Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

4. travnja- Međunarodni Dan svjesnosti o opasnosti od mina i pomoći žrtvama mina

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Broj žrtava mina prešao je 8.000, ali se svake godine povećava zbog novih minskih incidenata koji odnose živote građana BiH, navedeno je to povodom 4. travnja, međunarodnog Dana svjesnosti o opasnosti od mina i pomoći žrtvama mina.

Ovogodišnji 4. travanj dočekuje se sa nedavno usvojenom Strategijom protuminskog djelovanja Bosne i Hercegovine 2018 – 2025, koja predviđa ispunjavanje preostalih obaveza iz Konvencije o zabrani mina koje se tiču identifikacije i čišćenja preostalih miniranih područja do 2025. godine.

Čišćenje miniranog područja predstavlja ogroman izazov imajući u vidu veličinu kontaminiranog područja i broj ugroženih zajednica, te broj mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata u BiH. Rješenje ovog problema će u velikoj mjeri ovisiti o kapacitetu nadležnih institucija da poboljšaju upravljanje protuminskim djelatnostima u BiH i mobiliziraju zajednicu na dodatni doprinos u ispunjavanju preostalih obaveza.

World Vision i Organizacija amputiraca "UDAS”, kao partneri u implementaciji projekta “Integrirana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH” koji je finaciran od Europske unije, pozivali su nadležne institucije da ispune ne samo obaveze koje se tiču čišćenja mina, već i obaveze iz Konvencije o zabrani mina koje se odnose na podršku žrtvama mina u rehabilitaciji i socio-ekonomskoj integraciji.

Uvažavajući važnost stvaranja sigurnog okruženja, neophodno je osigurati, naglašava se, da je okruženje pristupačno preživjelim od mina i drugim osobama sa invaliditetom. Isto tako je potrebno da se, ne samo preveniraju novi minski incidenti sa ljudskim žrtvama, već da se osnaže žrtve mina i druge osobe sa invaliditetom, prenosi portal Bljesak

Žrtve mina trebaju uživati svoja prava i ostvare svoje potencijale te sudjelovati u razvoju svojih zajednica kao potpuno integrirani građani. Udruženja žrtava mina i zagovarači za prava žrtava mina očekuju od nadležnih vlasti podršku u izradi segmenta Strategije protuminskih djelatnosti koji se tiče pomoći žrtvama mina.

"Bolji trenutak da se bavimo ovim pitanjima od sadašnjeg, kada obilježavamo 20-godišnjicu stupanja na snagu Konvencije o zabrani mina i globalnog djelovanja prema “svijetu bez mina”, te da udružimo napore u ostvarenju “BiH bez mina, barijera i žrtava do 2025. godine”, teško da ćemo imati", navodi se u priopćenju.