Vlada ZDK - U radni odnos bira se prvorangirani kandidat

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u ZDK-u, kojom se regulira postupak zapošljavanja u zavodima, agencijama, direkcijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji ZDK, javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji je osnivač ZDK, Grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima ZDK, Grad ili općine sudjeluju s više od 50 posto ukupnog kapitala.

Uredba se ne odnosi na postupak prijema u radni odnos državnih službenika i namještenika u organima državne službe, kao i na postupak zapošljavanja u javno-obrazovnim ustanovama u državnoj svojini, koji su regulirani posebnim zakonima i podzakonskim propisima.

- Dosadašnja uredba je pretrpjela značajnu transformaciju. Ministarstvo je s ciljem osiguranja transparentnosti u pripremi propisa provelo konzultacije sa zainteresiranom javnošću tako da je prijedlog Uredbe dostavljen Savezu samostalnih sindikata BiH - Kantonalni odbor ZDK, Udruženju poslodavaca ZDK, Timu Vlade ZDK za borbu protiv korupcije i organizaciji Transparency International BiH. Veći broj primjedbi je ugrađen u konačnu verziju Uredbe - kaže Azra Šabanović, ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.

Uredba propisuje obavezu javnog oglašavanja prilikom prijema u radni odnos, pa i u slučaju prijema pripravnika, izuzev u slučaju otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora o radu, u slučaju prijema na određeno vrijeme po programima zapošljavanja putem Službe za zapošljavanje te u slučaju prijema u radni odnos na određeno vrijeme najduže do tri mjeseca. Javni oglas se obavezno objavljuje najmanje u jednom listu koji se distribuira na teritoriji cijele FBiH i putem web stranice poslodavca, te se obavezno dostavlja JU Služba za zapošljavanje ZDK.

Najvažniji element Uredbe jeste da se bira prvorangirani kandirat, a što je veoma bitna novina u odnosu na dosadašnju praksu, saopćeno je iz Press službe ZDK.

- Mi smo drugi kanton u Federaciji BiH koji je uredio ovu oblast na ovakav način. Kvalitetnim podzakonskim aktom želimo spriječiti mogućnost zloupotreba prilikom zapošljavanja, a istovremeno imati funkcionalnu Uredbu koja će omogućiti transparentnost i dati priliku najboljim - kazao je premijer Mirza Ganić.

ZDK: Otvoren Javni poziv za dodjelu 2,4 milijuna KM subvencija privrednim društvima

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona objavilo je sedam javnih poziva za dodjelu financijskih sredstava poslovnim subjektima u okviru programa subvencija vrijednog 2,4 milijuna KM. Javni pozivi su objavljeni na internet stranici Vlade Zeničko-dobojskog kantona (zdk.ba), a otvoreni su do 27. lipnja.


Za podršku razvoju konkurentnosti privrede opredijeljeno je 700.000,00 KM, što je pojedinačno i najvrjednija grant shema. Od toga, za tehnološko unapređenje MSP-a, unapređenje kvaliteta proizvoda i standardizaciju poslovanja i proizvodnih procesa predviđeno je 500.000,00 KM, za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radnika radi postizanja višeg stupnja produktivnosti i kreiranje radnih mjesta 125.000,00 KM, a za pristup tržištu i promociju proizvoda malih i srednjih poduzeća (MSP) 75.000,00 KM.


Na javni poziv za podršku konkurentnosti mogu se prijaviti MSP koja posluju minimalno šest mjeseci te imaju tri i više zaposlenih. Podnosilac prijave mora osigurati vlastito financiranje od minimalno 50 posto ukupnog iznosa za realizaciju predloženog projekta.


"Očekivani rezultati grant sheme su da u roku od 12 mjeseci minimalno 21 malo i srednje poduzeće ostvari povećanje prihoda, po mogućnosti izvoznih poslova, u iznosu od minimalno tri posto u odnosu na ostvareni prihod iz prošle godine, da kreira najmanje 50 novih radnih mjesta kao rezultat unapređenje tehnološke opremljenosti, obučene radne snage i promocije podržanih MSP-a te da se unaprijede znanja i kvalifikacija najmanje 70 osoba za bolji pristup tržištu rada", kaže Zlatko Jelić, ministar privrede ZDK.


Također, objavljen je javni poziv za podršku fizičkim licima i obrtima za subvencioniranje administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata, zatim za subvencioniranje investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i starih zanata, kao i subvencioniranje administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata - samo za korisnike koji su prošle godine koristili prvu godinu poticaja "troškovi doprinosa za uposlenika privrednog sistema". Predloženi projekti moraju biti završeni najkasnije šest mjeseci nakon potpisivanja ugovora.


"Prednost prilikom rangiranja projekata imat će poduzeća koja izvoze 50 posto i više prometa, čije vlastito učešće u projektu iznosu više od 50 posto, koja su u većinskom vlasništvu osoba mlađih od 35 godina starosti ili u vlasništvu žena, posluju u općinama koje su izrazito nerazvijene ili nedovoljno razvijene, do sada nisu koristila naše poticaje, obavljaju pretežnu djelatnost proizvodnje s visokim stupnjem finalizacije, unapređenje tehnološke opremljenosti za rezultat ima novo zapošljavanje te doprinosi integraciji inovacija u poslovanje", kaže Jelić, napominjući da se ove godine po prvi put mogu prijaviti i firme iz IT sektora.


Ministarstvo za privredu objavilo je i javni poziv za dodjelu subvencija za projekte izgradnje i obnove javne turističke infrastrukture, za subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima iz skupine "druge vrste objekata za smještaj", "ugostiteljske usluge u domaćinstvu" i "ugostiteljski objekti u seoskom domaćinstvu" i poticanje turizma u seoskim domaćinstvima, a posljednji je javni poziv za dodjelu i refundiranje subvencija za projekte komora i udruženja iz područja privrede.


Premijer Mirza Ganić ističe kako Vlada kroz ovakve programe subvencija želi vratiti privredi dio sredstava koja poduzeća izdvajaju prema državi te tako pomoći jačanje konkurentnosti, otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje liderske pozicije ZDK-a u izvozu.


"Privrednici moraju biti tretirani kao osobe od najvišeg javnog interesa, jer oni otvaraju radna mjesta i svojim znanjem i radom stvaraju dodatnu vrijednost, a svi zajedno omogućuju punjenje budžeta", kaže premijer Ganić, kaže se u priopćenju Press službe ZDK.

Vlada ZDK : Narodnim kuhinjama 240.000 KM, za Sigurnu kuću u Zenici 54.720 KM

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je odluku o odobravanju sredstava za rad javnih - humanitarnih kuhinja na području ZDK u ukupnom iznosu od 240.000 KM.

Humanitarnoj organizaciji MDD Merhamet Zenica odobreno je 70.000 KM, MDD Merhamet Maglaj 45.000 KM, Narodnoj kuhinji Zenica 50.000 KM, dok je Caritasu zeničkih župa, Pučkoj kuhinji Vareš i Javnoj kuhinji "Mladi volonteri" Visoko odobreno po 25.000 KM.


"Ovaj oblik podrške je od velikog značaja za najsiromašnije građane ZDK-a. Navedene javne kuhinje u 2018. godini svakodnevno su pripremale 2.240 obroka, što znači da postoji realna potreba i društvena opravdanost ovakvog vida podrške", kaže Azra Šabanović, ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.


Na prijedlog ovog ministarstva, Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 54.720 KM nevladinoj organizaciji "Medica" Zenica na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u projektu "Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici s područja općina ZDK".

Vlada Zeničko-dobojskog kantona sudjeluje u financiranju ovog projekta od 2009. godine, a navedeni iznos predstavlja 30 posto potrebnih sredstava, dok ostatak osiguravaju "Medica" Zenica i općine u ZDK, kaže se u priopćenju Press službe ZDK.

Suradnja Vlade ZDK-a i PK na stvaranju povoljnog privrednog ambijenta

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić potpisao je u sjedištu ZDK-a s predsjednicom Privredne komore ZDK-a Dianom Babić Memorandum o suradnji radi unapređenja u oblasti privređivanja sustavnim i konkretnim mjerama.

-Ovaj sporazum treba da ucrta naše smjernice u kojem pravcu treba da idemo. Naravno, sve što radimo, radimo kako bismo zadržali mlade ljude te napravili povoljan privredni ambijent za sve nas - istakao je premijer Ganić.

Navodi kako je ZDK kičma razvoja privrede BiH, te dodaje da su vlasti u tom kantonu trajno opredijeljene da rade na stvaranju povoljnog privrednog ambijenta. - Ovo je početak dobre priče s Privrednom komorom ZDK koja okuplja veliki broj poslodavaca - naglasio je Ganić.

Predsjednica Babić kaže da je Privredna komora imala dobru suradnju i s prethodnim kantonalnim vladama te resornim ministarstvima, s kojima je imala potpisane sporazume za određene oblasti.

-Svjesni smo poteškoća u kojima djeluju privredni subjekti i upravo je Memorandum kreiran kako bi provedba aktivnosti doprinijela unapređenju ambijenta - kazala je Babić, podcrtavši da jedino sinergijom i kontinuiranim djelovanjem mogu unaprijediti oblasti privređivanja i obrazovanja, a sve s ciljem opstanka mladih u BiH.

INZ: Stajski otpad s peradarskih farmi – Od problema do iskoristivog resursa

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) je uspješno okončao projekt izrade Studije "Stajski otpad s peradarskih farmi – Od problema do iskoristivog resursa".

Izrada projekta je sufinancirana od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, a na osnovu Javnog poziva za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša.


- Posao nam je bio da analiziramo postojeću zakonsku regulativa u BiH, prikupimo podatke o registriranim farmama peradi na području Zeničko-dobojskog kantona, obiđemo teren, odnosno farme u ovom kantonu, uzmemo i ispitamo uzorke peradarskih stajnjaka, te na osnovu analiziranja rezultata dođemo i odgovarajuće zaključke, koji su bili polazna osnova za izradu Studije o mogućnostima adekvatnog zbrinjavanja i upotrebe stajnjaka s peradarskih farmi, ističe voditelj projekta, dr.vet.med. Rusmir Goletić, stručni suradnik za veterinarsko javno zdravstvo i ekologiju u Institutu.


Suradnici na projektu su bili stručni suradnik za projekte i međunarodnu suradnju Adela Beriša Fazlagić i stručni suradnik za zdravstvenu ekologiju Safet Kubat.


Kako ističe Goletić, studijom su dati neki odgovori na pitanja zbrinjavanja i upotrebe peradarskog stajnjaka, a u narednom periodu se planiraju aktivnosti na nastavku ovog projekta, kako bi se u potpunosti razmotrile sve mogućnosti zbrinjavanja i upotrebe stajnjaka s peradarskih farmi, naročito s farmi za tov brojlera, kojih je na području ZDK oko osamdeset (80).


- Njihov broj se iz godine u godinu povećava, u prvom redu zbog rastućih potreba kompanija BROVIS d.d. Visoko i MADI d.o.o. Tešanj, ali i drugih, pogotovo sada kada navedene kompanije započinju s izvozom pilećeg mesa na tržište EU. S povećanjem obima posla raste broj farmi, a time do izražaja dolazi i predmet naše studije, ističe Goletić.


Cjelokupna studija javno je dostupna na internet stranici Instituta inz.ba.

Ćazim Huskić iz Žepča zvanično preuzeo predsjedavanje Skupštinom ZDK

Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

Zastupnici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, s 19 glasova za, bez glasova protiv te s 14 uzdržanih glasova, utvrdili su mišljenje o Nacrtu zakona o pravima demobiliziranih branitelja i njihovih obitelji Federacije Bosne i Hercegovine te ga kao takvog dostavili na daljnje postupanje Vladi FBiH, koja će ga u formi prijedloga uputiti na usvajanje u Parlamentu FBiH.

Zastupnici su utvrdili i mišljenje na prednacrt Zakona o lovstvu FBiH, a na kraju zasjedanja usvojen je i prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Kluba zastupnika Bošnjaka 8. saziva Skupštine ZDK te prijedlog odluke o dopuni Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine ZDK.

Time je dosadašnja predsjedavajuća Amira Hadžić, zastupnica SDA iz Zavidovića, i zvanično prepustila vođenje tog tijela svom stranačkom kolegi Ćazimu Huskiću iz Žepča, dok su zamjenici ostali Mladen Simić iz reda Srba (SDP) i Ivo Tadić iz reda Hrvata (HDZ).

-Obavezujem se da ću ukazanu dužnost obavljati savjesno i odgovorno- poručio je novi predsjedavajući Huskić, koji je dodao kako će se u svom radu pridržavati zakona te Ustava Kantona.

MUP ZDK planira ulaganja u iznosu od 930.000 KM

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Ministarstvo unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona planira u 2019. godini realizirati kapitalna ulaganja u iznosu od 930.000 KM, od čega će 800.000 KM biti utrošeno za nabavku opreme, a 135.000 KM za rekonstrukciju i investiciono održavanje prostorija i zgrada organizacionih jedinica MUP-a.

Prema programu utroška sredstava, kojeg je Vlada ZDK usvojila na 6. sjednici, pored ostaloga, planirana je nabavka specijalnih kombi vozila i putničkih vozila, alkometara, mobilnih radara, opreme za krim-tehniku, računara i kancelarijske opreme te dogradnja video nadzora u PS Breza i PS Visoko.

MUP planira uložiti 140.000 KM u rekonstrukciju elektromreže u organizacionim jedinicama MUP-a, rekonstrukciju sustava ventilacije u prostorijama centralne arhive te rekonstrukciju lifta u sjedištu MUP-a u Zenici.

U okviru stavke “nabavka stalnih sredstava u obliku prava” planirano je 40.000 KM za nabavku licenci za vještačenje mobitela kao i nadogradnju, optimizaciju i administraciju softvera za automatsku obradu prekršaja s radarskih sustava.

Revizija diploma u ZDK

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije inicirao je sastanak s Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH (APIK), a povodom inicijative za pokretanje revizije diploma uposlenih u tijelima uprave, institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama, javnim poduzećima i drugim tijelima, koju je APIK poslao svim antikorupcijskim tijelima u BiH.

Pored Tima i APIK-a, sastanku su prisustvovali i predstavnici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove te predstavnici inspektorata iz Ministarstva za obrazovanje, nauku kukutu i sport obrazovanja ZDK.


Najavljeno je da će Tim Vlade ZDK za borbu protiv korupcije uputiti inicijativu Vladi ZDK da donese odluku o pokretanju postupka revizije svih diploma zaposlenika u javnim institucijama iz nadležnosti Vlade ZDK, te da će u inicijativi predložiti modalitete i rokove za sveobuhvatnu reviziju diploma.


Direktor APIK-a Hasim Šabotić posebno je naglasio da je Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije prvo antikorupcijsko tijelo u BiH koje je održalo sastanak sa APIK-om i pokrenulo početne korake u realizacije ove inicijative, kaže se u prioipćenju Press službe ZDK.

Stranica 3 od 71