Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Proračuna ZDK-a za 2019. godinu

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlade ZDK objavilo je Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu.

Javni poziv je objavljen na službenoj web-stranici Skupštine i Vlade Zeničko-dobojskog kantona dana 27.11.2018. godine, i ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Tekst Javnog poziva kao i potrebne obrasce za prijavu možete preuzeti na sljedećem linku: www.zdk.ba-javni-poziv

Pozivamo sve sportske klubove, udruženja i asocijacije sa sportskim predznakom da na vrijeme prikupe svu potrebnu dokumentaciju i dostave svoje prijave na ovaj Javni poziv.

Izvor: ZDK

 

Okrugli stol u organizaciji tima vlade ZDK: razmjenom iskustava do učinkovitije borbe protiv korupcije

 

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, a u suradnji s Ministarstvom pravde Republike Srpske i Ministarstvom za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, organizirao je u Zenici okrugli stol na temu "Institucionalni strateški i pravni okvir za borbu protiv korupcije u Republici Srpskoj i Zeničko-dobojskom kantonu - iskustva i dobre prakse".


Predstavnici Ministarstva pravde Republike Srpske su predstavnicima novouspostavljenog institucionalnog okvira za praćenje sprovođenja Strategije za borbu protiv korupcije u Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona prenijeli iskustva, prakse i izazove u svome radu na antikorupcijskim aktivnostima, radi usvajanja najbolje prakse u radu od samog svog osnivanja i prelaženja eventualnih izazova u budućim aktivnostima.


"Ovo je jedan od rijetkih i rijetko dobrih primjera suradnje Vlade Republike Srpske i organa na nivou kantona u Federaciji BiH u oblasti borbe protiv korupcije. U Zeničko-dobojskom kantonu je uveden organizacioni okvir jednak kao i u RS- i to je model koji izuzetno dobro funkcionira, tako da smo došli u Zenicu kako bismo razmijenili iskustva i prakse. Zahvaljujem se Vladi ZDK i Timu za borbu protiv korupcije koji su prepoznali značaj suradnje i razmjene iskustava u ovoj oblasti", kazala je Jelena Vukadinović, pomoćnica ministra pravde RS.


Tim Vlade ZDK za borbu protiv korupcije formiran je 2016. godine. U kolovozu ove godine tim je institucionaliziran tako što su Sektoru uprave pri Ministarstvu za pravosuđe i upravu novom sistematizacijom dodate ingerencije u oblasti borbe protiv korupcije.


"Mi smatramo da je ovo dobar put i ovo su preventivne mjere, a nadam se da će i svi ostali organi koji treba da se bave borbom protiv korupcije u narednom periodu postizati još bolje rezultate. Kroz Strategiju i Plan borbe protiv korupcije predvidjeli smo sve korake i aktivnosti, a jedna od aktivnosti je i organizacija okruglog stola", kazao je ministar pravosuđa i uprave ZDK Mirnes Bašić.


Iz Misije OSCE-a pozdravili su održavanje skupa koji je iniciran od strane Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije.
"U OSCE-a smatramo da ovakve razmjene iskustava treba podržavati, da su one dobre, te da ima dosta prilika koje treba iskoristiti u BiH za jačanje međuinstitucionalne suradnje i u buduće", istakao je Daut Bajramović, službenik za demokratski razvoj Misije OSCE-a u BiH.


Zeničko-dobojski kanton dobio je Strategiju i Plan borbe protiv korupcije, a nakon toga osmišljen je cjeli niz aktivnosti koje podrazumijevaju prevenciju i borbu protiv korupcije u svim oblastima.


"Sve institucije u ZDK imaju koordinatore koji prate provođenje Akcionog plana za borbu protiv korupcije, imaju operativne planove s jasno definiranim aktivnostima koje trebaju provesti, a u izradi su i planovi integriteta koji podrazumijevaju akte u kojima će svaka institucija prepoznati rizike u okviru svoje djelatnosti koje dovode do pojave koruptivnog ponašanja, a onda i do krivičnog djela što već ulazi u polje represivnih mjera za koje su nadležne druge institucije", kazala je Meliha Omerspahić, predsjednica Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije.


Tim trenutno priprema izvještaj o do sada provedenim aktivnostima koji će do kraja godine biti prezentiran Vladi ZDK i javnosti, navode iz Press služba ZDK-a.

 

 

Manji broj oboljelih od gripe u ZDK

Na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona tijekom 47. tjedana, evidentirano je ukupno 728 osoba oboljelih od akutnih respiratornih infekcije (ARI), te 89 influenci sličnih oboljenja (ILI), što je gledano po tjednima, ukupno najmanje evidentiranih oboljelih osoba u posljednjih mjesec dana.

Kako ističu iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, najveći broj oboljelih evidentiran je i dalje u Tešnju, te Visokom.

I u te dvije općine je, također, zabilježeno smanjenje broja evidentiranih oboljelih osoba. Više od stotinu prijavljenih oboljelih ima samo još u Zavidovićima.

U proteklom tjednu, iz općina Doboj Jug, Usora, Kakanj i Žepče nisu dostavljeni izvještaji, priopćeno je iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

U Kantonalnoj bolnici Zenica niti tijekom 47. tjedna ove godine, kao ni tijekom proteklih šest tjedana otkako se prati stanje i broj oboljelih, nije bilo hospitaliziranih slučajeva teške akutne respiratorne infekcije.

INZ izdao uputstvo lovcima o pripremi mesa divljači

Institut za zdravlje i sigurnost hrane je proteklih dana pripremio i publicirao uputstvo "Specifičnosti načina dobivanja mesa divljači" namijenjeno svim lovcima.

Kako je navedeno, meso divljači ne predstavlja značajnu stavku u ishrani ljudi u odnosu na meso domaćih životinja, ali zbog specifičnog načina dobivanja je značajno s javno-zdravstvenog aspekta, prije svega higijenske ispravnosti i zdravstvene sigurnosti za ljude koji ga konzumiraju. Izvor ovog mesa je lovna divljač, nakon što se ubije, odnosno odstreli.

Različita divljač lovi se različitim tehnikama lova,a koriste se različite vrste oružja. Specifičan način dobivanja mesa divljači, predstavlja tačke rizika više s aspekta održivosti mesa, kao i mogućnosti ugrožavanja zdravlja ljudi.

U ovom uputstvu, čije elektronsko izdanje moguće preuzeti s internet stranice Instituta (www.inz.ba), navode se zdravstveni aspekti, upozorava na nemogućnost pregleda ili higijenske kontrole divljači prije ulova ili klanja, govori o slabom iskrvarenju, kontaminaciji, postupcima s odbačenim mesom i ostacima...

U uputstvu su definirane, te opisane i najčešće parazitarne bolesti divljači koje se na ljude mogu prenijeti mesom divljači. To su trihineloza, ehinokokoza, cisticerkoza i alarioza, dok su najčešće bakterijske bolesti koje se mogu prenositi mesom divljači salmoneloze, listerioza, te kampilobakterioza.

Na kraju Uputstva, navedena su i pravila higijene i pravilne tehnike rukovanja, prijevoza, odstranjivanja sadržaja, uzorkovanja i dostave uzoraka divljači nakon odstrela.

 

Izvor: INZ

INZ i "Rotor" - Potpisan Memorandum o nastavku projekta "Čista rijeka Bosna" u 2019. godini

Siniša Mitrović, direktor "Rotora", Organizacije za razvoj turizma regije Doboj i dr. Senad Huseinagić, direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) potpisali su u utorak u Zenici Memorandum o suradnji i partnerskim odnosima za nastavak realizacije projekta "Čista rijeka Bosna" u 2019. godini.

U ovom projektu sudjeluje trinaest općina u slivu rijeke Bosne, i to Ilidža, Centar Sarajevo, Ilijaš, Visoko, Kakanj, Zenica, Žepče, Zavidovići, Maglaj, Doboj Jug, Doboj, Modriča i Šamac, INZ kao glavni partner i "Rotor", kao nosilac projekta, kojeg financijski pomaže Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u BiH.

Koncept "Jednog zdravlja"

Koncept ovog projekta je multidisciplinaran, te u potpunosti odgovara konceptu djelovanja "One health" (Jedno zdravlje) INZ-a. Za građane to, između ostalog, znači ekološki čišća rijeka Bosna, te podizanje svijesti o potrebi očuvanja čistog korita rijeka i okoliša kroz lociranje i čišćenje nelegalnih deponija, kao i kažnjavanje onečišćivača i zagađivača okoliša, ali i posredno, kroz prepoznavanje potencijala eko-turizma, unaprjeđenja globalne eko-svijesti kroz eko-kampanje, eko-kvizove za najmlađe...

U protekloj godini, od pokretanja projekta u ožujku, obavljen je niz akcija čišćenja korita i uklanjanja deponija, aktivirana web stranica i aplikacija putem koje se mogu prijavljivati deponije, održan niz eko-radionica i skupova, billboardima uz magistralni put M17 od izvora do ušća rijeke Bosne ukazivano na potrebu očuvanja prirode, te na lokalnom planu, od općine do općine, urađen niz akcija na uređenju korita i okoliša rijeke Bosne.

Na sastanku Mitrovića i Huseinagića sa suradnicima predloženo je da se inicira uključenje lokalnih i regionalnih štabova i jedinica Civilne zaštite (CZ) u općinama sudionicama projekta u dalje faze projekta, obzirom na resurse i aktivnosti koje CZ provodi putem svojih timova i jedinica, a sve u cilju prevencija katastrofa sličnih onoj iz 2014., uzrokovanih, između ostalog, odlaganjem otpada uz obale rijeke Bosne.

- Turizam može i jeste pokretač i segmenta organske proizvodnje, te obnavljanja i razvijanja seoskog gazdinstva, što dodatno pozitivno utiče na nivo i kvaliteta zdravlja hrane, a primjeri malih organskih seoskih proizvođača "prislonjenih" uz turističke kapacitete kakvih imamo širom Zapadne Europe ili Sjeverne Amerika trebaju nam biti poticaj da razvijamo i unaprijeđujemo naše aktivnosti na tom planu, rekao je dr. Senad Huseinagić, direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, glavnog partnera u projektu "Čista rijeka Bosna".

Tranzit kroz BiH

Namjera partnera u projektu je da se "iskoristi" lokacijska prednost područja i općina uključenih u projekt s tranzitom od sjevera ka centru i ostatku BiH, te blizina prirodnog nasljeđa, te spomenika i parkova prirode, kao i potencijalnih zaštićenih područja koja se nalaze u slivu rijeke Bosne.

- Angažman jedne eko-turističke grupe, koju čine jedna važna institucija na očuvanju zdravlja kao što je INZ, općine u dva entiteta, u kantonima Federacije i regijama Republike Srpske, daje sigurno veću težinu i snagu za buduće pregovaranje i djelovanje na globalnom, ali i lokalnom planu.

Ideja nam je da ova mreža općina i institucija, prožetih kroz suradnju vladinog i nevladinog sektora, bude ubuduće samoodrživa i trajna, te da bude primjer kako treba djelovati, rekao je Siniša Mitrović, direktor "Rotora".
U narednom periodu očekuje se da sve općine sudionice projekta u ovoj, potpišu Memorandum o suradnji i za 2019. godinu.

Između ostalog, tijekom naredne godine je planirano je da se radi na uređenju ulaza i tranzitnog puta od sjevera BiH ka centru države, koji je "slika i prilika" BiH za sve turiste koji iz Zapadne Europe kroz našu državu idu ka Jadranu, ali i da se kroz eko-kvizove i igru osnovci od najranijeg doba educiraju o potrebi brige i zaštite okoline.

Također, planiran je nastavak promoviranja web-aplikacije "ČRB" (Čista rijeka Bosna), kojom se prijavljuje, te poziva na čišćenje nelegalnih deponija u području sliva rijeke Bosne.

Izvor: INZ 

 

Povodom Dana državnosti u Žepču održana promocija knjige „Batonove priče“

U povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine, u organizaciji BZK „Preporod" Žepče, u petak 23. studenog 2018. godine s početkom u 18,30 sati upriličena je književna večer i promocija knjige „Batonove priče„ autora Saida Štete.

Književno večer i promocija knjige održano je u sali Općinskog vijeća Žepče. O knjizi su govorili promotori: mr.sci.Nihad Čamdžić, mr.sci. Amir Ismić, mr.sci. Fuad Dedić i novinar Sinan Gluhić, dok je moderator večeri bio Nudžejma Ismić.

Naglašeno je da knjiga predstavlja dvanaest priča odnosno dvanaest različiti životnih sudbina.
Batonove priče, ujedno predstavljaju i zbirku svjedočanstava o zaboravljenim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine.
Said Šteta, piše u žanru potpuno zamrle bošnjačke satire i pojavljuje se kao pjesnik i prozaista.

Batonove priče autor je, u formi dokumentarne reportaže, najprije počeo objavljivati u listu Naša riječ, koji je, nakon toga preuzeo ulogu izdavača knjige, pod pokroviteljstvom Kluba Baton.

U glazbenom dijelu nastupile su Ajla Gluhić, Amina Đžinalić, violina i vokal, Nafija Ibrišimović, violina.

Na manifestaciji je bilo upriličeno i proglašenje najbolji literarnih radova nakon završenog natječaja za najbolji literarni rad, koji je bio raspisan na nivou srednjih škola Zeničko dobojskog kantona,a povodom godišnjice smrti književnika Nedžada Ibrišimovića.

A.T. 

Realizovana treća aktivnost OMS-a Žepče u sklopu projekta „Jačanje međureligijskog dijaloga u Bosni i Hercegovini“

Trideset aktivistica Odbora Žepče uputilo se u posjetu aktivisticima u Goraždu, u subotu, 24. novembra 2018. godine, kako bi se unaprijedila saradnja, dijalog i društvena angažovanost ova dva Odbora, ali i kako bi se iste edukovale i podsjetile na različite oblike društvenog aktivizma.

Povod posjete bila je realizacija tribine „Moralnost, odgoj i aktivizam u religijama“ u sklopu projekta „Vrijednost i značaj žene vjernice u lokalnoj zajednici“. Odbor u Žepču ovaj projekat implementira zajedno sa Međureligijskim vijećem i Catholic Relief Service. Dženan ef. Imamović i Tomislav Čarapić, sekretari Odbora Goražde kao i Dragana Jevtović, dočekali su grupu žena Odbora Žepče ispred džamije Kajserija o čijoj su historiji, gradnji i ornamentima, učesnice imale priliku čuti kada su ušle u džamiju.

Kayserija džamija se nalazi na desnoj obali rijeke Drine u Goraždu. Ovaj vjerski objekat je donacija naroda Turske, odnosno stanovnika grada Kajserija za stanovnike grada Goražda. Džamija je sagrađena 2009. godine i krase je dvije munare visine 44 metra.

Posjeta je nastavljena JI od džamije, prema kapeli sv. Dominika. Nešto više o obredima, molitvama i predmetima koji se koriste prilikom molitvi govorila je aktivistica Odbora Žepče, Ružica Jukić-Ezgeta, zbog odsustva svećenika Ćuturića. Župa Goražde obnovljena je 1989. godine, a za župske potrebe kupljena je jedna kuća u kojoj je župski stan i kapela. Od te godine župa je pod zaštitom sv. Dominika posjećena je posljednja.

Posevećana je sv. Đorđu i potiče iz sredine 15. stoljeća te predstavlja zadužbinu Stefana Vukčića Kosače, ktitora više pravoslavnih manastira i crkava na području Hercegovine. U manastiru koji je osnovan uz Crkvu Sv.Đorđa u Sopotnici je između 1519. i 1526. godine radila štamparija Božidara Goraždanina, jedna od najstarijih štamparija na ovim prostorima. O historijatu i etapama izgradnje crkve učesnice je upoznao paroh goraždanski Mihailo Andrić.

Nakon posjeta vjerskim objektima u Goraždu, aktivistice su nastavile druženje u prostorijama crkve sv. Đorđa gdje je održana i tribina na pomenutu temu. Na samom početku, u ime Odbora Žepče, prisutne je pozdravila Anesa Džinić-Odobašić koja je istaknula važnost saradnje odbora, jer se zajedničkim snagama radi na jačanju međureligijskog dijaloga diljem naše države. Dragana Jevtanović, aktivistica Odbora Goražde bila je u svojstvu moderatorice i napomenula je da se ljudi, svakodnevno, međusobno odgajaju. U uvodnom dijelu, Svetu tajnu braka u pravoslavlju predočila je Dejana Jagodić, koja označava venčanje kroz koje Sveti Duh sjedinjuje u jedno biće hrišćana i hrišćanku. Iz zdravog braka proizilazi i zdrav pojedinac koji neumorno radi na odgoju potomaka u skladu sa moralnim vrijednostima religije i društva. Sami time stavlja sebe i svoje potomke na raspolaganje zajednici kako bi istu učinio i sebi i drugima ljepšim mjestom za življenje.

Ružica Jukić-Ezgeta ističe da je u katoličanstvu glavni preduslov za razvijanje moralnih vrijednosti sloboda, koja uz sebe veže i odgovornost. Moralne vrijednosti kod svakog katolika svrstavaju se u šest skupina temeljnih vrlina poput mudrosti, hrabrosti, humanosti, pravednosti, umjerenosti i transcendentnosti na koje katolički odgoj treba da bude usmjeren.

Pomenula je i da kršćanski odgoj poznaje vrhovni  primjer, a to je Isus Krist. Isus je okupljao apostole, odgajao ih u vjeri i moralu, poslao ih svijet da i oni uče, odgajaju i šire vjeru i moralne vrijednosti kako bi sve ljude učinio njegovim učenicima.

 

„Sve su ovo teme o kojima može da se piše, priča i odvojeno obrađuje, ali kako god da se pogleda, pričati o jednoj,  a ne pomenuti druge je odveć krnjavo“, naglašava Samra Smajić-Radovović, asistentica MRV-a BiH na projektu „Jačanje međureligijskog dijaloga u BiH“. Islam tretira ove teme odvojeno, a zatim ih sublimira u jednu cjelinu.

Počevši svoje izlaganje, definisala je moral (ćudoređe, ćudorednost) u najširem smislu. To je oblik društvene svijesti, skup nepisanih pravila, narodnih običaja, navika i normi koji su prihvaćeni u životu neke zajednice.Na moral utječu: svijest ljudi, odgoj u porodici, religija, tradicija, životno iskustvo i politika. Zatim je precizirala pojam odgoja kao procesa kojim se izgrađuju pozitivne osobine ličnosti, stavovi, pogled na život i svijet te karakterne i moralne, radne i društvene vrijednosti. Dva prethodna pojma povezala je sa aktivizmom (iz lat. activus = „činiti, aktivno“) koji označava intenzivno zagovaranje ciljeva ili uvjerenja motivisane osobe na različitim područjima društvenog života.

Društveni aktivizam u islamu temelji se na kur'anskom principu naređivanja dobra, a zabranjivanja zla o kojem se eksplicitno govori u ajetu: ”Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti (bogobojaznosti), a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava.” (El-Maide, 2)

Iskreni i pravi vjernik mora i trebao bi biti moralan, odgojen i društveno angažovan, zaključak je ove tribine.

 A.O.

 

MNK Raketa u Cazinu upisao poraz (8:3)

23. studenog 2018. žepački MNK Raketa odigrao je utakmicu petog kola Prve futsal lige FBiH u Cazinu. Raketa je igrala protiv MNK "Bubamara-Auto Stil i PVC Džaja" , a usret je završen rezultatom 8-3 u korist domaćina.  

"Otvorili smo utakmicu jako dobro, postigli rani pogodak, i nažalost poslije toga je uslijedio pad u našoj igri, koji su protivnici iskoristili. U nastavku smo dosta bolje igrali, pokušali smo se vratiti, ali nažalost lopta nije htjela u gol, vratar domaćih je obranama zadržao prednost svojoj ekipi.
Jedan hladan tuš za nas, ali glavu gore, idemo dalje!!", kazali su iz kluba.

Potkategorije