Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine razvilo je online tečaj „Obuka za rad u biračkom odboru“ za Lokalne izbore 2020. godine. Tečaj je dostupan na web stranici https://obuke.izbori.ba/ na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.

Pozivaju se sve osobe koje su imenovane za predsjednike/zamjenike predsjednika i članove/zamjenike članova biračkih odbora, a koji su imenovani za rad u biračkim odborima za Lokalne izbore u općini Žepče u 2020. godini, kao i osobe s rezervne liste, da pristupe obuci na web stranici izbori.ba, klikom na baner e-obuke.

U gornjem desnom kutu stranice nalazi se poveznica na kojoj piše „prijavite se“ nakon čega se otvara prozor za registraciju polaznika tečaja. Na dnu stranice kliknite na „stvori novi račun“ nakon čega će se otvoriti obrazac za unos potrebnih podataka i kliknite gumb Stvori moj novi račun. Nakon popunjavanja potrebnih polja na obrascu putem e pošte, primit ćete zahtjev za potvrdu registracije i klikom na vezu u e-pošti aktivirate svoj račun. Napomena: korisničko ime treba biti napisanom malim slovima i predlažemo da isto sadrži ime i prezime člana i kod OIP (O75A) radi evidencije članova biračkih odbora koji su pristupili obuci.

Napominjemo da tečaj može biti koristan i za akreditirane promatrače kao i za sve druge osobe zainteresirane za izborni proces na biračkom mjestu.