Posjeta načelnika Starih Jankovaca općini Žepče

Općinski načelnik Mato Zovko i pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti općine Žepče Ilija Barešić primili su u radnu posjetu načelnika općine Stari Jankovci Dragana Sudarevića i pročelnicu Dubravku Vrselja.

Održan sastanak Konzuma i žepačkih proizvođača voća i povrća

U cilju plasmana domaćih poljoprivrednih proizvoda u trgovačke lance, Razvojna agencija Žepče inicirala je sastanak sa predstavnicima Konzuma d.o.o. koji su pokazali spremnost da podrže domaće proizvođače u općini Žepče.

Srećko Jorgić na prijemu kod načelnika

Danas je Općinski načelnik Mato Zovko zajedno sa pomoćnikom Ilijom Barešićem ugostio Srećka Jorgića koji je odnjeo pobjedu  na Međunarodnim igrama paraplegičara održanim u Sarajevu.

Potpisan Sporazum o zajedničkom sudjelovanju u realizaciji projekata

Dana 03.06.2016.godine u Zenici  zaključen  je Sporazum o zajedničkom sudjelovanju  u realizaciji projekata  iz „Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2016.godinu – Financiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih projekata od općinskog značaja  (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za vodosnabdijevanje  i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja), uključujući izradu projektne dokumentacije i vršenje stručno-tehničkog nadzora“  između   Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu  Zeničko dobojskog kantona i Općine Žepče , koga su  potpisali Ministar Himzo Spajić  i  Općinski načelnik   Mato Zovko .

Potkategorije