Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

PU Žepče: Upozorenje građanima u vezi izazivanja požara

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Iz PU Žepče dobili smo upozorenje građanima u vezi izazivanja požara koje prenosimo u cijelosti

„Obzirom da je primjetan veliki broj građana koji borave na lokalnim izletištima prilikom čega često dolazi do paljenja vatre na otvorenom prostoru od strane istih, što za posljedicu  može izazvati požare, prilikom kojih nastaju veće ili manje materijalne štete.


 Navedene radnje su na području Zeničko- dobojskog kantona u posljednjih nekoliko godina  izazvale brojne požare s većom ili manom materijalnom štetom.


Praksa pokazuje da su najčešće uzroci požara na otvorenom ljudski nemar i nepažnja, a  što često se događa i kada se ne ugasi vatra prilikom kampiranja ili boravka u prirodi.
Posebno se upozoravaju građani da su prilikom paljenja vatre na otvorenom prostoru, dužni  poduzeti potrebne mjere opreza i to:


-zabranjeno je loženje vatre na otvorenom prostoru za vrijeme pojačanog vjetra i u blizini šume;


-oko mjesta na kojem će ložiti vatru očistiti travu i drugi zapaljivi materijal;


-osigurati vodu i druga priručna sredstva za gašenje ;


-ne napuštati mjesto loženja dok se vatra nije u potpunosti ugasila .


U slučaju nekontroliranog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na broj 123 i policiju na broj 122.


Ako nastane požar koji bi imao kao posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost za  ljudske živote, isto je podložno visokim novčanim kaznama, pa i kaznenoj odgovornosti do 12 godina zatvora po odredbama Krivičnog zakona FBiH.


Policija apelira na sve građane, da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima, da vatru ne ostavljaju bez nadzora, jer i mala nepažnja može imati velike posljedice.


Pored lokalnih medija, putem vođa patrolnih sektora, pozornih rejona i svih policijskih službenika, apelirati na građane da poštuju navedena pravila, a posebno prema onim građanima koji su  u ranijem periodu evidentirani kao lica sklona izazivanju požara i  paljevina širih razmjera.


Prema svim počiniteljima paljevina, uslijed kojih dođe do požara većih razmjera i materijalne štete, poduzeti zakonom predviđene mjere i radnje“, kaže se u priopćenju PU Žepče.