Raspisan poziv za dodjelu sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisalo je javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga koja će se financirati iz tri transfera.

Javni poziv se odnosi na predlaganje projekata iz slijedećih oblasti:

 • projekata iz oblasti kulture,
 • omladinskih projekata i
 • projekata zaštite kulturno-povijesnih spomenika.

Jedan aplikant može predložiti jedan projekt/program pojedinačno za sve transfere, čiji
pojedinačni iznos ne može biti veći od 2.000,00 KM, osim projekata zaštite kulturno-povijesnih spomenika i izrade strateških dokumenata.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 22. svibnja 2021. godine.

Kompletan tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje.

Ostali dokumenti za preuzimanje:
Prijavni obrazac za sufinansiranje
Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za 2020. godinu

(ZPortal)

Crowdfunding kampanja " Besplatni IT treninzi za jačanje kapaciteta osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Razvojna agencija Žepče i Udruga građana "Nešto Više" u suradnji s projektom MarketMekers  radi na uspostavljanju  fonda za financiranje treninga za nezaposlene osobe s invaliditetom iz BIH, jedna od prvih aktivnosti osnivanja fonda jeste  provedba Crowdfunding kampanje i prikupljanje sredstava za organizaciju treninga za 10 nezaposlenih OSI  iz 5 općina u BIH.

Cilj kampanje "Besplatni IT treninzi za jačanje kapaciteta osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini" jeste utjecati na povećanje zaposlenosti osoba s invaliditetom kroz organiziranje informatičkih treninga i posredovanje u zapošljavanju između nezaposlenih OSI i potencijalnih poslodavaca.

Stoga Vas ovom prilikom pozivamo da iskažete svoju solidarnost i društvenu odgovornost, tako što će te podržati kampanju podjelom objave na svom Facebook profilu, i donirati sredstva putem linka:


https://gogetfunding.com/free-of-charge-it-trainings-for-strengthening-capacities-of-persons-with-disabilities-in-bosnia/?fbclid=IwAR3g8Aq-Eo4iaAX-OQaQJi_IMzaUBfietJmNbwzmiyUult1-07JWSMvKbv4 

Budimo društveno odgovorni i podržimo rad lokalnih organizacija , koje ulažu napore da educiraju mlade nezaposlene osobe s invaliditetom i pružaju im priliku da usavršavaju svoja znanja i vještine!

Raspisan javni poziv za dodjelu sredstava za sport iz Proračuna ZDK

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Raspisan je Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

Nositelji sportskih aktivnosti na Zeničko-dobojskom kantonu mogu podnijeti prijavu ako ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • da imaju sjedište na području Zeničko-dobojskog kantona,
 • da su registrirani u skladu sa zakonom prije 31.12.2019. godine,
 • da su izmirili svoje obveze po osnovu poreza i obveznih doprinosa.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 22. svibnja 2021. godine, a kompletan tekst javnog poziva možete pogledati na ovom linku, dok prijavne obrasce možete preuzeti ovdje.

 (ZPortal)

Odgađaju se redovita javljanja na biro rada do 30. travnja

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Odluko o odgodi redovnih javljanja na biro rada ponovo je produžena do 30. travnja, saopćeno je iz Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (SZZ ZDK).

Sva redovna javljanja na birou rada koja su nezaposlene osobe planirale u nastupajućem periodu, prolongiraju se do 30.04.2021. godine. (redovna javljanja po Pravilniku o evidencijama s rokovima od 30, 45 i 120 dana).

JU Služba za zapošljavanje ZDK

Obavijest za student koji se nalaze na konačnoj listi općine Žepče za dodjelu stipendije Ministarstva za braniteljska pitanja ZDK

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Obavještavaju se studenti koji se nalaze na konačnoj listi općine Žepče za dodjelu stipendije Ministarstva za braniteljska pitanja ZDK za studijsku  2020/2021.godine da od 22.04.2021. godine do 30.04.2021. godine, svakim radnim danom u vremenu od 07.00h do 15.30h, mogu preuzeti rješenja o dodjeli stipendije u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti općine Žepče ( prostorije braniteljsko-invalidske zaštite).

Više info na tel: 032 888 600

Izazov dekarbonizacije za mala i srednja poduzeća – poziv za izražavanje interesa

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Projekt „Podrška pripremi za implementaciju ciljeva održivog razvoja i uključivanje privatnog sektora“, kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP u BiH), a financira Švedska, poziva sva zainteresirana mala i srednja poduzeća iz BiH da se prijave za sudjelovanje u Izazovu dekarbonizacije.

Ovom intervencijom nastoje identificirati i uključiti pet poduzeća iz BiH i pomoći im da iz krize izađu jači sa pametnim (smart) rješenjima, te se teži uspostavljanju održivih pristupa za buduće poslovne operacije kroz pilot-provođenje konkretnih kratkoročnih intervencija koje će doprinijeti dekarbonizaciji njihovih poslovnih operacija.

Novouvedeni poslovni modeli ili prakse ne znače samo da će njihov utjecaj na okoliš biti minimiziran, nego i da će ekonomski i socijalni učinak biti pozitivan, što će dovesti do održivog rasta i proširenih poslovnih mogućnosti, čak i u vrijeme krize. Intervencija će, također, doprinijeti paleti ideja i konkretnih akcija i skalabilnih inovativnih rješenja malih i srednjih poduzeća iz Bosne i Hercegovine. Te akcije bi doprinijele dekarbonizaciji i pokazale bi put ka središnjem cilju strategije dekarbonizacije – dostizanju neto nultih emisije i stabiliziranju klimatskih promjena. Intervencija će, također, doprinijeti paleti ideja za unapređenje kvalitete zraka, što je opet drugo pitanje razvoja u zemlji.

Izazov dekarbonizacije za mala i srednja poduzeća će doprinijeti održivom i zelenom oporavku privatnog sektora u BiH kroz pružanje podrške poduzećima predvodnicima uključenim u Izazov u:

 • Smanjenju njihovog energetskog intenziteta;
 • Prijelazu sa fosilnih goriva na goriva iz obnovljivih izvora;
 • Kontroli emisija stakleničkih plinova;
 • Kontroli emisija zagađivača zraka.

Cilj ove inicijative je podržati poduzeća u osmišljavanju konkretnog pristupa dekarbonizaciji koji će se moći dalje replicirati.

Šta će mala i srednja poduzeća dobiti od ovog procesa?

Cilj Izazova je podržati poduzeća u osmišljavanju konkretnog pristupa dekarbonizaciji njihovih poslovnih operacija.

Nakon što budu odabrana za učešće u ovom Izazovu, malim i srednjim poduzećima će biti ponuđena:

 • Stručna pomoć prilagođena odabranom poduzeću u cilju procjene sadašnjeg statusa korištenja energije i resursa (procjena energetskih gubitaka i potencijala za promjenu izvora energije, kao i procjena tehnoloških opcija za sveukupno smanjenje emisija stakleničkih plinova i zagađivača zraka iz njihovih poslovnih operacija). Na taj način bi se pružila podrška pripremi dugoročnije mape puta za transformaciju koja će doprinijeti dekarbonizaciji koja će biti u većoj mjeri sistemska, uz mjerljive pokazatelje napretka;
 • Mala ulaganja u tehnologiju ili materijale koji su bitni za pokretanje ili podršku transformaciji ka dekarbonizaciji (grant u vrijednosti do 30.000,00 KM po jednom malom/srednjem poduzeću) u okviru održivosti i cirkularnosti u poslovanju.

Ova podrška je po svojoj prirodi transformacijska i fokusira se na identificiranje i uvođenje novih održivih pristupa i poslovnih modela na osnovu dekarbonizacije.

Po završetku pružanja pomoći, očekuje se da će biti postignuti sljedeći osnovni rezultati:

 1. Za svako malo i srednje poduzeće je izrađena mapa puta održive transformacije uz mjerljive polazišne i ciljne vrijednost otiska CO2;
 2. Uspješno je provedeno testiranje inovativnih i skalabilnih rješenja za dekarbonizaciju (najmanje 5 pilot intervencija koje doprinose dekarbonizaciji u oblasti smanjenja energetske efikasnosti, prijelazu sa fosilnih goriva na goriva iz obnovljivih izvora, kontroli emisija stakleničkih plinova iz izvora u privatnom sektoru, kontroli emisija zagađivača zraka iz izvora u privatnom sektoru);
 3. Paket skalabilnih rješenja i sistemskih pristupa dekarbonizaciji koji pokazuju lokalne prakse i održivost, a koje je razvio UNDP u svrhu učenja i skaliranja.

Druge važne informacije

Proces pružanja pomoći će trajati od travnja/aprila do rujna/septembra 2021. godine.

Indikativni financijski okvir podrške po poduzeću iznosi do 30.000,00 KM (uz minimalni doprinos primatelja sredstava granta u iznosu od 30%).

Kako se prijaviti?

Sve informacije o Pozivu, kao i djelokrug i kvalifikacijski kriteriji, mogu se naći u SMJERNICAMA ZA PODNOSITELJE PRIJAVA.

Online obrazac prijave se nalazi OVDJE.

Rok za dostavljanje online prijava ističe u ponoć 21. travnja 2021. godine. Sve prijave koje pristignu nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje.

U slučaju poteškoća u postupku podnošenja prijave, kao i za sva pitanja koja se odnose na ovaj javni poziv, kontaktirajte UNDP putem e-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. u kojem ćete u predmetu poruke jasno navesti naziv ovog javnog poziva.

raž

Page 2 of 123