Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

  Javni poziv za prodaju vatrogasnog vozila putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

                                                                             

 

                                                                                     I

Predmet javnog poziva je prikupljanje zatvorenih pismenih ponuda za izbor ponuđača za prodaju rabljenog vatrogasnog vozila FAP 1314, koje  nije prodano po objavljenom Javnom pozivu broj:01/1-05-568-1/15 od 03.06.2015. godine.

 

 

                                                                                           II

 

                                                                            PODACI O VOZILIMA

 

Vatrogasno teretno vozilo, FAP, tip 1314 S, dizel, oblik karoserije SG  RADNO VATROGASNO, godina proizvodnje 1977., neregistrirano-odjavljeno, broj sjedišta 7 (sedam), snaga motora 107 KW, zapremina 8 080 cm³, nosivost 12,45 t, pređeni kilometri 172 008, vozilo posjeduju srednjetlačnu vakum pumpu 1 600 l/min i rezervoar za vodu 4 000 l, vozilo je u voznom stanju.

 

Početna cijena vozila je: 4.000,00 KM

 

                                                                                           III

                                                                               KRITERIJ  PRODAJE

 

Vozilo koje je predmet javnog oglasa, prodaje se ponuđaču koji dostavi najvišu cijenu.

Ponude koje budu niže od ponuđene početne cijene neće se uzeti u razmatranje.

U slučaju postignute iste pojedinačne cijene prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu za javni oglas.

 

                                                                                           IV

                                                                                NAČIN PRODAJE

 Prodaja se vrši putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda. Svi zainteresirani potencijalni ponuđači mogu izvršiti uvid u stanje vozila i to svakim radnom danom od dana objave Javnog poziva, do krajnjeg datuma za dostavu ponuda (25.11.2015. godine), u vremenu od 08:00 do 15:00, dolaskom u Vatrogasni dom, Sarajevska b.b. 72230 Žepče.

Vatrogasno vozilo prodaje se u viđenom stanju, naknadne reklamacije  neće se uvažavati.

                                                                                           V

                                                                               PRAVO  UČEŠĆA 

Pravo učešća u postupku licitacije sistemom zatvorenih ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe (osim članova Povjerenstva i članova njihovih obitelji), koja do početka javnog nadmetanja uplate 400,00 KM, na račun proračuna Općine Žepče, broj: 3380002210835421 kod UniCredit Zagrebačke banke d.d.

                                                                                           VI 

                                                                            SADRŽAJ  PONUDE

Ponuda treba da sadrži:

 Za pravne osobe – ponudu dostavit na memorandumu firme sa pečatom i potpisom ovlaštene osobe, točan naziv i adresu ponuđača, ovjerenu kopiju rješenja o registraciji, identifikacioni broj o poreznoj registraciji i kontakt telefon.

 Za fizičke osobe – pismenu ponudu i kontakt telefon

 

                                                                                        VII

                                                                       DOSTAVLJENJE  PONUDA

 

Rok za dostavljenje ponuda je 25.11.2015.godine do 15:00 sati.

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ''NE OTVARAJ'' – za javni oglas za prodaju vatrogasnog vozila putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda, neposredno na šalter Općine ili preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu: Općina Žepče, ul. Stjepana Radića br 2., 72230 Žepče.

 

                                                                                         VIII

                                                            DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

 

Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača, Povjerenstvo će održati 27.11.2015. godine u (petak) u 11:00 sati u prostorijama Vatrogasnog doma, na adresi Sarajevska b.b. 72230 Žepče.

Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                          IX

 Sa odabranim ponuđačem, Općina Žepče će zaključiti kupoprodajni ugovor o kupovini motornog vozila u roku od najkasnije 7 dana po završetku licitacije. Iznos položen na ime kaucije, vratit će se onim ponuđačima koji ne budu izabrani na javnoj licitaciji u roku od 3 dana od dan otvaranja ponuda, s tim da se položena kaucija neće vratiti odabranom ponuđaču, koji u ovom roku ne zaključi kupoprodajni ugovor sa Općinom Žepče, tj. koji odustanu od kupovine. Ponuđaču koji kupi vozilo, uplaćeni iznos od 400,00 KM se umanjuje od ponuđene cijene, pri konačnom plaćanju.

Licitiranu cijenu za kupljena motorna vozila, odabrani ponuđač je dužan uplatiiti u roku od 5 (pet) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora na račun proračuna Općine Žepče, u suprotnom smatraće se da je ponuđač odustao od kupovine i potpisivanje ugovora ponudić će se sljedećem ponuđaču koji je ponudio najveći iznos.

Po uplati izlicitirane cijene na ime kupovine motornog vozila, kupac je dužan preuzeti kupljeno motorno vozilo u roku od 5 (pet) dana nakon zaključenja ugovora i snositi sve troškove u vezi prijenosa vlasništva.

Općina Žepče zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju motornih vozila po ovom Oglasu u bilo kojo fazi javne licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

Javni poziv će se objaviti na Oglasnoj ploči Općine Žepče i web stranici Općine Žepče www. opcina-zepce.com, te u lokalnim medijima.

 

                                                         DODATNE INFORMACIJE

 

Zainteresirani ponuđači na usmeni zahtjev mogu dobiti kompletan tekst ovog oglasa sa slikama vozila na svoju e-mail adresu.

Zainteresirani sve detaljnije informacije mogu dobiti svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati odnosno putem telefona 032/881-700. Kontakt osoba Zoran Martinović, Šef odjeljenja za ZOP i vatrogastvo.