Općina Žepče: Lista korisnika za dodjelu plastenika

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active


U privitku Odluka s popisom korisnika koji su ostvarili pravo na dodjelu plastenika na osnovu projekta “Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mlađih osoba kroz proizvodnju u plastenicima”.

ODLUKA

Obavijest o online tečaju „Obuka za rad u biračkom odboru“

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine razvilo je online tečaj „Obuka za rad u biračkom odboru“ za Lokalne izbore 2020. godine. Tečaj je dostupan na web stranici https://obuke.izbori.ba/ na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.

Pozivaju se sve osobe koje su imenovane za predsjednike/zamjenike predsjednika i članove/zamjenike članova biračkih odbora, a koji su imenovani za rad u biračkim odborima za Lokalne izbore u općini Žepče u 2020. godini, kao i osobe s rezervne liste, da pristupe obuci na web stranici izbori.ba, klikom na baner e-obuke.

U gornjem desnom kutu stranice nalazi se poveznica na kojoj piše „prijavite se“ nakon čega se otvara prozor za registraciju polaznika tečaja. Na dnu stranice kliknite na „stvori novi račun“ nakon čega će se otvoriti obrazac za unos potrebnih podataka i kliknite gumb Stvori moj novi račun. Nakon popunjavanja potrebnih polja na obrascu putem e pošte, primit ćete zahtjev za potvrdu registracije i klikom na vezu u e-pošti aktivirate svoj račun. Napomena: korisničko ime treba biti napisanom malim slovima i predlažemo da isto sadrži ime i prezime člana i kod OIP (O75A) radi evidencije članova biračkih odbora koji su pristupili obuci.

Napominjemo da tečaj može biti koristan i za akreditirane promatrače kao i za sve druge osobe zainteresirane za izborni proces na biračkom mjestu.

Općina Žepče: Obavijest o prijavi plana poljoprivredne proizvodnje

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Obavještavaju se poljoprivrednici općine Žepče koji planiraju u 2021.godini aplicirati na novčane poticaje iz oblasti poljoprivrede Federalnog ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, da su, sukladno članku 6. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji („Sl.novine FBiH“ broj 32/17), dužni prijaviti plan poljoprivredne proizvodnje za 2020.godinu.

Prijava se podnosi Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZE-DO kantona na obrascu PPP najkasnije do 15.11. 2020.godine. Obrazac se može preuzeti OVDJE,, kao i na stranicama: www: fmpvs.gov.ba; ,info pultu općine Žepče ili u uredu broj 12 .

Ispunjeni i potpisani obrasci se dostavljaju direktno ili putem Službe za gospodarstvo i financije općine Žepče na adresu: Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Kučukovići broj 2, 72 000 Zenica .

Obavijest o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu akreditacija

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Općinsko izborno povjerenstvo/komisija općine Žepče, obavještava Vas da je u skladu s člankom 8. stavak 2. Uputstva o uvjetima i procedurama za akreditiranje izbornih promatrača u Bosni i Hercegovini, krajnji rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje akreditacija za promatrače 15 dana prije održavanja izbora, tj. do 31.10.2020. godine.

Broj promatrača koje politički subjekti mogu imati je neograničen, uz zakonom propisanu obvezu da na jednom biračkom mjestu u datom trenutku može biti samo jedan predstavnik tog političkog subjekta. Zahtjev za akreditiranje koji politički subjekt podnese izbornom povjerenstvu u osnovnoj izbornoj jedinici unutar izborne jedinice za koju se kandidira smatrat će se važećim ako su ga potpisale osobe koje su u prijavi za ovjeru za učešće na izborima navedene kao osobe ovlaštene za zastupanje i čiji je potpis deponiran kod Središnjeg izbornog povjerenstva BiH ili izbornog povjerenstva.

Zahtjev za akreditiranje promatrača za promatranje rada izborne komisije, Centra za birački spisak i rada na biračkim mjestima i drugim izbornim mjestima, predstavnici političkih subjekata podnose izbornom povjerenstvu u osnovnoj izbornoj jedinici unutar izborne jedinice za koju se kandidiraju.

Predmetni zahtjev za izdavanje akreditacije, OIK-u Žepče potrebno je dostaviti na propisanim obrascima za svakog akreditiranog promatrača.

Zahtjev se predaje u Centru za birački popis, svakim radnim danom u periodu od 07:00 do 15:30 h, ured broj 2. Više info na tel: 032888248

Zahtjev za akreditiranje predstavnika političkih subjekata i obrazac pravila ponašanja i izjavu o poštivanju tajnosti glasanja možete preuzeti na stranici CIK-a BiH.

Izborno povjerenstvo će o zahtjevima odlučiti najkasnije u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva, a shodno čl. 8. st. 3. gore navedenog Uputstva.

Molimo da prilikom predlaganja promatrača vodite računa da predložene osobe budu državljani BiH koji su punoljetni.

Također napominjemo da akreditirani promatrač ne može biti osoba:

1.koja je kandidat na predstojećim izborima

2.čija je kandidatura na predstojećim izborima odbijena ili je njegovo ime naknadno skinuto s liste kandidata

3.kojem je CIK BiH izrekla sankciju zabrane rada u biračkom odboru u Centru za birački spisak ili u Izbornoj komisiji

4.koju je predložio politički subjekt koji nije ovjeren za učešće na izborima

5.koja je član biračkog odbora

6.koja je u izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti u izbornoj jedinici za nivo za koji se bira.

Izborno povjerenstvo će odbiti zahtjev za izdavanje akreditacije i u slučajevima:

1.ako je poništena ovjera političkog subjekta

2.ako predloženi promatrač ne ispunjava uvjete iz čl. 3. Uputstva o uvjetima i procedurama za imenovanje promatrača

3.ako je pojedina osoba već predložena, odnosno ako ga je akreditirao drugi politički subjekt ili udruženje.

 

Za sutra najavljena isključenja električne energije na širem području općine Žepče

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Iz Poslovnice Elektro Žepče obavještavaju potrošače električne energije da će dana 21. listopada 2020. godine radi radova na elektroenergetskim objektima bez napona će biti potrošači koje napaja Trafostanice

-TS 10/0,4 kV Budimiri koja napaja naselje Budimiri i dio Matine od 10:00 - 11:00 sati

 

- 10 kV odlaz Osovac koji napaja naselja: Osovac, Lupoglav i Milište od
12:00 - 13:00 sati

 

- TS 10/0,4 kV Spomenik koja napaja naselje Preko od stare stočne do polovine naselja Preko , kuće oko Spomenika , desna strana uz rijeku do Mijatovića u Gornjoj Orahovici od 13:30 - 14:30 sati

 

- DV 10 kV Begov Han Vodovod Žepče, naselje od restorana Bosna do Maslaca i Brezovo Polje od 08:30 - 14:30

 

Potrošači se za sva naknadna pitanja mogu obratiti dežurnoj službi u radnoj jedinici Žepče na broj telefona 032 881 717 ili 032 883 134.

Javna rasprava o Nacrtu Programa kapitalnih investicija općine Žepče za period 2020-2024. godine

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Koordinacioni tim za izradu Programa kapitalnih investicija općine Žepče pripremio je Nacrt Programa kapitalnih investicija općine Žepče za period 2020-2024. godine

Zainteresirani građani, privredni i društveni subjekti općine Žepče, javna poduzeća i javne ustanove, mjesne zajednice, udruženja građana i sve zainteresirane osobe, svoje komentare i primjedbe na dokument mogu dostaviti u pisanoj formi u prostorije općine Žepče (ured 12) kao i putem e maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Javna rasprava će se održati u utorak 13.10.2020.godine u Sali Općinskog vijeća Žepče, s početkom u 1400.

Nacrt Programa kapitalnih investicija općine Žepče za period 2020-2024. godine koji će se razmatrati na javnoj raspravi moguće je preuzeti klikom na link NACRT PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA

 

 

Page 12 of 124