Vlada Federacije BiH je prije 15 dana potpisala Ugovor sa svjetskim gigantom u oblasti konzultiranja u energetskom sektoru, firmom „IHS Global“ iz Londona, koja je izabrana na međunarodnom tenderu za stručnog konzultanta. Oni će pomoći bh. vlastima da pripreme tender za dodjelu koncesije na istraživanje i eksploataciju nafte i plina u FBiH.
Potpisivanjem Ugovora i dodjelom posla Britancima, faktički je već započela prva faza utrke za crnim zlatom na područje Bosne i Hercegovine.

Ranija su istraživanja pokazala da se najveća nalazišta kriju na području Dinarida, ali i tuzlanskog bazena.

Iako je odabir konzultanta trajao skoro tri godine, federalni ministar energije i rudarstva Nermin Džindić rekao je za “Avaz” da se u Federaciji prvi put realizira projekt istraživanja nafte i plina putem koncesije, ali da su istraživanja ovih energenata veoma kompleksna, financijski zahtjevna i veoma rizična, pogotovo uzimajući u obzir stupanj istraženosti ovih prostora u odnosu na druge države, kako u okruženju tako i šire.

– Međutim, dosadašnji geološki podaci i njihova analiza u okruženju i dalje ukazuju na perspektivnost našeg prostora za postojanje ekonomski interesantnih rezervi nafte i plina – kaže Džindić.

On nam je pojasnio da se projekt istraživanja, a nadati se i eksploatacije nafte i plina prvi put realizira na ovim prostorima dodjelom koncesije, odnosno potpisivanjem ugovora s naftnim kompanijama o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na određenim blokovima u Federaciji BiH.

– Naftna kompanija koja potpiše ugovor će ulaganjem vlastitih sredstava vršiti istražne radnje na prostoru Federacije BiH i utvrditi postojanje ekonomski interesantnih rezervi radi eksploatacije. Ako se otkriju interesantne rezerve nafte i plina, naftne kompanije u skladu sa zakonskom regulativom i ugovorom pokrenut će eksploataciju na određenom prostoru – smatra Džindić.

Konačan model ugovora na 25 godina


Prema njegovim riječima, usvojene su brojne odluke Vlade Federacije BiH koje su propisane zakonom, uredbom i drugim zakonima kako bi se stvorila zakonska osnova za realizaciju ovog kompleksnog projekta.

– Veoma bitan faktor sigurnosti Vlade Federacije BiH je postojanje zakonskog okvira s propisanim minimalnim elementima sadržaja ugovora, naknade i druge fiskalne obaveze koje očekuju koncesionara, kao i pitanje kontrole proizvedenih količina nafte i plina, a koji je Vlada Federacije BiH morala osigurati prije pripreme javnog poziva zainteresiranim naftnim kompanijama – smatra Džindić.

Ako se, kako kaže, pronađu ekonomsko isplativa otkrića nafte i plina na prostoru Federacije BiH, konačan dogovoreni model ugovora bi se trebao realizirati na period od 25 godina, na zadovoljstvo i Federacije BiH i strane naftne kompanije.

– Priprema javnog poziva, izrada ugovora i pregovori između Vlade FBiH i naftne kompanije u cilju potpisivanja ugovora o istraživanju i eksploataciji nafte i plina na period od 25 godina prvi put se vrše na ovim prostorima i predstavljaju veliki izazov s kojim će se Vlada i nadležna ministarstva suočiti. Izazov se odnosi, prije svega, na spremnost Vlade Federacije BiH da uđe u pregovore, kojim će se osigurati konkurentnost i održivost, najbolje mogući fiskalni uvjeti, maksimalna iskorištenost ležišta, maksimalno učešće domaćih resursa, sigurno provođenje zaštite životne sredine i standarda zaštite na radu i zdravlja ljudi – kaže Džindić.

Veći stupanj geološke istraženosti FBiH


On smatra da je osnovni cilj pregovora i izrade ugovora osigurati dobar ugovorni modalitet za istraživanje i eksploataciju nafte i plina koji će donijeti ekonomsku dobit Federaciji BiH, ne samo kroz ubiranje prihoda od proizvodnje nafte i plina nego i ostvariti što veći stupanj geološke istraženosti prostora Federacije.

– S obzirom na to da smo država početnica i nemamo iskustvo s ovom djelatnošću, Vlada Federacije BiH se opredijelila za angažiranje specijaliziranog stručnog konzultanta za pružanje potrebnih usluga za pripremu javnog poziva, pripremu prijedloga ugovora i vođenje pregovora s naftnom kompanijom koja iskaže interes za istraživanje u Federaciji BiH – ističe Džindić.

Konzultantske usluge, smatra ministar, potrebne su kako bi se u najkraćem mogućem roku, uz stručnu pomoć konzultanta koji ima međunarodno profesionalno iskustvo i poznavanje materije, pripremilo i uspješno provelo javno nadmetanje za istraživanje i eksploataciju nafte i plina.

– Period pružanja konzultantskih usluga je 16 mjeseci i on uključuje i fazu pružanja usluga koje se odnose na pripremu i organiziranje promocije Federacije BiH, pripremu tenderske dokumentacije, organiziranje i raspisivanje međunarodnog javnog poziva za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, ali i izradu preporučenih modela ugovora i fiskalnih parametara optimalnih sa stanovišta njihovog utjecaja na kratkoročni – dugoročni privredni razvoj – naglasio je ministar.

Druga faza trajat će šest mjeseci


Nakon prve faze, ocijenio je, slijedi period pripreme ponuda od naftnih kompanija u trajanju od šest mjeseci.

– Druga faza usluga uključuje pružanje stručne pomoći prilikom evaluacije ponuda, priprema strategije pregovora, organizacija i vođenje pregovora s naftnim kompanijama s izradom konačnog prijedloga ugovora, pregovori sa zainteresiranim naftnim kompanijama i izrada konačnog ugovora. Maksimalno predviđeno trajanje i druge faze je šest mjeseci.

On je na kraju napomenuo da ovaj projekt mora biti maksimalno transparentan i zakonom je predviđena transparentnost i učešće svih organa vlasti u procesu konačnog potpisivanja ugovora.

Tko će pratiti rad stručnog konzultanta
Džindić nam je pojasnio da će rad stručnog konzultanta pratiti Ministarstvo energije s interresornom radnom grupom koja će uskoro biti formirana.

– Vladi FBiH će se dostavljati periodični izvještaji kako se poslovi iz ugovora budu realizirali. Naše ministarstvo će dostavljati izvještaj Vladi Federacije na razmatranje i usvajanje. Zakonom je propisano da će Vlada formirati stručni tim čiji članovi moraju biti stručne osobe iz oblasti geologije, rudarstva, energetike, ekologije, prava i ekonomije koje će uz konzultanta raditi u procesu pregovaranja i izradi konačnog ugovora s naftnom kompanijom. Isto tako, zakonom je predviđeno da će se procesi pregovaranja pratiti od stručne komisije iz oba doma Parlamenta Federacije BiH – kaže Džindić.

Koliko je „Shell“ namjeravao uložiti novca?


Naftna kompanija “Shell”, koja je prije četiri godine bila zainteresirana za istraživanje nafte na području FBiH, namjeravala je u istraživanje uložiti 700 milijuna dolara. Oni su najavili da bi jedna bušotina mogla koštati i do 75 milijuna dolara.

Međutim, prije četiri godine povukli su se iz pregovora s Vladom FBiH, iako su imali potpisan sporazum. To su pravdali činjenicom da se okreću novim nalazištima u Europi i da im BiH nije više zanimljiva.

Četiri firme poslale zahtjeve


Francuski naftni gigant „Total“ najavio je da je spreman uložiti i do milijardu dolara u istraživanje nafte i plina na području Federacije BiH. „Total” je četvrta najveća naftna kompanija na svijetu, s godišnjim prihodima većim od 250 milijardi dolara i ukupno 100.000 zaposlenih. Posluje u više od 130 zemalja širom svijeta, prenosi portal Biznis Info.

“Total” je i treća naftna kompanija, poslije “Key Petroleuma“ iz Australije i “Spectruma” iz Velike Britanije, koja se nakon povlačenja „Shella“ iz BiH pojavila u utrci za ovaj posao. Sve ove firme poslale su zahtjeve Vladi FBiH.