Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

Održana završna konferencija projekta „competenceNET“

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Nakon dvije i pol godine uspješno je priveden kraju projekt „competenceNET“ koji je za cilj imao unaprijediti održivi ekonomski razvoj u tri države – Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Nositelj projektnih aktivnosti bila je Razvojna agencija Žepče s partnerima općinama Stari Jankovci i Tovarnik iz Republike Hrvatske i Unijom poslodavaca Crne Gore. Projekt je odobren za financiranje u okviru prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG – IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. Trajanje projekta je 30 mjeseci (6.2017. - 11.2019.), a ukupan proračun je 670.619,24 EUR, od čega EU financira 85 posto dok 15 posto sufinanciraju partneri na projektu.


U okviru projekta uspostavljena su tri Centra poslovnih kompetencija u Žepču, Podgorici i Starim Jankovcima, s područnim odjelom u Tovarniku, koji su namijenjeni jačanju kompetencija zaposlenih u mikro, malim i srednjim poduzećima kroz aktivnosti koje uključuju organizaciju obuka i mentorskih programa za MMSP i nezaposlene osobe, te uvođenje novih tehnologija i inovativnih rješenja u poslovanje putem pametnih programa suradnje. Djelovanje Centara kompetencija zasnovano je na suradnji privatnog, javnog i naučno-istraživačkog sektora, što je okvir koji će u narednom periodu biti dodatno razvijan u zemljama EU i u zemljama financiranog prekograničnog projekta „competenceNET”.

 
Na završnoj konferenciji projekta „Unapređenje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža – competenceNET”, koja je održana u općini Stari Jankovci u Republici Hrvatskoj uz nazočnost predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora iz BiH, Hrvatske i Crne Gore, predstavnike razvojnih institucija, agencija, klastera i LAG-ova iz Vukovarsko – srijemske županije prezentirani su najvažniji ostvareni rezultati projekta koji se odnose na izradu zajedničke prekogranične Strategije  centara poslovnih kompetencija, Komunikacijske strategije i poslovnih planova za svaki od centara. Uspješno su završeni radovi na rekonstrukciji i opremanju Centra poslovnih kompetencija u Žepču, Starim Jankovcima i Podgorici. Uspostavljena je prva Prekogranična mreža za povoljno poslovno okruženje s preko 15 članova – potpisnika memoranduma o pristupanju mreži, i izrađen je interaktivni web portal, webinar platforma, mobilna aplikacija i pod stranica svakog od centara.

U uvodnom dijelu obratili su se načelnici općina Stari Jankovci i Tovarnik iz Republike Hrvatske Dragan Sudarević i Ruža Veselčić Šijaković  i općinski načelnik Žepče Mato Zovko. Naglašena je prednost suradnje partnera prekograničnog regiona koja se ogleda u tome što će centri kompetencija iz sve tri zemlje  međusobno dijeliti svoje usluge namijenjene malim i srednjim poduzećima, koji će putem webinara i mobilne aplikacije, moći pristupiti i dodatnim, specijaliziranim  uslugama koje se nude unutar prekograničnog područja. U okviru tri centra provedeno je ukupno sedam obuka iz područja upravljanja financijama, PCM-a, korištenja specijaliziranih softvera i sl. i educirano ukupno 85 osoba.


„Sa zadovoljstvom mogu reći da su svi partneri realizirali sve planirane aktivnosti, čak i u punoj većoj mjeri od planiranog. U Žepču smo otvorili prvi Centar poslovnih kompetencija za cijelu BiH što predstavlja jedan značajan pomak u razvoju kompetencija radnika i u pomoći poduzećima da nađu svoje mjesto na tržištu. To su radile i hrvatska i crnogorska strana jer smo slijedili strategiju regionalnog razvoja“, rekao je Jugoslav Sarajlić, voditelj projekta competenceNET ispred vodećeg partnera, Razvojne agencije Žepče.


Na završnoj konferenciji su prezentirani promotivni video filmovi s porukama polaznika obuka, koji su izrađeni za svaki od uspostavljenih Centara, te organizirana posjeta Centru poslovnih kompetencija d.o.o hrana i bioekonomija Stari Jankovci koji je fokusiran za potrebe poljoprivrednog sektora i osmišljen je u svrhu pružanja usluge za mikro, mala i srednja poduzeća u poljoprivrednom sektoru.

 

Projekt competenceNET – „Improvement of transnational business environment through development of business competence centres and networks“ u prijevodu “Poboljšanje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža“, provodi Razvojna agencija Žepče u svojstvu vodećeg partnera s partnerima Unijom poslodavaca Crne Gore i Općinama Stari Jankovci i Tovarnik iz Hrvatske. Projekt je odobren za financiranje u okviru prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG – IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. Trajanje projekta je 30 mjeseci (6.2017. – 11.2019.), a ukupan proračun je 670.619,24 EUR, od čega EU financira 85% dok 15% sufinanciraju partneri na projektu.

 

Više informacija o radu i uslugama Centara poslovnih kompetencija u Žepču (BiH), Starim Jankovcima (RH) i Podgorici (CG) možete naći na web stranci https://centrikom.org/.