Timovi INZ-a u posjeti školama u ZDK uoči početka nastave u više od 200 školskih objekata

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Timovi Službe za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) započeli su ove sedmice realizaciju plana posjeta svim školskim objektima u Zeničko-dobojskom kantonu (ZDK).

Plan se realizira nakon što je u Službi krajem prošle sedmice provedena interna edukacija i usavršavanje znanja i vještina, u vezi s uspostavom sistema biosigurnosti u školama na području ZDK. Formirani su stručni timovi za posjete školama, koji su u ponedjeljak posjetili sve osnovne škole u Zenici, a od prvog dana septembra počinju posjete školama u Olovu, Varešu, Brezi i Visokom.

- Do kraja tekuće tjedna  obavit ćemo konzultacije o uspostavljanju sistema biosigurnosti i plana internog nadzora i kontrole nad biosigurnosnim aspektima u vezi s COVID-19 i u svim ostalim školama na području ZDK. Škole ovaj sistem uspostavljaju i implementiraju, a Institut im pruža stručnu podršku. Treba uvažavati specifičnosti svakog školskog objekta, kad je u pitanju infrastruktura, osoblje, raspored i broj učenika. Zato su škole i njihov menadžment i zaposlenici oni koji trebaju osmisliti, uz poštovanje propisa, najbolji način djelovanja. podsjećam da je u ZDK više od 200 školskih objekata i svaki ima svoje specifičnosti u ovom smislu. U narednom periodu nastavit će se rad na fakultetima Univerziteta u Zenici, koji će podrazumijevati treći ciklus protuepidemijske dezinfekcije na svim fakultetima, te konzultacije o biosigurnosnim aspektima COVID-19, ističe načelnik Službe doc.dr. Nino Hasanica.

Prilikom posjete odgojno-obrazovnim ustanovama biće im dostavljeni podaci o dežurnim telefonskim brojevima i e-mail adresama za sva pitanja, dileme, sumnje ili konzultacije o neželjenim rizičnim događajima, te eventualno povezivanje s drugim relevantnim zdravstvenim službama.

Ovi dežurni telefonski brojevi i mogućnost cjelodnevnog kontaktiranja i dobijanja savjeta i informacija na jednom mjestu treba da doprinesu osjećaju sigurnosti školskog osoblja, djece i njihovih roditelja prilikom predstojećeg polaska u školu i boravka na nastavi, dodaje Hasanica.

U INZ-u ističu da je zdravlje učenika i osoblja u školama posao svih, škole, zdravstvenih ustanova, roditelja, djece i omladine, te da se samo dosljednim provođenjem propisanih preventivnih higijenskih mjera može osigurati školovanje djeci i omladini na najbolji mogući način, uz očuvanje zdravlja svih.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

JP Ceste FBiH - Završetak radova na tunelu Vranduk II očekuje se za deset dana

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Završetak radova u glavnoj cijevi na tunelu Vranduk II očekuje se za deset dana -  kazali su Feni u JP Ceste Federacije BiH.

Trenutno su u toku radovi na ugradnji opreme za upravljanje tunelom. U servisnoj cijevi su urađeni iskopi, a preostali su radovi na ugradnji hidroizolacije, sekundarne obloge, instalacija i donjeg stroja.

Izvođač radova je JV (joint venture) Hering d.d. Široki Brijeg i BBM d.o.o. Sarajevo. Vrijednost radova na projektu koji uključuje obnovu ovog tunela i dva mosta je 16.769.997,23 KM s PDV-om. Radovi se financiraju iz kreditnih sredstava Svjetske banke (IBRD) i Europske investicijske banke (EIB).

 Iz JP Ceste FBiH podsjećaju da su radovi na sanaciji tunela Vranduk II počeli u rujnu 2018. godine, te da se izvode u skladu s odobrenjem za građenje koje je izdalo Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Planom upravljanja okolišem i društvenim aspektima za Projekt rehabilitacije tunela Vranduk II i rekonstrukcije mostova Bosna IV i V.

- Rok za završetak radova na rehabilitaciji tunela Vranduk II i rekonstrukciji mostova Bosna IV i V je bio do kraja ožujka ove godine i taj rok je produžen do 4. rujna ove godine. U toku  ožujka  izvođač radova je imao problema s dopremom materijala i opreme na gradilište iz inozemstva i to za radove koji su po dinamici trebali biti izvedeni prije završnog sloja asfalta. Na kompletnu dinamiku izvođenja je dodatno utjecala i situacija sa zatvaranjem granica uslijed pandemije COVID-19 – kazali su u JP Ceste FBiH.

fena

VLADA ZDK: Isplaćeni poticaji za proljetnu sjetvu, Općini Žepče 40.000,00 KM

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je shodno zaključku Vlade Zeničko-dobojskog kantona izradilo Program mjera poticaja za proljetnu sjetvu koji je usvojen na 57. sjednici održanoj 21.05.2020. godine. Ovo ministarstvo je s jedinicama lokalne samouprave, zajednički planiralo iznos potrebnih sredstava, shodno odredbama člana 22. stav (2) Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški („Službene novine Federacije BiH“, broj: 24/20, 27/20 i 33/20), a za njegovu realizaciju u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona su osigurana sredstva u iznosu od 339.610,00 KM.

S područja ZDK za sredstva poticaja aplicirale su općine Tešanj, Usora, Doboj Jug, Maglaj, Zavidovići, Žepče, Kakanj, Breza, Olovo te gradovi Zenica i Visoko. Dana 27.05.2020. godine potpisan je sporazum između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK i općina i gradova Zeničko-dobojskog kantona kojim su regulirani međusobni odnosi, nadležnosti, obaveze i visina podrške iz budžeta Federacije BiH, ZDK te gradova i općina.

Dana 28.08.2020. godine Zeničko-dobojski kanton je isplatio sredstva koja su planirana u budžetu, i to:
        
1.Općina Doboj Jug - 20.000,00 KM
2.Općina Žepče - 40.000,00 KM
3.Grad Visoko - 70.000,00 KM
4.Općina Zavidovići - 11.000,00 KM
5.Općina Kakanj - 20.000,00 KM
6.Općina Olovo - 6.000,00 KM
7.Grad Zenica - 36.324,00 KM
8.Općina Tešanj - 50.000,00 KM
9.Općina Breza - 6.286,00K M
10.Općina Maglaj - 50.000,00 KM
11.Općina Usora - 30.000,00 KM
    
Prema potpisanom sporazumu utrošak sredstava je strogo namjenski i o utrošku su jedinice lokalne samouprave dužne dostaviti precizan izvještaj. U slučaju nenamjenskog korištenja ili neutroška odobrenih sredstava Kantonalno i Federalno ministarstvo imaju pravo pokretanja mehanizma povrata sredstava.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK

Vlada ZDK – Izvanredni prijevoz za učenike još tri osnovne škole

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je suglasnost menadžmentima OŠ "Arnauti" Zenica, OŠ "Kulin ban" Tešanjka Tešanj i OŠ "Prva osnovna škola" Maglaj za organiziranje izvanrednog prijevoza za učenike ove tri škole.

-Radi se prijevozu na relacijama kraćim od pet kilometara ukoliko je sigurnost djece ugrožena. Komisija je donijela takvu procjenu i predložila da se organizira izvanredni prijevoz. Prije toga smo odobrili oko 15 relacija, tako da se sada može govoriti o 20-tak škola kojima smo odobrili izvanredni prijevoz učenika - rekao je ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić.

Prošle godine je iz proračuna ZDK za izvanredni prijevoz izdvojeno 500.000 KM, a procjena je da će isti iznos biti izdvojen i u 2020. godini. Za redovni prijevoz učenika na relacijama dužim od 5 kilometara godišnje se izdvaja 4 milijuna KM, tako da će po ova dva osnova u 2020. biti izdvojeno 4,5 milijuna.

Ministar Kozlić je naglasio da je obrazovni sistem u Zeničko-dobojskom kantonu spreman za početak nastavne godine u osnovnim i srednjim školama, koji je prolongiran za sedam dana zbog pandemije koronavirusa. Nastavna godina počinje 8. rujna i odvijat će se kombiniranom metodom.

-Tamo gdje ne postoji fizička distanca, odnosno ne postoje epidemiološki uvjeti, učenike ćemo dijeliti u dvije grupe, a na ostalim mjestima će se raditi normalno. Za drugu grupu koja ne bude na nastavi izvodit će se tzv. onlajn nastava - rekao je ministar Kozlić.

Press služb

Ministarstvo za braniteljska pitanja doznačilo novčanu pomoć za nabavku udžbenika za 1 653 djece branitelja, Općini Žepče dodijeljeno 19.250, 00 KM

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ministarstvo za braniteljska  pitanja Zeničko-dobojskog kantona okončalo je proceduru dodjele novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za djecu branitelja, čime je u potpunosti ispoštovalo hodogram aktivnosti da se sredstva doznače roditeljima ili starateljima pred sam početak nove školske godine.

Za ovu namjenu iz proračuna ZDK su izdvojena sredstva u iznosu od 217.900,00 KM, a uvjete iz natječaja  ispunila su 1.653 pripadnika braniteljske  populacije. Tako će 602 učenika osnovnih škola dobiti pomoć za nabavku udžbenika od 100,00 KM, a 1.051 učenik srednjih škola će dobiti po 150,00 KM.

Pandemija koronavirusa usložnila je realizaciju natječajne procedure, ali su problemi prevaziđeni donošenjem instrukcija koje su dostavljene nadležnim gradskim i općinskim službama za braniteljsko-invalidsku zaštitu u ZDK-u.

Ministar za braniteljska pitanja Fahrudin Čolaković uputio je čestitku svim učenicima koji će 8. rujna krenuti u školu, istakavši da se kroz ovaj projekt željelo pomoći najugroženijim članovima braniteljske populacije da opreme djecu za školu. Pozvao je mališane da se pridržavaju higijensko-epidemioloških mjera.

-Početak školske godine nosi sa sobom nove izazove povećanih kontakata. Uvjeren sam da je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta izvršilo sve neophodne pripreme u cilju zaštite djece. Pozivam učenike da vode računa o propisanim higijensko-epidemiološkim mjerama kako bi zaštitili svoje zdravlje ali i zdravlje svojih najmilijih - rekao je Čolaković.

Sredstva će se uplatiti na račune gradova i općina, a nadležne službe za braniteljsko-invalidsku zaštitu su dužne da pomoć odmah doznače na račune korisnika.

Broj korisnika i raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama:

 

 

R.B.

OPĆINA

BROJ DJECE

UKUPNO

(KM)

1.      

BREZA

41

5.450,00

2.      

DOBOJ-JUG

41

5.400,00

3.      

KAKANJ

105

13.800,00

4.      

MAGLAJ

162

21.350,00

5.      

OLOVO

102

13.750,00

6.      

TEŠANJ

138

18.450,00

7.      

USORA

35

4.200,00

8.      

VAREŠ

51

6.600,00

9.      

VISOKO

231

30.550,00

10.            

ZAVIDOVIĆI

305

39.850,00

11.            

ZENICA

296

39.250,00

12.            

ŽEPČE

146

19.250,00

UKUPNO:

1653

217.900,00

 

Press služba ZD

Izmjene Zakona: Za prebrzu vožnju i teže pijanstvo kazne do 2.000 KM

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Kaznom od 1.000 do 2.000 KM biz će kažnjen vozač ukoliko se na cesti u naselju kreće brzinom koja je za više od 50 km/h veća od dozvoljene.


Predviđeno je to Prednacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama (ZOSP) u BiH.


U tom dokumentu se, također, navodi da će isti iznos kazne biti napisan i vozaču ili instruktoru vožnje dok osposobljava kandidata u praktičnom upravljanju vozilom, kod kojih se utvrdi količina alkohola u krvi veća od 1,5 g/kg, prenose Nezavisne.


Od 1.000 do 2.000 KM, budu li predviđene izmjene usvojene, bit će kažnjen i vlasnik odnosno nositelj prava raspolaganja vozilom koji dozvoli da njegovim automobilom upravlja osoba koja na to nema pravo (npr. nema vozačku dozvolu). Ista kazna predviđena je i za onog kojeg nađu za volanom prije stjecanja prava na vožnju.


I to nije sve - tko u naselju bude vozio više od 50 km/h iznad dozvoljene brzine, kako je planirano, uz novčanu kaznu dobit će i zabranu vožnje od šest do devet mjeseci, kao i dva kaznena boda.


Identična zabrana te također dva kaznena boda, predviđeni su i za onog tko vozi iako ima više od 1,5 g/kg alkohola u organizmu.


Ukoliko bilo tko od njih pritom izazove udes, bit će još paprenije kažnjen.


"Za prekršaj kojim je izazvana prometna nesreća slijedi kazna od 2.000 do 5.000 KM, a vozaču će biti izrečena i zabrana upravljanja vozilom u trajanju od devet mjeseci", navodi se u ovom dokumentu.


Stručnjaci smatraju da je opravdano da se pooštre kazne za vozače koji divljaju u naseljenim mjestima i voze usprkos teškom pijanstvu.


Kako dodaju, vožnja u naseljenom mjestu treba da podrazumijeva krajnji oprez zbog velikog broja pješaka, biciklista i niza ostalih razloga.


"U naseljenom mjestu postoji i 300 posto više vjerojatnoće da će doći do nastanka prometne nesreće. Ako tu ne budemo imali ograničenja brzine i pojačali kazne, imat ćemo dalje stradanja. U stambenim zonama nema ni govora da treba ići brže od 50 km/h i tu treba pooštriti kazne, ali svakako i ostaviti toleranciju od desetak kilometara na sat. Prekoračenje brzine za 100 posto smatra se takozvanom obijesnom, bezobzirnom vožnjom", rekao je za "Nezavisne novine" Ševal Kovačević, ovlašteni sudski vještak za promet BiH.


Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH kažu da je objavljen Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovima sigurnosti prometa na cestama u BiH, koji je sačinilo ovo ministarstvo.


Kako dodaju, uzimajući u obzir da je sigurnost putničkog prometa u uskoj vezi s oblašću prometa, infrastrukture, unutarnjih poslova, zdravstva, obrazovanja i niza drugih oblasti, te da su ove oblasti u nadležnosti entiteta i županija u BiH, formirana je Radna skupina, u koju su uključeni predstavnici nadležnih organa, a koja će definirati prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona.


"Inicijativa Ministarstva, između ostalog, jeste da se za određene najteže prekršaje poveća iznos novčane kazne (od 1.000 KM do 2.000 KM)", potvrdili su za "Nezavisne novine" iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.


/www.bljesak.info

Isplaćena peta rata braniteljskih stipendija. Općini Žepče uplaćeno 35. 650,00 KM

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Vlada Zeničko-dobojskog kantona doznačila je nadležnim općinskim i gradskim službama za boračko-invalidsku zaštitu sredstva u iznosu od 309.750,00 KM za isplatu pete rate stipendija Ministarstva za braniteljska pitanja za 2.249 studenata - djece branitelja, koji pohađaju redovni i samofinancirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja u studijskoj 2019/2020. godini.

U Proračunu ZDK za 2020. godinu za ovu namjenu osigurana su dosad najveća sredstva u iznosu od 2.478.000,00 KM. Drugu godinu zaredom stipendije su dobili svi studenti koji su se prijavili i ispunjavali formalne uvjete iz konkursa.

-Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvo za braniteljska  pitanja, uprkos krizi i posljedicama pandemije koronavirusa, uspijevaju osigurati uslove da se na kraju svakog mjeseca izvrši isplata jedne rate braniteljske  stipendije i tako pomognu studentima iz reda boračke populacije da uspješno okončaju tekuću studijsku godinu - kaže ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković.
   
Stipendije se isplaćuju u osam mjesečnih rata. Visina stipendije za prvu godinu je 800,00 KM, a za drugu i ostale godine studija te prvu i drugu godinu drugog studijskog ciklusa, stipendija iznosi 1.200,00 KM.

Broj korisnika boračkih stipendija i raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je slijedeć:

-Grad Zenica – 544 korisnika - 74.000,00 KM,
-Grad Visoko – 283 korisnika - 38.700,00 KM,
-Općina Breza – 91 korisnik - 12.750,00 KM,
-Općina Doboj Jug – 52 korisnika -6.850,00 KM,
-Općina Kakanj – 231 korisnik - 31.450,00 KM,
-Općina Maglaj – 153 korisnika - 21.100,00 KM,
-Općina Olovo – 100 korisnika - 13.850,00 KM,
-Općina Tešanj – 183 korisnika - 24.850,00 KM,
-Općina Usora – 37 korisnika - 5.200,00 KM,
-Općina Vareš – 74 korisnika - 10.450,00 KM,
-Općina Zavidovići – 246 korisnika - 34.900,00 KM,
-Općina Žepče – 255 korisnika - 35.650,00 KM.

Press služba ZDK

INZ predstavio i objavio Set procedura, preporuka i smjernica za učenike, studente, roditelje, osoblje škola i fakulteta

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Predstavnici Kriznog stožera Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstva obrazovanja ZDK su saopćili da će nastava u ovom kantonu početi 8. rujna. Utvrđene su osnovne smjernice i preporuke, dok će modaliteti izvođenja nastave ovisiti o stanju u školi, njenim tehničkim i drugim preduvjetima, mogućnosti primjena preporuka i standarda koji će zaštititi sve sudionike u obrazovnom sistemnu, trenutnoj epidemiološkoj situaciji, te će se preporuke i smjernice provoditi na osnovu stanja i situacije u svakoj pojedinačnoj ustanovi, shodno generalnim preporukama.

Dokumenti dostupni svima

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) je nakon održane press konferencije objelodanio i svim školama putem elektronske pošte uputio dokument "PROCEDURE ZA RAD ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA - vodič za unapređenje biosigurnosti u kontekstu COVID-19 -" koji donosi detaljne upute, savjete, instrukcije i preporuke o izradi procedura za neometan rad u doba pandemije. Svi dokumenti objavljeni su i na internet stranici Instituta (inz.ba)

DOKUMENT na linku https://inz.ba/wp-content/uploads/2020/08/Procedura-za-rad-odg-obr-ustanova-u-kontekstu-COVID-19.pdf

Referirajući se na zaključke svih relevantnih kriznih stožera, sve prethodne preporuke i smjernice Svjetske zdravstvene organizacije, UNICEF-a, Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr. Milan Jovanović Batut”, te Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, a cijeneći značaj odgojno-obrazovnih ustanova (predškolskih, školskih i visokoškolskih ustanova) i njihov utjecaj na odgoj i obrazovanje djece, te samim tim za društvo u cjelini, pripremljena je Procedura koja je detaljan osnova za izradu vlastitog plana i provedbe.

U tom dokumentu se nalaze i formulari, primjeri, tabele, skice i upute za izradu niza potrebnih pravila, a dio njih određene ustanove uspješno primjenjuju još od proljeća.

Institut  je pripremio i javno objavio za sve ustanove i dokument "PLAN ZA USPOSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE SISTEMA BIOSIGURNOSTI U KONTEKSTU COVID-19" koji je dostupan na INZ-ovoj web stranici. Navedeni Plan je s primjerima kako ga treba osmisliti i realizirati svaka obrazovna ustanova, a sadrži i tabelarnu formu koja se može primijeniti u svim ustanovama kojima je ona neophodna.

DOKUMENT na linku https://inz.ba/wp-content/uploads/2020/08/Prijedlog-Plana-sistema-biosigurnosti-u-kontekstu-COVID-19.pdf

Također, pripremljen je i dokument "SMJERNICE I INFORMACIJE ZA RODITELJE/STARATELJE, UČENIKE I STUDENTE U VEZI POČETKA NASTAVE U ŠKOLAMA" u kojem se detaljno roditelji ili staratelji upoznaju sa svojim obavezama i smjernicama kako da se izbjegne zaraza do odlaska i nakon povratka djeteta iz obrazovne ustanove. Razumljivo je da učenik ili student najmanje dvije trećine svog vremena provodi u domaćinstvu i javnosti, te da i njegovi roditelji, ukućani i prijatelji prije nego ostala djeca u školi mogu biti izvor ili prenosioci zaraze.

DOKUMENT na linku https://inz.ba/wp-content/uploads/2020/08/Info-za-roditelje-i-ucenike-Skole-i-COVID-19.pdf

Obilazak svih škola i fakulteta

Izrađen je i takozvani "biosigurnosni model" za sve škole u ZDK, koji je upućen u sve škole. Stručni timovi Službe za školsku higijenu Instituta prije početka nastave u periodu od 31. kolovoza do 4. rujna, te u prvim danima prve sedmice nastave posjetit će sve škole na području ZDK.

- Važno je istaći da je potrebno formirati tim iskusnih zaposlenika, među kojima mora biti osoba koja ima odgovornosti i ovlaštenja da donosi odluke, koji treba da uoči rizične točke koje poznaju i prepoznaju u svakoj pojedinačnoj školi, mjere u svrhu sprečavanja pojave i širenja zaraze, a koristeći pomenutu Proceduru, u skladu s ličnim procesima rada, aktivnostima, resursima, kadrom, opremom, objektima, navikama u svakoj školi, a koje je nemoguće da itko poznaje bolje od njih samih, ističe načelnik Službe za školsku higijenu INZ doc.dr. Nino Hasanica.

DOKUMENT na linku https://inz.ba/wp-content/uploads/2020/08/Dopis-skolama-Procedura-COVID-19.pdf

Prilikom posjete timova INZ odgovorne osobe u školama će biti povezane s odgovarajućim službama.

- Niti jedan sistem nije idealan i nemoguće je u potpunosti spriječiti prenos infekcije, ali zajednički možemo učiniti sve u našoj mogućnosti da rizik smanjimo na minimum, te učimo na iskustvu i kontinuirano poboljšavamo sistem biosigurnosti. Stojimo Vam na raspolaganju. O svim narednim dešavanjima blagovremeno ćete dobiti informacije, ističe Hasanica.

Direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica prim. dr. Senad Huseinagić je prezentirao uvjete za početak nastave u školama na području Zeničko-dobojskog kantona.
Huseinagić je kazao da ZDK ima najveći udio djece i omladine do 19 godina među pozitivnim u odnosu na velike kantone, kao i u odnosu na FBiH kao cjelinu, te da je zbog toga data preporuka za odgađanje početka nastave.

Video izjave na Youtube linku https://youtu.be/0hbkXzOFq7Q

- Iako imamo trend smanjenja aktivnih slučajeva, ipak postoji pravilnost pojavljivanja aktivnih slučajeva na periodu od 15 dana, a naredni očekujemo početkom rujna. Upravo zbog broja aktivnih slučajeva početkom septembra i činjenicu da je udio djece i mladih do 19 godina u ukupnom broju oboljelih u ZDK preko 9 posto za razliku od FBiH i drugih kantona gdje od 7 do 8 posto, predložili smo da se odgodi nastava do 8. rujna. Ako situacija bude nepovoljna, možda se ponovo odgodi, ali u interesu nam je da krene što prije, pojasnio je Huseinagić.

Naglasio je da će rizik od koronavirusa postojati i u školama te da je cilj uspostaviti sistem da se proces obrazovanja odvija kako je najbolje za sve sudionike obrazovnog procesa.

DOKUMENT O TRENUTNOJ EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI U ZDK na ovom linku https://inz.ba/wp-content/uploads/2020/08/23_08_Covid-19-Epidemiološka-situacija-u-ZDK.pdf

DOKUMENT O USLOVIMA ZA POČETAK ŠKOLSKE GODINE na ovom linku https://inz.ba/wp-content/uploads/2020/08/23_08_Covid-19-uslovi-za-pocetak-skole.pdf

Ministar obrazovanja Zeničko-dobojskog kantona Spahija Kozlić je kazao da je prvi dan nastavne godine u osnovnim i srednjim školama treba ući preko 5.000 osoblja i 41.000 djece, a sa studentima i osobljem brojka prelazi 50.000. Prema popisu iz 2013. godine imamo 360.000 stanovnika, ovdje govorimo o 15 posto stanovnika ZDK koji trebaju ući u prostorije koje su ispražnjene u ožujku, kazao je Kozlić.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica pripremio je posebnu proceduru koju će trebaju ispoštovati škole, djeca i osoblje, kako bi se nastavni proces odvijao, a da ne dođe do povećanog broja oboljelih.

U Zeničko-dobojskom kantonu će to biti kombinirani princip, od skraćenih časova, djelomične online nastava, a ako epidemiološka situacija to bude zahtijevala, primjenjivat će se online nastava poput završetka prethodne školske godine.

- Broj djece u učionici ne znači ništa, bitan je prostor, a distanca će biti osigurana. Nastava će se odvijati sa svim učenicima u razredu, a gdje ne bude prostora, odjeljenja će se dijeliti na grupe. Prvog dana u školama će biti učenici prvih razreda osnovnih i srednjih škola. Osigurano je oko 10.000 vizira koje će biti podijeljeni osoblju i učenicima prvih razreda osnovnih škola. To su djeca koja se prvi put susreću sa školom i oni moraju vidjeti školu, a ne dobiti email za online nastavu. Doći će u školu, imat će vizire, jer u prvom razredu uče izgovarati slova, što bi bilo značajno otežano pod maskama.

Video izjave na Youtube linku  https://youtu.be/2GfBoC4Wa_o

Ministar zdravstva ZDK Adnan Jupić je pojasnio da je Krizni stožer Ministarstva zdravstva ZDK nakon analize i brojnih diskusija donio, nada se, dobru odluku s ciljem zaštite zdravlja učenika, roditelja i osoblja.

- Vodili smo se veoma ozbiljnom analizom koju je uradio Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. U ZDK imamo stabilnu epidemiološku situaciju, imamo veći broj oboljelih ljudi, ali zdravstveni kapaciteti odgovaraju svim zadacima. Analizirali smo način širenja bolesti, a Krizni štab će biti na usluzi i donositi mjere za koje procijenimo da su najbolje rješenje”, pojasnio je Jupić.

Video izjave na Youtube linku https://youtu.be/DL2q2aObhhg

Predsjednici sindikata osnovnog, srednjeg i visokoškolskog obrazovanja Selvedin Šatorović i Đevad Hadžić su kazali da je odgoda, imajući u vidu sve navedeno, najbolje rješenje.

- Sva neophodna zaštita uposlenika će biti provedena i to ćemo raditi kroz dogovore s Vladom ZDK, Kriznim štabom i samo tako ćemo prevenirati epidemiju u bilo kojoj školi, dodao je Šatorović.

Video izjava na Youtube linku https://youtu.be/8wf7Vy39-Ag

Iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica napominju da su na raspolaganju za sve dodatne informacije, pojašnjenja, pomoć u izradi ili provedbi procedura, te da su smjernice i preporuke, kao i procedure sadržane u ovim dokumentima prihvaćene i korištene i u drugim sredinama u BiH, kao i na višim nivoima, jer su bazirane i pravljene na osnovu naučnog i stručnog znanja stručnjaka ovog Instituta, ali i iskustava drugih država i srodnih institucija, ali i posebnosti ovog područja, pa su odlična osnova za kreiranje uspješne borbe protiv globalne pandemije na ovom području.  

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica