Na osnovu Programa utroška sredstava Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2019. godinu broj:02-14-7731/19 od 07.05.2019. godine i Uputstva o poticanju poljoprivredne proizvodnje za 2019. godinu broj: 05-24-7731-1/19od 30.05.2019.godine, (u daljem tekstu: Uputstvo),

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK raspisuje:

 

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2019. godinu

 

U nastavku možete preuzeti cjelokupan tekst poziva:

 

 

Javni_poziv_poticaji_poljoprivreda_2019.

Uputstvo_poticaji_poljoprivreda_2019