Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

Obavijest o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu akreditacija

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Općinsko izborno povjerenstvo/komisija općine Žepče, obavještava Vas da je u skladu s člankom 8. stavak 2. Uputstva o uvjetima i procedurama za akreditiranje izbornih promatrača u Bosni i Hercegovini, krajnji rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje akreditacija za promatrače 15 dana prije održavanja izbora, tj. do 31.10.2020. godine.

Broj promatrača koje politički subjekti mogu imati je neograničen, uz zakonom propisanu obvezu da na jednom biračkom mjestu u datom trenutku može biti samo jedan predstavnik tog političkog subjekta. Zahtjev za akreditiranje koji politički subjekt podnese izbornom povjerenstvu u osnovnoj izbornoj jedinici unutar izborne jedinice za koju se kandidira smatrat će se važećim ako su ga potpisale osobe koje su u prijavi za ovjeru za učešće na izborima navedene kao osobe ovlaštene za zastupanje i čiji je potpis deponiran kod Središnjeg izbornog povjerenstva BiH ili izbornog povjerenstva.

Zahtjev za akreditiranje promatrača za promatranje rada izborne komisije, Centra za birački spisak i rada na biračkim mjestima i drugim izbornim mjestima, predstavnici političkih subjekata podnose izbornom povjerenstvu u osnovnoj izbornoj jedinici unutar izborne jedinice za koju se kandidiraju.

Predmetni zahtjev za izdavanje akreditacije, OIK-u Žepče potrebno je dostaviti na propisanim obrascima za svakog akreditiranog promatrača.

Zahtjev se predaje u Centru za birački popis, svakim radnim danom u periodu od 07:00 do 15:30 h, ured broj 2. Više info na tel: 032888248

Zahtjev za akreditiranje predstavnika političkih subjekata i obrazac pravila ponašanja i izjavu o poštivanju tajnosti glasanja možete preuzeti na stranici CIK-a BiH.

Izborno povjerenstvo će o zahtjevima odlučiti najkasnije u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva, a shodno čl. 8. st. 3. gore navedenog Uputstva.

Molimo da prilikom predlaganja promatrača vodite računa da predložene osobe budu državljani BiH koji su punoljetni.

Također napominjemo da akreditirani promatrač ne može biti osoba:

1.koja je kandidat na predstojećim izborima

2.čija je kandidatura na predstojećim izborima odbijena ili je njegovo ime naknadno skinuto s liste kandidata

3.kojem je CIK BiH izrekla sankciju zabrane rada u biračkom odboru u Centru za birački spisak ili u Izbornoj komisiji

4.koju je predložio politički subjekt koji nije ovjeren za učešće na izborima

5.koja je član biračkog odbora

6.koja je u izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti u izbornoj jedinici za nivo za koji se bira.

Izborno povjerenstvo će odbiti zahtjev za izdavanje akreditacije i u slučajevima:

1.ako je poništena ovjera političkog subjekta

2.ako predloženi promatrač ne ispunjava uvjete iz čl. 3. Uputstva o uvjetima i procedurama za imenovanje promatrača

3.ako je pojedina osoba već predložena, odnosno ako ga je akreditirao drugi politički subjekt ili udruženje.