JP ELEKTROPRIVREDA „HZ-HB“, DP CENTAR POSLOVNICA „ELEKTRO-ŽEPČE“ obavještava potrošače električne energije da će zbog radova na elektroenergetskom postrojenju struja biti isključena

 

U utorak 1. rujna 2015. godine, u vremenu od 08,00 do 11,00 sati, na:

 

TS: Selište, Ajani, Karse, Budimiri i Takale

 

U utorak 1. rujna 2015. godine, u vremenu od 09,00 do 11,30 sati, na:

 

TS „Telekomanda Žepče“ ( Koja napaja naselje od  Galanterije do Lovačkog doma, dio naselja Zenički put – od  pravoslavnog groblja do mesnice Sarajlić - , poduzeće Komunalno i benzinsku crpku Zovko)

 

U utorak 1. rujna 2015. godine, u vremenu od 11,30 do 12,30 sati, na:

 

TS „Berek“ ( Koja napaja naselje Zenički put i Berek)

 

 

U utorak 1. rujna 2015. godine, u vremenu od 13,00 do 14,00 sati, na:

 

TS „Jeleč“ ( Koja napaja naselje oko spomenika Sv. Ante do Rasadnika, Rasadnik i naselje od podvožnjaka do crpke Marić)

 

 

Za sve dodatne informacije, obratite se dežurnoj službi u radnoj jedinici Žepče na brojeve telefona: 881-717 ili 883-134.