Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

Na području općine Žepče već šest mjeseci uspješno djeluje reciklažno dvorište

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

GIZ - Njemačka razvojna suradnja kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu suradnju i razvoj (BMZ) - develoPPP.de i Poduzeće za uklanjanje otpada i reciklažu "ALBA Zenica" d.o.o. implementiraju projekt "Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini" čiji je cilj unapređenje odvojenog sakupljanja i odlaganja posebnih kategorija otpada u dva pilot kantona BiH.


Partner u implementaciji projekta je REZ Agencija.


Realizacija projekta je počela 15. Prosinca 2018. godine i trajat će tri godine.


Projekt nudi održivo rješenje za zbrinjavanje posebnih kategorija otpada (dio komunalnog otpada) i pruža mogućnost općinama da ispune svoje zakonske obaveze, kako nalaže Zakon o upravljanju otpadom FBiH.


U projekt je direktno uključeno pet jedinica lokalne samouprave (JLS) s područja i Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna i Zeničko-dobojskog kantona: grad Zenica, općine Busovača, Tešanj,Travnik i Žepče i njihova komunalna poduzeća.


Podsjećamo kada je u pitanju općina Žepče u lipnju ove godine, točnije 05. Lipnja, povodom „Svjetskog dana zaštite okoliša“ službeno s radom počelo je RECIKLAŽNO DVORIŠTE u Žepču.


Reciklažno dvorište ili mjesto za sakupljanje posebnih kategorija otpada je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom sakupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih kategorija otpada. Reciklažna dvorišta imaju značajnu ulogu u ukupnom sustavu upravljanja otpadom, jer služe kao poveznica kojom jedinice lokalne samouprave osiguravaju vezu između građana, ovlaštenih sakupljača i ovlaštenih obrađivača posebnih vrsta otpada.


Reciklažno dvorište je uspostavljeno u okviru projekta “Uvođenje sustava upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini”.
Cilj projekta je unapređenje odvojenog prikupljanja i zbrinjavanja posebnih kategorija otpada u pet jedinica lokalne samouprave u ZDK i SBK kantonu (Zenica, Žepče, Tešanj, Travnik i Busovača).


U okviru projekta za Žepče je isporučeno ekološko spremište i 20 kontejnera za otpad, različitih tipova i za različite vrste otpada.

"Podsjećamo da smo prošle godine krenuli s prikupljanjem i zbrinjavanjem krupnog (kabastog) otpada, šljake i pepela iz kotlovnica. Ovim projektom nastavljeno je kontinuirano poboljšanje usluga ovoga poduzeća na području prikupljanja i zbrinjavanja otpada.
Pozivamo sve građane Općine Žepče da koriste mogućnost ispravnog odlaganja posebnih vrsta otpada, da isti donesu u reciklažno dvorište i time doprinesu zaštiti zdravlja i čistoći okoliša", poručili su iz JP Komunalno Žepče.