Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

OBAVIJEST O PODNESENOM ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE PRETHODNE VODNE SUGLASNOSTI

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Obavještavaju se zainteresirane strane i javnost  da je „CESTING“ D.O.O. Žepče podnio zahtjev za izdavanje prethodne vodne suglasnosti za zahvatanje vode iz rijeke Bosne za tehnološke potrebe postrojenja za sekundarnu preradu kamena dijabaza, Želeće, općina Žepče u količini od 2 l/sec na parceli označenoj sa k.č.397/2 zvana „ LUKA“, k.o. Želeća, posjedovni list broj 286, posjednik Nermin (Izet) Muslić.

 
U postupku su priloženi: Studija izvodljivosti urađena od strane Zavoda za vodoprivredu dd Sarajevo,  ovjerena kopija rješenja „Cesting“ d.o.o. Žepče, ID broj,  posjedovni list i kopija katastarskog plana parcele.

 Zainteresirane strane i javnost s navedenog područja  mogu svoje primjedbe  na navedeni zahtjev  dostaviti u pisanoj formi neposredno na protokol  općine Žepče ili putem pošte na adresu: Služba za gospodarstvo i financije, Stjepana Radića 2, 72230 Žepče  u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti.