Volonteri CK Žepče pokrenuli humanitarni izazov pod nazivom ,,200 paketića za 200 osmijeha"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Kao i proteklih godina volonteri OO Crvenog križa Žepče odlučili su obradovati najmlađe stanovnike naše općine. Tim povodom pokrenuli su humanitarni izazov pod nazivom ,,200 paketića za 200 osmijeha". Kroz ove humane aktivnosti pozvali su sve naše sugrađane da sudjeluju i svojim doprinosom usreće djecu koja su u stanju socijalne potrebe, te da obradujemo štićenike Dnevnog centra za djecu i odrasle s poteškoćama u razvoju u Žepču. Poziv prenosimo u cijelosti:


"Poštovani,
Obraćamo vam se s namjerom da se priključite našem izazovu ,,200 paketića za 200 osmijeha". Učešćem u ovom izazovu pomoći ćete nam da Božićne i novogodišnje praznike učinimo sretnim i nezaboravnim za djecu koja su u stanju socijalne potrebe, te da obradujemo štićenike Dnevnog centra za djecu i odrasle s poteškoćama u razvoju u Žepču. Vaše učešće možete iskazati kroz donaciju slatkiša, igračaka, novca, školskog pribora ili gotovih paketića.
Nadamo se da ćete iskazati Vašu odgovornost kao i mnogo puta do sada", poručili su iz OO Crvenog križa Žepče.

JP Komunalno Žepče: Obavijest o prekidu u isporuci toplotne energije

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

IZ JP Komunalno Žepče obavještavaju korisnike grijanja da će u četvrtak doći do obustave u isporuci toplotne energije, obavijest prenosimo u cijelosti:

"Obavještavamo sve korisnike gradskog centralnog grijanja da će u četvrtak 12.11.2020. god. , od 10,00 do 16,00 sati doći do obustave u isporuci toplotne energije.

Razlog za prekid u isporuci toplotne energije je najavljeno isključenje električne energije na trafo stanici s koje se napaja gradska kotlovnica.

Korisnike gradskog centralnog grijanja molimo za razumijevanje i strpljenje", kaže se u informaciji iz JP Komunalno Žepče.

SZZ ZDK: Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2020

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona će 07.12.2020. godine (ponedjeljak) na svojoj web stranici, obnoviti Javni poziv za učešće u Programu sufinanciranja zapošljavanja 2020 – mjera “ Služba u suradnji s poslodavcima 2020”.

Javni poziv će biti otvoren tri (3) dana.

Obrazac prijave na mjeru „Služba u suradnji s poslodavcima 2020“, će biti dostupan u ponedjeljak na web stranici Službe.

Detaljnije informacije o navedenoj mjeri nalaze se u tekstu Programa ispod.

Program sufinansiranja zapošljavanja 2020

Natječaj za dodjelu stipendija studentima – braniteljima i članovima njihovih obitelji za studijsku 2020./2021.godinu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ministarstvo za braniteljska/boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona  raspisalo je Natječaj za dodjelu stipendija studentima – braniteljima i članovima njihovih obitelji zastudijsku 2020./2021.godinu

 1. Sredstva namijenjena stipendiranju

Za potrebe stipendiranja redovitog studija (redovni i samofinancirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja) na visokoškolskim ustanovama, branitelja i članova njihovih obitelji u studijskoj 2020./2021.godini osiguravaju se sredstva u Proračunu Županije u visini od (najmanje) 10% ukupnih proračunskih sredstava Ministarstva za braniteljska pitanja u 2021.-oj godini.

 • Visina stipendije određuje se u sljedećim iznosima:
 • za prvu godinu studija ………………..…. 800 KM;
 • za drugu i ostale godine studija ……… 1200 KM.
 • Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose :
 • za prvu godinu studija ………………..…. 100 KM;
 • za drugu i ostale godine studija ………. 150 KM.
 1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:
 2. dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
 3. ratni vojni invalidi;
 4. demobilizirani branitelji koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetne osobe ili neposredno po punoljetstvu;
 5. članovi obitelji šehida, poginulih, umrlih i nestalih branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida;
 6. članovi uže obitelji poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
 7. djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života;
 8. djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života;
 9. djeca demobiliziranih branitelja koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetne osobe ili neposredno po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.

III.   Pravo sudjelovanja  na natječaju, kao posebni korisnici prava po Uredbi, imaju :

 1. djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branitelja, kojim je prestalo pravo na obiteljsku invalidninu – do navršene 35. godine života;
 2. djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja kojim je prestalo pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih vojnih invalida koja nisu korisnici prava na obiteljsku invalidninu – do navršene 30.godine života;
 3. djeca umrlih demobiliziranih branitelja koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje dvije godine i koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili su ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije smrti – do navršene 30.godine života.
 4. Pravo sudjelovanja na natječaju osobe iz točke II i III imaju pod uvjetom:
 1. da su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine;
 2. da imaju prebivalište na području Županije u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno, osim povratnika u Republiku Srpsku;
 3. da prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite ostvaruju u općinama Županije;
 4. oni ili članovi njihovog obiteljskog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;

 

 

 

 1. čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 634,40 KM ( 80% prosječne neto plaće isplaćene u Županiji u prethodnoj godini);
 2. da su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali do navršene 25.godine života.

Odredba točke e) ne odnosi se na kandidate – članove obitelji šehida, poginulih, umrlih i nestalih branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida i članovi uže obitelji poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

Odredba točke f) ne odnosi se na kandidate – dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, ratne vojne invalide i demobilizirane branitelje koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetne osobe ili neposredno po punoljetstvu.

 1. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:
 2. koji su studenti-apsolventi;
 3. koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija;
 4. koji su na vanrednom studiju;
 5. koji primaju kredit ili stipendiju drugog davatelja.
 6. Kriteriji za izbor kandidata

Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po

slijedećim kriterijima:

 1. ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini;
 2. socijalno-ekonomska situacija;
 3. ratna priznanja, ratni staž i invaliditet.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su  odredbama članova 15. do 21. Uredbe o stipendiranju redovitog studija branitelja i članova njihovih obitelji, istaknutim na oglasnim pločama gradskih/općinskih službi nadležnih za poslove braniteljsko-invalidske zaštite i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

VII.  Zainteresirani kandidat uz prijavu prilaže sljedeće dokaze :

 1. ovjerenu fotokopiju osobne karte;
 2. dokaz o statusu branitelja i člana njegove obitelji;
 3. uvjerenje o prebivalištu;
 4. potvrdu o redovitom studiju;
 5. dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija      svjedočanstva/ uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u predhodnoj studijskoj godini);
 6. ovjerenu kućnu listu;
 7. uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja tri mjeseca za svakog punoljetnog člana domaćinstva sa kućne liste (za nezaposlene uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a za osobe koje se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice);
 8. ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti – obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/ Godišnju prijavu dohotka) za predhodnu kalendarsku godinu;
 9. ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
 10. izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu.

 

VIII. Natječaj ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za branilteljsko-invalidsku zaštitu u gradu/općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prilozi:

Obrazac o nekorištenju druge stipendije
Izjava o ukupnim prihodima domaćinstva

JU Dom zdravlja sa stacionarom Žepče: Saopćenje za javnost

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

IZ Doma zdravlja Žepče dobili smo priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

Obavještavamo građane općine Žepče da smo od Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica dobili 230 doza cjepiva protiv sezonske gripe za cijepljenje kroničnih bolesnika.

Pacijenti koji se žele cijepiti, a spadaju u rizičnu grupu, trebaju se javiti svom obiteljskom liječniku.

Smatramo da je dostavljena količina apsolutno nedostatna da zadovolji potrebe našeg stanovništva, kaže se u priopćenju iz JU Dom zdravlja sa stacionarom Žepče.

Općinsko izborno povjerenstvo/komisija: Obuka predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora te članova i zamjenika članova biračkih odbora

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Prema odredbama članka 2.19. Izbornog zakona i Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora, predsjednici biračkih odbora i njihovi zamjenici te članovi biračkih odbora i njihovi zamjenici dužni su proći obuku za rad u biračkim odborima na Lokalnim izborima u općini Žepče za 2020. godinu.

Nakon obuke kandidati će isti dan pristupiti testu provjere znanja. Uspješnim kandidatima na provjeri znanja će biti dodijeljeni certifikati, a imenovani članovi koji ne pristupe obuci ili ne zadovolje na provjeri znanja bit će razriješeni i na njihovo mjesto će biti imenovani drugi kandidati.

Općinsko izborno povjerenstvo/komisija će organizirati obuku predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora te članova i zamjenika članova biračkih odbora kako slijedi:


03./utorak/ 11.2020. godine I. termin od 14.00 sati do 16.00 sati i II. termin od 16,00 sati do 18,00 sati za članove i zamjenike članova biračkih odbora za prvu grupu (biračka mjesta od 1-20).


05./četvrtak/ 11.2020. godine I. termin od 14.00 sati do 16.00 sati i II. termin od 16,00 sati do 18,00 sati, za članove i zamjenike članova biračkih odbora za drugu grupu (biračka mjesta od 21-38, BM 501 i mobilni timovi).


06./petak/ 11.2020. godine I. termin od 14.00 sati do 16.00 sati i II. termin od 16,00 sati do 18,00 sati za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora (biračka mjesta od 1-38, BM 501, mobilni timovi i COVID 19 tim).

Svi politički subjekti na području općine Žepče ispred kojih su imenovani predsjednici/zamjenici predsjednika i članovi/zamjenici članova biračkih odbora, dužni su obavijestiti predsjednike/zamjenike predsjednika i članove/zamjenike članova biračkih odbora o terminima održavanja obuke.


Također molimo sve predsjednike/zamjenike predsjednika, članove/zamjenike članova BO, koji su to u mogućnosti da prvenstveno koriste prvi termin za obuku od (14,00 h do 16,00 h) kako bi termin od 16,00 h mogle koristiti osobe koje su zaposlene, a sve u cilju poštivanja svih preporučenih epidemioloških mjera i smanjenja broja osoba koje u datom trenutku borave u zatvorenom prostoru.

Nošenje maski je obavezno za vrijeme obuke, a sve osobe koje imaju simptome infekcije koronavirusom ili potvrđenu infekciju COVID 19 ne trebaju dolaziti na obuku i dužne su kontaktirati OIK Žepče na tel: 032888248, gdje će dobiti daljnja uputstva o načinu pohađanja obuke.

Obuka će se održati u zgradi Doma kulture, velika kino sala  Doma kulture.

Page 10 of 123