Poduzeće Cromont Žepče potražuje tehničkog direktora

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Cromont d.o.o. je poduzeće sa sjedištem na adresi Orahovica 102, Žepče, BiH i bavi se izradom posuda pod pritiskom, izmjenjivača toplote, filtera, rezervoara i drugih proizvoda od nehrđajućih čelika, namijenjenih prvenstveno prehrambenoj i kemijskoj industriji. Poduzeće je izvozno orijentirano, s usmjerenjem na talijansko, njemačko i švicarsko tržište, te tendencijom širenja na ostale zemlje Europske unije.


Tražimo djelatnika za obavljanje poslova na radnom mjestu Tehnički direktor.


Djelatnik na radnom mjestu Tehnički direktor će biti zadužen za obavljanje sljedećih poslova:
•    organizaciju proizvodnje,
•    izradu ponuda,
•    nabavku repromaterijala,
•    razradu tehničke dokumentacije za proizvodnju,
•    vođenje evidencija i izradu izvještaja u vezi proizvodnje,
•    kao i druge poslove u okvirima ovlasti Tehničkog direktora i po nalogu Direktora poduzeća.


Zahtijevana školska sprema:


•    VSS, inženjer strojarstva (diplomirani inženjer, prvostupnik ili magistar struke) ili
•    SSS, IV stupanj stručne spreme (strojarski tehničar), s iskustvom u vođenju proizvodnje.

Radno iskustvo u vezi gore pobrojanih poslova, u proizvodnoj firmi iz metalskog sektora, je poželjno.

Poželjno je da kandidat za ovo radno mjesto posjeduju sljedeće osobine i kvalifikacije:
•    Sklonost radu s ljudima, timskom radu i organizaciji rada u proizvodnji,
•    Dobro poznavanje pravila i primjene standarda u vezi tehničkog crtanja u strojarstvu.
•    Odlično poznavanje rada na računalima, uključujući aplikacije namijenjene tehničkom crtanju SolidWorks i slične ,te aplikacije Microsoft Office-a (Word i Excel).
•    Dobro poznavanje bar jednog od jezika iz grupe: engleski, njemački ili talijanski
•    Poznavanje rukovanja mjernim alatom (kao što su mjerne trake, pomična mjerila, bravarski uglomjeri, bravarske libele i slično),
•    Poznavanje tehničkih normi i standarda ISO 9001:2015, te DIN EN ISO 3834-2.

Početak rada:
•    odmah po dovršetku selekcijske procedure i odabiru najpovoljnijeg kandidata.

Vrsta ugovora o radu:
•    stalni radni odnos uz probni rad po zakonskim odrednicama


Pogodnosti:
•    izuzetno stimulativna osobna primanja,
•    službeni automobil
•    službeni telefon
•    osiguran topli obrok.

Način prijave:
•    Molimo Vas da nam, uz kratko popratno pismo  pošaljete svoj CV na adresu : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
•    u formi pisma, na adresu: Cromont d.o.o. Orahovica 102, 72230 Žepče, s naznakom „Prijava za radno mjesto: Tehnički direktor“ ili
•    kao fax na broj telefona 032/888-401, s cover stranicom s natpisom „Prijava za radno mjesto: Tehnički direktor“ ili
•    kontaktirajte nas na broj telefona 032/888-400 i 063/708-838

Natječaj ostaje otvoren: do popune radnog mjesta.

Kandidatima koji ne uđu u užu selekciju neće o tome biti poslana obavijest, ali će (ako ispunjavaju zahtjeve navedene u oglasu) njihovi podaci biti uvršteni u našu bazu potencijalnih posloprimaca. Ako ne želite biti dodani u našu bazu potencijalnih posloprimaca, molimo Vas da to naznačite u popratnom pismu uz prijavu na oglas.

Za sve eventualno potrebne dodatne informacije, molimo Vas da nas kontaktirate na telefone:
•    032/888-400, ili
•    063/708-838,
svaki radni dan od 8:00 do 12:00 i od 13:00 do 16:00 s ati.

Poduzeće Excel Assemblies BH d.o.o. Maglaj potražuje 30 operatera za izradu kablovskih sastava

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Radno mjesto:     Operater za izradu kablovskih sastava  

Broj radnih mjesta:     30

Uvjeti:

•  II stupanj osnovna škola, SSS ili više
•  spremnost na stalna usavršavanja i orijentiranost ka timskom radu

Osobni profil:
motiviranost, fleksibilnost i spremnost na timski rad, želja za radom, inicijativnost i samostalnost u radu

Excel Assemblies BH doo Vam nudi sigurnost radnog mjesta, stalne stručne edukacije, ugodnu radnu atmosferu, profesionalan i dobar radni tim.

Ako vidite svoju budućnost u našem timu, Vašu prijavu s osnovnim podacima pošaljite na jednu od dole navedenih email adresa:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ili putem obrasca koji možete popuniti i predati na portirnici poduzeća.


Oglas je otvoren do 20.01.2019.g.

JU Dom zdravlja Žepče: Potrebna tri doktora medicine

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

JU „DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM ŽEPČE“

Na osnovu člana 4. stav 1. i 3. i člana 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona („Sl. novine ZDK“, broj: 08/19), člana 55. Statuta i člana 8. i 12. Pravilnika o radu JU „Dom zdravlja sa stacionarom Žepče“ (u daljem tekstu: Ustanova), te na osnovu Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj: 01-01-2-24-29/20 od 14.01.2020. godine, Ravnateljica Ustanove raspisuje

 

                                                                  JAVNI OGLAS

                                                          za prijem u radni odnos

 

Na radno mjesto: DOKTOR MEDICINE - na neodređeno vrijeme - 3 (tri) izvršitelja

Opis poslova: klinički pregled (prvi i ponovni) oboljelih i povrijeđenih osoba, u zdravstvenoj organizaciji i u stanu bolesnika,utvrđuje potrebu i daje nalog za obavljanje laboratorijskih i drugih dijagnostičkih pretraga i konsultativnih specijalističkih pregleda sa ciljem utvrđivanja konačne kliničke dijagnoze odnosno kontrole liječenja,ocjenjuje radnu sposobnost i upućuje bolesnika na invalidsko-mirovinsku komisiju radi ocjene o preostaloj radnoj sposobnosti i privremene nesposobnosti,propisuje, ordinira, prati i kontroliše tok njege i liječenja,pruža prvu i hitnu medicinsku pomoć u zdravstvenoj organizaciji, stanu bolesnika, na mjestu udesa i u toku transporta, obavlja dežurstvo u službi hitne medicinske pomoći u stacionaru,vrši manje hirurške intervencije,vrši prve, periodične, sistematske liječničke preglede i ocjenjuje radnu sposobnost za određene poslove,prati zdravstveno stanje stanovništva i predlaže mjere za unapređenje zdravlja,učestvuje u organiziranju i sprovođenju mjera (specifičnih, općih i ostalih) kod prevencije i suzbijanja bolesti i povreda, a posebno zaraznih bolesti,organizira i učestvuje u zdravstvenom prosvjećivanju građana na svom području,vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidenciju i izvještaje, a neposredno upisuje podatke o posjeti bolesnika, dijagnozu i šifru konačne (glavne) dijagnoze,vrši pregled umrlih, utvrđuje vrijeme i uzrok smrti i izdaje propisani dokument.

Iznos osnovne neto plaće:  1.745,00 KM.

Nije predviđen probni rad.

Opći uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

      - da su državljani Bosne i Hercegovine,

      - da su stariji od 18 godina,

      - da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandiduju.

Posebni uslovi: završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, licenca za samostalan rad.

Uz potpisanu prijavu za radno mjesto potrebno je dostaviti original ili ovjerene kopije dokumenta:

-          izvod iz matične knjige rođenih,

-          potvrda o mjestu prebivališta,

-          uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci,

-          diploma o stečenoj stručnoj spremi,

-          uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-          licenca za samostalan rad

-          kratka biografija (CV).

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:

JU „DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM ŽEPČE“

URED RAVNATELJA

  1. PRVA BR. 36, 72230 ŽEPČE

Sa napomenom: „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa.

Kriteriji za prijem kandidata koji dostave potpunu dokumentaciju: pismeni stručni ispit i intervju.

Literatura iz koje se mogu pripremati za pismeni stručni ispit i intervju: Priručnik za polaganje općeg dijela stručnog ispita zdravstvenih radnika, Hajrudin Hedžić (Zenica, 2011.); „Harrisonova načela interne medicine“ - knjiga 1 (Beograd-Banja Luka 2004.); „Urgentna medicina - predhospitalni postupak“, Dr. Valent Vnuk (Zagreb, 1995.).

Način bodovanja: odgovore na pitanja sa stručnog ispita i intervjua boduje Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos od 0-10 bodova za svaki odgovor. Uspješnim kandidatom smatra se kandidat koji osvoji minimalno 76 bodova od mogućih 150 bodova.

Kandidatima iz populacije koja po Zakonu ostvaruje prioritet kod zapošljavanja dat će se prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Bekim Bijedić, telefon: 032/880-675.

Samo izabrani kandidati su dužni u roku od 15 (petnaest) dana od dana obavještenja o njegovom izboru dostaviti: ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

JU „Dom zdravlja sa stacionarom Žepče“ nije u obavezi vraćanja dostavljene dokumentacije. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Potrebni djelatnici za rad u Multiplex "Ekran" Zenica

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Oglas za prijem radnika u Multiplex "Ekran" Zenica na slijedećim pozicijama:

1.  Poslovi usluživanja,  FAST FOOD “MARKICA” – jedan ili više izvršitelja,
na određeno vrijeme uz mogućnost produženja ugovora i stalnog radnog odnosa.
 

2. Konobar, Family centar “Ekran” – jedan ili više izvršitelja,
na određeno vrijeme uz mogućnost produženja ugovora i stalnog radnog odnosa.

3.  Voditelj smjene, Fitness “Run”

Za poziciju 1. i 2. neophodno je  imati završenu srednju stručnu spremu (SSS), te je poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Za poziciju 3.  neophodno je  imati završenu srednju stručnu spremu (SSS), ali i sljedeće poslovne vještine:  Poznavanje i izrada fitness programa prema željama klijenata, asistiranje i demonstracija vježbi,  kontrola i održavanje  (higijena sprava, svjetlost, ventilacija prostora i sl.)

Prednost imaju  ženski kandidati, te je poželjno radno iskustvo na sličnim ili istim poslovima.

Svi zainteresirani kandidati svoje biografije mogu dostaviti osobno  u pravnu i administrativnu službu Multiplexa Ekran Zenica, na adresi Trg Alije Izetbegovića 86 svaki radni dan od 09 do 16 sati ili na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ili na broj +387 61 877 567
        
                    

Žepče: Prodaja ili iznajmljivanje poslovnih prostora

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

-Iznajmljuje se ili prodaje poslovni prostor u Maloj Žepčanci u Žepču, površine 100 m2.

Kontakt: 063 756 660 ili 063 708 822

-Iznajmljuje se ili prodaje  poslovni prostor u zgradi Libertas u Žepču, površine 68 m2.

Kontakt: 063 756 660 ili 063 708 822

Prijave za posao u Konzum Žepče

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Konzum Žepče poziva sve zainteresirane da se prijave na Javni poziv povodom prijema novih radnika u radni odnos.

Prijave se mogu zaprimiti svaki dan od 08 00 – 22 00 u poslovnici Konzum Žepče P-221 , koji se nalazi u zgradi Libertas , ulica prva bb Žepče.

Page 4 of 15