naglasili da će se uglavnom graditi na državnom, tj općinskom zemljištu, dok će radovi koji će se izvoditi na privatnom zemljištu, uglavnom biti podzemnom karaktera i neće ometati poljoprivrednike u obavljanju njihovih redovitih aktivnosti. S druge strane, sve one privatne parcele na kojima djelomično dođe do eksproprijacije bit će uredno plaćene vlasnicima po važećem zakonu i cijenama.

Što se tiče flore i faune rijeke Bosne studija, a i primjeri iz prakse su pokazali da tu neće doći ni do kakvog utjecaja, tj. riblji svijet će biti siguran jer će biti zaštitne mreže na cijevima kojima će se crpiti voda iz rijeke tako da ribe neće biti ugrožene. Također, kada je u pitanju pojava novih biljnih vrsta na poljima usred navodnjavanja tu će se posebno pratiti stanje u dovodnim i odvodnim kanalima, kako ni po tom pitanju ne bi došlo do ugrožavanja primarnog ekosustava.