Dolaskom hladnijeg vremena i početkom sezone grijanja povećana je opasnost od izbijanja požara na stambenim, poslovnim i drugim objektima. Zbog nestručnog rukovanja s pećima na kruta goriva ili s električnim grijalicama, zimi nastaju požari u objektima, koji za posljedicu mogu imati i smrtne ishode. Stoga je važno da građani u svojim porodičnim i privrednim objektima paze na sljedeće:

 1. Redovno vršiti provjeru ispravnosti sistema za grijanje, a popravak istih povjeriti stručnim osobama. Kod popravaka je jako važno koristiti originalne dijelove. Sve vrste sistema za grijanje mogu predstavljati direktnu opasnost od požara, ako su nestručno postavljeni ili ako nisu redovno održavani.
 2. Redovno servisirajte peći na plin.
 3. Budite oprezni pri paljenju peći na kruta goriva jer zbog nepažnje, odjeću osobe može zahvatiti plamen. Također, ni u kom slučaju nemojte pokušavati zapaliti drva u peći s benzinom ili sličnom zapaljivom tekućinom.
 4. Odmaknite tepihe i drugi zapaljivi materijal od peći. Nemojte držati drvo za loženje u neposrednoj blizini peći, jer može doći do zapaljenja zbog prijenosa topline.
 5. Neohlađeni pepeo iz peći može i nakon 24 sata biti izvorom paljenja tako da se nikada ne smije pospremati u kartonske kutije, plastične kante ili u smeće s drugim gorivim otpadima. Pepeo odložite samo u metalne kontejnere na otvorenom, na sigurnoj udaljenosti od objekta.
 6. Ne prekrivajte električne grijalice odjećom ili krpama i obratite pažnju na njihovu akedvatnu udaljenost od zavjesa i drugih lako zapaljivih materijala.
 7. Molimo na pojačan oprez kod grijanja objekata u kojima se nalaze životinje.
 8. Obavezno održavajte dimovodne kanale. Neispravni i neočišćeni dimnjaci mogu lako izazvati požar. Požari dimnjaka oštećuju konstrukciju dimnjaka, a mogu se proširiti i na druge dijelove kuće i mogu imati i tragične posljedice. Tokom požara dimnjaka, unutrašnja temperatura može dosegnuti i preko 1000 stepeni Celzijusa.

Radnje i postupci u slučaju požara dimnjaka:

 • Odmah pozvati vatrogasce na broj 123
 • Ukloniti sve zapaljive predmete koji se nalaze blizu dimnjaka
 • Prigušiti otvore za zrak na ložištu kako bi smanjili gorenje i postepeno gasiti peć (ložište)
 • Vatru u dimnjaku nikada ne gasiti vodom, jer je to veoma opasno. Pri izljevanju samo jednog litra vode u dimnjak, nastane 1.700 litara pare. Dimnjak ne može da izdrži toliki pritisak i može doći do njegovog urušavanja
 • O požaru obavijestite sve stanare; svi stanari i životinje moraju napustiti stan jer je opasnost od nastanka otrovnog ugljen-monoksida izuzetno velika
 • Ukoliko je prostorija ispunjena dimom, ne ulaziti u nju
 • Ne otvarati vrata dimnjaka
 • Vatrogascima omogućiti pristup
 • Nakon požara kontrolisati temperaturu spoljašnjeg zida dimnjaka najmanje još 2-3 sata

Ako uočite požar ili dim iz objekta, odmah nazovite vatrogasce na broj 123!