Udruga pčelara“Žepče“ Žepče u subotu, 17. veljače održat će svoju izvještajnu skupštinu s početkom u 17,00 sati u prostorijama restorana „Stadion „ Žepče, na kojoj će biti sumirani ostvareni rezultati iz prošle godine.

Udruženje je aktivno tijekom cijele godine kroz brojna predavanja i zajedničke sastanke, tako će i ova godišnja skupština započeti predavanjem na temu“Proljetni razvoj pčela“.

Protekle dvije godine nisu bili idealne za žepačke pčelara , ipak se uspjelo proizvesti nešto meda, kako kaže Petar Šumić tajnik udruženja, ne mnogo količinski, ali ipak vrlo visoke kvalitete po kojoj su naši proizvodi prepoznatljivi na tržištu.

Udruženje pčelara općine Žepče trenutno broji 70 članova, koji posjeduju oko 2.500 košnica, s tendencijom rasta.