Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

Natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Žepče za 2020.godinu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Temeljem članka 9. Odluke o javnim priznanjima Općine Žepče /''Službeni glasnik Općine Žepče'',broj: 5/20, Općinski načelnik raspisujeN A T J E Č A J za dodjelu javnih priznanja  Općine Žepče za 2020.godinuObjavljuje se natječaj, povodom 14. listopada/oktobra – Dana općine Žepče u 2020.godini za dodjelu javnog priznanja Općine Žepče, Plaketa Općine Žepče.

„Plaketa Općine Žepče“
„Plaketa Općine Žepče“  se dodjeljuje građanima, udrugama građana, ustanovama, mjesnim zajednicama, gospodarskim društvima i drugim pravnim subjektima, a povodom njihovih jubileja, za uspjehe u poslovanju, za zasluge za razvitak općine, za unapređenje kvalitete življenja, te za afirmiranje i jačanje ugleda općine u zemlji i svijetu.

U jednoj kalendarskoj godini dodjeljuju se najviše tri javna priznanja iz st. 1. i to u pravilu:
-gospodarskim društvima, jedna
-ostalim društvima ili ustanovama, jedna
-pojedincu iz bilo koje oblasti, jedna

Javno priznanje „Plaketa općine Žepče“ se dodjeljuje u vidu diplome uz reljefni grb općine Žepče.

„Plaketa općine Žepče“ se može izuzetno dodijeliti pojedincima i posmrtno, maksimalno jedna, nakon što proteknu tri (3) godine od smrti pojedinca kojeg se želi predložiti za javno priznanje.

Javna priznanja dodijeljena posmrtno ne ulaze u broj priznanja koja se mogu dodijeliti prema stavku 2. ovog članka.    Način predlaganja

Prijedlozi za dodjelu javnog priznanja: „Plaketa općine Žepče“ podnose se u pisanom obliku, a moraju sadržavati podatke o podnositelju prijedloga, podatke o predloženoj osobi, iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa radi kojih se daju prijedlozi za dodjelu javnih priznanja, te prosudbu postignutih rezultata.

Pisanom prijedlogu prilaže se odgovarajuća dokumentacija: objavljen rad, analiza, prikaz, recenzija, kritika i dr.

    Na zahtjev Odbora predlagatelj je dužan dostaviti naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.
    Natječaj ostaje otvoren do 24.09.2020.godine.
Prijedlozi dostavljeni po isteku roka neće se uzeti u razmatranje.
                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                               Mato Zovko,dipl.prav.