Na evidenciji Biroa rada Žepče manji broj nezaposlenih u odnosu na isti period prošle godine

U Žepču su trenutno 4. 688 privremeno nezaposlene osobe, od toga 2. 540 žena - podaci su Biroa za zapošljavanje Žepče.Prema stupnju stručnog obrazovanja, bez završene srednje škole 1.402, polukvalificiranih 241, kvalificiranih 1824 i visokokvalificiranih osoba je 17.

1.045 osoba je sa završenom srednjom stručnom spremom, s višom 12 i s visokom stručnom spremom 146 osoba.Od ukupnog broja neuposlenih, 161 osoba je korisnik novčane naknade u iznosu od 344 KM.

Prava na zdravstvenu zaštitu ostvaruje 3 879 osoba od ukupnog broja neuposlenih na evidenciji Biroa u Žepču.

Opširnije...

Potkategorije

Stranica 10 od 203