Utorak, Svibanj 22, 2018

Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

Stručne konzultacije o pripremi godišnjih i trogodišnjih planova u ZDK

Zeničko-dobojski kanton je, u suradnji sa partnerskim projektima financiranim od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (Projekt lokalnog razvoja GOLD i Projekt jačanja institucija vlasti i procesa u BiH SGIP), finalizirao novi zakonski okvir za javno-privatno partnerstvo (JPP) kojeg čine:


•    Zakon o javno-privatnom partnerstvu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/16) i
•    Uredba o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju projekata javno-privatnog partnerstva (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 3/17).

Uvažavajući da je model javno-privatnog partnerstva novina u teoriji i praksi javnog sektora u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo za privredu, u suradnji sa USAID SGIP projektom, u periodu svibanj-lipanj 2017. godine organizira u svim općinama, Gradu Zenica i sjedištu  Zeničko-dobojskog kantona, stručne konsultacije o pripremi godišnjih i trogodišnjih planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva. Konsultacije su namijenjene predstavnicima svih javnih tijela (organ uprave, upravne organizacije, javna preduzeća i  institucije) sa svih nivoa vlasti (Kanton, općina, Grada Zenica).
Stručne konsultacije će se realizirati u svim gradovima ZDK, a u općini Žepče su predviđene za četvrtak, 01.06.2017. u vremenu od 11,00 – 13,00 u dvorani OV Žepče.

Ovim putem Ministarstvo za privredu poziva sva javna tijela sa područja Zeničko-dobojskog kantona da sudjeluju u stručnim konzultacijama kako bi se, u konačnici, dobio što veći potencijal za razvoj novih projekata.

Ministarstvo za privredu