Kroz Srbiju prošlo 100.000 migranata

Srbijanski ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas kako u Srbiji ima više od 4.000 ljudi koji su izrazili namjeru tražiti privremeni azil, kao i da je trenutna situacija u Srbiji pod kontrolom i ne prijete nikakve zaraze i bolesti.

Opširnije:Kroz Srbiju prošlo 100.000 migranata

Stranica 5 od 5