Objavljen natječaj za upis u pripremni i prvi razred Osnovne glazbene škole “Katarina Kosača Kotromanić”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

GLAZBENA ŠKOLA “KATARINA KOSAČA KOTROMANIĆ” ŽEPČE OBJAVLJUJE     
 N A T J E Č A J
ZA UPIS UČENIKA U PRIPREMNI I  PRVI RAZRED OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE,
      ZA ŠKOLSKU 2016./2017. GODINU

Read more: Objavljen natječaj za upis u pripremni i prvi razred Osnovne glazbene škole “Katarina Kosača Kotromanić”

Page 121 of 132