plastika

 • EU uvodi nova pravila u borbi protiv zagađenja plastikom

  Savjet EU usvojio je direktivu kojom se uvode nova ograničenja za određene plastične proizvode za jednokratnu upotrebu, a u skladu s novim pravilima do 2021. u EU će biti zabranjeni plastični tanjuri, pribor za jelo, slamke, štapići za balone i štapići za uši za jednokratnu upotrebu.

  Nova pravila zasnovana su na postojećem zakonodavstvu EU o otpadu, ali idu i korak dalje, jer su stroža za proizvode i ambalažu koji su među deset najčešćih zagađivača europskih plaža.

  Novim pravilima zabranjuje se upotreba određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu za koje postoje alternative.

  Istovremeno, uvedene su i posebne mjere za smanjenje upotrebe plastičnih proizvoda koji se najčešće odbacuju kao otpad. Jedan je od glavnih ciljeva ove direktive smanjenje količine plastičnog otpada koji se proizvodi u Europi.

  Države članice postigle su dogovor da će do 2029. godine ostvariti cilj po kojem će biti sakupljano do 90 posto plastičnih boca, te da će do 2025. plastične boce morati da budu sačinjene najmanje od 25 posto materijala koji se reciklira.