NK „Žepče“: Od 3. kolovoza počinje s radom Škola nogometa za djevojčice i dječake

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

NK „Žepče“ vrši upis u Školu nogometa za djevojčice i dječake od 6 do 12 godina.

Škola počinje s radom od subote 3. kolovoza 2019. godine, u 10,00 sati na stadionu NK „Žepče“.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti na brojeve; 063 855 485 i 032 881 187.

Školu vode naši treneri: Vlado Lučić, Goran Jurić, Ivan Jurić, Nikola Trogrlić i Admir Mujić.

Očekujemo Vas! – poručuju iz NK „Žepče“

 

Poslovnica Bingo Hipermarket Maglaj potražuje konobare, mesare i kuhare više izvršitelja

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Oglas za prijem u radni odnos za rad u poslovnicama Hipermarket Maglaj , društva Bingo d.o.o. Tuzla

Otvorena radna mjesta:

- Mesar , više izvršitelja
- Konobar, više izvršitelja
- Kuhar , više izvršitelja

Uvjeti: SSS

Poželjno radno iskustvo

Uz prijavu na Oglas kandidat je dužan dostaviti sljedeće:

1. kraću biografiju
2. kontakt telefon.

Prijave primamo od 22.5. do 29.5.2019.

Prijave dostaviti putem maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nepotpune i neblagovremene prijave nećemo uzeti u razmatranje.

Javni poziv – prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2019.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

Na osnovu Programa utroška sredstava Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2019. godinu broj:02-14-7731/19 od 07.05.2019. godine i Uputstva o poticanju poljoprivredne proizvodnje za 2019. godinu broj: 05-24-7731-1/19od 30.05.2019.godine, (u daljem tekstu: Uputstvo),

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK raspisuje:

 

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2019. godinu

 

U nastavku možete preuzeti cjelokupan tekst poziva:

 

 

Javni_poziv_poticaji_poljoprivreda_2019.

Uputstvo_poticaji_poljoprivreda_2019

Oglas za posao njege i čišćenja

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tražim posao za njegu, pomoć u kući, čišćenje poslovnih objekata, kuća i stanova.

Kontakt telefon 062 310 182.

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za samozapošljavanje za 2019. godinu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

I. Predmet poziva

Predmet ovog poziva je dodjela subvencije u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih osoba s područja općine Žepče, koji će se financirati iz Proračuna općine Žepče za 2019.godinu - Transfer za samozapošljavanje. Visina odobrenih sredstava po jednom kandidatu će ovisiti o broju kandidata koji ispunjavaju uvjete Javnog poziva i od djelatnosti koju će obavljati.II. Uvjeti za sudjelovanje na javnom pozivu

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju sva nezaposlena osobe koja imaju prebivalište na području općine Žepče, a koji se nalaze najmanje 30 dana na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa rada Žepče. Sredstva odobrena po ovom pozivu mogu se koristiti za financiranje obrta, ugostiteljske i trgovinske djelatnosti koje nakon odobravanja subvencije moraju poslovati najmanje 12 mjeseci.III. Kriteriji

Financijska potpora namijenjena je poticanju samozapošljavanja a kriteriji na osnovu kojih će se bodovati pristigle prijave su sljedeći:

- Socijalno ekonomska situacija domaćinstva,

- Pripadnost kategoriji osoba s posebnim potrebama, civilni invalidi iznad 60%,

- Mladi do 35 godina,

- Prednost pri dodjeli ostvaruju proizvodnja i zanatstvo,

- Na javni poziv ne mogu aplicirati poljoprivredni proizvođači jer ostvaruju poticaj po drugom osnovu.IV. Sadržaj potrebne dokumentacije

Uz popunjen prijavni obrazac potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

- Popunjen aplikacijski obrazac

- Uvjerenje o nezaposlenosti (Biro rada Žepče)

- Ovjerena kopija osobne iskaznice

- Obavještenje o prebivalištu (CIPS)

- Uvjerenje Porezne uprave da podnositelj zahtjeva kao i članovi domaćinstva nemaju registriranu poslovnu djelatnost i neizmirene obveze po bilo kom osnovu

- Kućna lista (Općina)

- Dokaz o prihodima svih članova domaćinstva

- Ostali dokazi i preporuke (Rješenje o invalidnosti, preporuke, certifikati, diplome, ponuda o poslovnoj suradnji i sl.)

- Izjava podnositelja da će djelatnost obavljati najmanje 12 mjeseci.V. Vrednovanje projekata

Vrednovanje i rangiranje pristiglih prijava na Javni poziv obavit će posebno Povjerenstvo koje imenuje Općinski načelnik. Povjerenstvo razmatra prijave prema redoslijedu podnošenja, cijeni ispunjenost uvjeta, te izvješće dostavlja Općinskom načelniku koji odlučuje o korisnicima proračunskih sredstava za potporu samozapošljavanju.VI. Mjesto, način i rok za podnošenje prijava

Prijave na javni poziv podnose se na aplikacijskom obrascu – Poslovni plan – koji se može preuzeti na INFO Centru za pružanje usluga građanima općine Žepče, ili na web stranici www.opcina-zepce.com.

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu Općina Žepče, ul. Stjepana Radića br.2 72230 Žepče, s obaveznom napomenom „Za javni poziv - potpora samozapošljavanju“.

Javni poziv ostaje otvoren do 31.05.2019.godine ili do utroška raspoloživih sredstava.

NAPOMENA: NA POTICAJ NEMAJU PRAVO OSOBE KOJE IMAJU REGISTRIRANU DJELATNOST.APLIKACIJSKI OBRAZAC MOŽETE PREUZETI KLIKOM NA LINK ISPOD

---- APLIKACIJSKI OBRAZAC --------

 

Javni poziv za financiranje biznisa iz sredstava Fonda za razvoj biznisa marginaliziranih grupa žena

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Na osnovu članka 39. Statuta Općine Žepče (Službeni glasnik Općine Žepče 4/09), Odluke o izvršenju proračuna za 2019. godinu (Službeni glasnik Općine Žepče broj 10/18), Ugovora između Općine Žepče i USAID Programa podrške marginaliziranim grupama žena  broj 01/1-05-472/18 potpisanog 20.03.2019.g., Općinski načelnik raspisuje

                                                                                                  JAVNI POZIV

ZA FINANCIRANJE BIZNISA IZ SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ BIZNISA MARGINALIZIRANIH GRUPA ŽENA KOJI SE SUFINANCIRAJU SREDSTVIMA USAIDA I PRORAČUNA OPĆINE ŽEPČE

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je samozapošljavanje marginaliziranih grupa žena (žene žrtve nasilja, samohrane majke, nezaposlene mlade žene mlađe od 30 godina, žene sa invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom, dugoročno nezaposlene žene) u Općini Žepče koje će se financirati iz sredstava USAID-a u okviru PPMG-a i sredstvima proračuna općine Žepče.

Javni poziv je predviđen Programom podrške marginaliziranih grupa društva od strane USAID-a i Općine Žepče kojim se želi postići samozapošljavanje osjetljivih grupa društva.

 1. CILJ/SVRHA POTICAJA

Program podrške marginaliziranih grupa u općini Žepče ima za cilj podići svijest o samozapošljavanju žena, rušenje stereotipa, povećati broj žena poduzetnica, potaknuti kreativni potencijal među ženama te ohrabrivanje žena za pokretanjem samostalnog biznisa.

 1. TKO MOŽE APLICIRATI

Pravo na dodjelu sredstava iz Fonda imaju žene koje pripadaju marginaliziranim skupinama (u daljem tekstu Aplikantice):

 • Žene žrtve nasilja,
 • Samohrane majke,
 • Nezaposlene mlade žene mlađe od 30 godina
 • Žene s invaliditetom ili s djetetom invaliditetom
 • Dugoročno nezaposlene žene

i to:

 • kao pojedinci ili kao timu;
 • koje imaju poslovnu ideju i žele započeti vlastiti biznis u svim djelatnostima osim trgovine i ugostiteljstva na području općine Žepče (izuzev originalnih ideja i ideja vezanih za turizam i domaće proizvode);
 • da je realizacija biznisa u skladu sa svim važećim zakonima i drugim propisima o zaštiti životne sredine;
 • koje imaju prebivalište na području općine Žepče;
 • koje nisu osuđivane za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine;
 • koje su nezaposlene i prijavljena na evidenciji Biroa rada Žepče;
 • koje nemaju registriranu privrednu/gospodarsku djelatnost u vrijeme objave javnog poziva;

Sudjelovati mogu i žene koje su nekada bile poduzetnice ali to nisu zadnjih šest mjeseci do objave javnog poziva.

 1. TKO NE MOŽE APLICIRATI

Javni poziv je namijenjen podršci marginaliziranim grupama žena, te se prijave pojedinaca ili tima u kojem je voditelj tima muškarac neće uzeti u razmatranje.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

 1. KRITERIJI ZA OCJENU POSLOVNIH PLANOVA SU
 • kvaliteta poslovnog plana,
 • vrsta djelatnosti,
 • visina i vrsta investicije,
 • održivost,
 • inovativnost,
 • uticaj na životnu sredinu i broj zaposlenih.
 1. KAKVA IDEJA SE MOŽE OBRADITI KROZ POSLOVNI PLAN

Ideja koja se prijavljuje mora se obraditi kao poslovni plan. Ideje se mogu prijaviti u svim djelatnostima osim trgovine u ugostiteljstva (izuzev originalnih ideja i ideja vezanih za turizam i domaće proizvode), pod uvjetom da se realiziraju na području općine Žepče. Zamišljenu poslovnu ideju treba opisati u originalnom obrascu prijave i na način kako je to obrazloženo u “Uputstvu za aplikantice”.

 1. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava treba sadržavati:

 • Popunjen prijavni obrazac i poslovni plan,
 • Životopis/biografija,
 • Presliku/kopiju osobne iskaznice,
 • Potvrdu o prebivalištu (CIPS prijava – ne starija od 6 mjeseci),
 • Izjavu da nisu osuđivane i da se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kaznena djela protiv gospodarstva i kaznena djela protiv imovine (potvrdu izdanu od strane nadležnog organa dostavit će podnositeljice prijave čiji poslovni planovi budu podržani iz Fonda, a prije potpisivanja Ugovora),
 • Izjavu da u trenutku podnošenja prijave nemaju registriranu vlastitu djelatnost (potvrdu izdanu od strane nadležnog organa dostavit će podnositeljice prijave čiji poslovni planovi budu podržani iz Fonda, a prije potpisivanja Ugovora),
 • Dokaz temeljem kojeg se može utvrditi pripadnost jednoj od marginaliziranih grupa žena – original ili preslika odgovarajućeg dokumenta (npr. Centra za socijalni rad, Zavoda za upošljavanje, MUP-a, nadležnog sudskog tijela i dr.),
 • Drugi dokazi u vezi sa aplikacijom (fotografije Vašeg proizvoda/prototipa/lokacije; rezultate istraživanja tržišta itd. sve što može ojačati ili podržati Vaš poslovni plan – Maksimalno 5 stranica).

Aplikantica u svom poslovnom planu navodi ukupan iznos potreban za realizaciju poslovne ideje i dio nedostajućih sredstava.

Aplikantica može aplicirati neograničenim brojem poslovnih planova, ali će samo jedan biti podržan.

Očekuje se i ohrabruje prijavljivanje i sudjelovanje timova u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više žena.

Jedan tim, odnosno samostalni podnositelj, može prijaviti više poslovnih planova. Ista osoba ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnositelj i biti član jednog tima.

Prva faza

Javni poziv se raspisuje 30.04.2019. godine i ostaje otvoren 45 dana od dana objavljivanja tj. do 13.06.2019.godine.

Druga faza

Objava rezultata javnog poziva izvršit će se do 01.07.2019., nakon čega će se obaviti intervju i donijeti konačna odluka o izboru.

Treća faza

Sklapanje ugovora sa aplikanticom u kojima će se definirati prava i obaveze Općine Žepče. USAID/PPMG i aplikantice.

 1. PRIJAVA

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Žepče, a informacije i obrasci za podnošenje prijave za financiranje biznisa iz Fonda bit će dostupni na web stranici Općine Žepče.

Prijava sa dokumentacijom podnose se s naznakom:

„Za Komisiju za dodjelu sredstava u sklopu Programa podrške marginaliziranim grupama žena“,

u zatvorenoj koverti preporučeno poštom na adresu Stjepana Radića br. 2, 72230 Žepče ili dostavljaju osobno na pisarnicu u Općinu Žepče.

Također je obavezno na koverti navesti  „NE OTVARATI“.

Javni poziv za raspodjelu sredstava traje 45 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Općine.

Prijave pristigle nakon predviđenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, podnesene na ne odgovarajućem obrascu ili za namjene suprotne ovom pozivu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili e –maila i nepotpisane prijave, neće se razmatrati.

Nepotpuni prijavni materijali se neće ocjenjivati/bodovati.

Pozivna dokumentacija se ne vraća.

 1. OCJENJIVANJE

Kriteriji za ocjenu kvalitete poslovnog plana definirani su Odlukom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Fonda za razvoj biznisa marginaliziranih grupa žena koji se sufinanciraju  sredstvima USAID-a i proračuna Općine Žepče.

Kriteriji za ocjenu kvalitete poslovnog plana utvrđeni su u okviru slijedećih područja:

tabela1 Javni poziv za financiranje biznisa iz sredstava Fonda za razvoj biznisa marginaliziranih grupa žena

Komisija donosi prijedlog odluke o raspodjeli sredstava rukovodeći se ocjenom poslovnog plana na osnovu gore navedenih kriterija. U slučaju da dva ili više poslovnih planova dobiju isti broj bodova, a raspoloživa sredstva nisu dovoljna za njihovo financiranje, Komisija će većinom glasova vršiti odabir poslovnog plana za financiranje.

Iznos sredstava koji se može dodijeliti aplikantici je minimalno 5.000,00 a maksimalno 10.000,00 KM (50% Općina Žepče i 50% USAID/PPMG).

Financiranje uspješno ocjenjenog poslovnog plana podržat će se iz sredstva Fonda i pokrivat će djelomično ili u potpunosti sve prihvatljive troškove.

Prihvatljivi troškovi koji će pokrivati iz Fonda djelomično ili u potpunosti mogu biti troškovi nabavke osnovnih, obrtnih sredstava, plaćanje troškova registracije i obaveznih poreza i doprinosa na plaću i neto plaća.

Način i rokovi isplate sredstava definirat će se pojedinačnim ugovorima sa aplikanticama.

Komisija utvrđuje rang listu koja se objavljuje na oglasnoj ploči Općine i na službenoj web stranici Općine, na koju aplikantice imaju pravo žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste. Žalba se izjavljuje Općinskom načelniku općine Žepče.

Odluka o raspodjeli sredstava objavit će se na oglasnoj ploči Općine i službenoj web stranici Općine i dostaviti putem Komisije u pisanom obliku svakoj aplikantici pojedinačno.

Nakon donošenja odluke o raspodjeli sredstava općinski načelnik i USAID/PPMG zaključuju ugovor sa aplikanticama odobrenog poslovnog plana koji će sadržavati prava, obveze i odgovornosti, način praćenja provedbe odobrenog poslovnog plana, način praćenja namjenskog trošenja sredstva, te elemente narativnog i financijskog izvještavanja o realizaciji Poslovnog plana.

Sredstva će biti doznačena nakon potpisivanja ugovora, po principu refundacije u skladu s dostavljanjem potrebne dokumentacije.

 1. TAJNOST I POVJERLJIVOST PLANA

Da bi se zaštitili svi aplikanti onemogućila zloupotreba povjerljivih informacija izloženih u poslovnim planovima, članovi Komisije za ocjenjivanje, te druge osobe koje su uključene u realizaciju ovog programa obavezuju se na zaštitu povjerljivosti i tajnosti.

 1. PODRŠKA OPĆINE ŽEPČE

Općina Žepče će u suradnji sa USAID/PPMG tijekom javnog poziva osigurati edukaciju za sve zainteresirane u pogledu popune obrazaca prijave i odgovoriti na sva dodatna pitanja.

Prva obuka će se godine, u sali OV Žepče , u periodu od 20.05.2019. – 24.05.2019. O točnom datumu, potencijalne aplikantice biti će obaviještene blagovremeno.

Druge obuke će se održati prema iskazanom interesu.

Detaljnije informacije o projektu mogu se dobiti na telefon broj 032 880 273 , kontakt osoba Branka Janko, ili osobno u Razvojnoj agenciji Žepče ili putem e maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

JAVNI POZIV

UPUSTVO

PRIJAVNI OBRAZAC

Page 5 of 15