Ponedjeljak, Veljača 26, 2018

Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

Svečanost obilježavanja 10. obljetnice JU Centar za socijalni rad Žepče

U okviru ovogodišnjeg svečanog programa Dana općine Žepče, u srijedu 11. listopada obilježava se i jubilarna 10. obljetnica osnivanja JU „Centar za socijalni rad“ Žepče.

Aktivnosti obilježavanja 10. godišnjice Centra za socijalni rad Žepče realizirati će se u dva dijela.

Prvi dio je radni/stručni na kojem će se govoriti o  socijalnoj zaštiti, značaju centara za socijalni rada i kako unaprijediti socijalnu zaštitu u BiH. Ovaj dio aktivnosti planiran je od 10: 30 do 13:00 sati u kino dvorani Doma kulture u kojem će sudjelovati: dr.sc. Mirnes Telalović, predsjednik Saveza socijalnih radnika FBiH, Edin Arnaut, pomoćnik ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, Miroslav Jurešić, pomoćnik federalnog ministra za rad i socijalnu politiku, prof. dr. Suada Buljubašić, šef Odsjeka za socijalni rada na FPN Sarajevo, prof. dr. Šaćir Filandra, dekan FPN kao i predstavnici Centra za socijalni rad Žepče. Diskutirat će se o mnogim značajnim temama iz ove oblasti: Značaj Centra za socijalni rad Žepče, Uloga i značaja centara za socijalni rada u lokalnoj zajednici i Politika i socijalna zaštita građana BiH.

Drugi dio aktivnosti obilježavanja 10. obljetnice JU Centar za socijalni rad Žepče je svečani na kojem će sudjelovati, pored stručne javnosti, i osobe javnog, političkog i kulturnog života, a koji se planira provesti u kino dvorani  od 13:30 do 15:00 sati.


Javna ustanova Centar za socijalni rad Žepče najmlađi je Centar za socijalni rad u Zeničko-dobojskom kantonu i u srijedu 11.listopada obilježit će desetu godinu rada i postojanja u Žepču.